{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601488", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nieuwe methoden om aaltjes te onderdrukken", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-methoden-om-aaltjes-te-onderdrukken-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601488, "identifier": "mediaitem_601488", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-methoden-om-aaltjes-te-onderdrukken-1.htm", "title": "Nieuwe methoden om aaltjes te onderdrukken", "lead": "Door verscherpte regelgeving is de bestrijding van plantenparasitaire aaltjes met chemische grondontsmetting niet meer mogelijk. Inundatie is een alternatief voor wortelknobbelaaltjes. Voor aardappelmoeheid kun je aardappels inzetten als vanggewas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/8/cid601488_shutterstock_27845152_NL_aardappel_veld.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Omdat de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi<\/em> en Meloidogyne fallax<\/em> een quarantainestatus (Q-status) hebben, moet uitgangsmateriaal zoals aardappelpootgoed vrij zijn van deze organismen. Je mag dus alleen pootaardappelen telen op percelen die vrij zijn van deze wortelknobbelaaltjes. Een chemische grondontsmetting om het perceel schoon te maken, is vanwege verscherpte regelgeving eigenlijk niet meer mogelijk. Bovendien is het niet afdoende omdat er een lage restbesmetting kan overblijven. Zou het onderwater zetten van het perceel (inundatie) een alternatief zijn? <\/p>

De Werkgroep Nematoden van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) doet in het verenigingsblad Gewasbescherming<\/a> verslag van onderzoek naar het effect van inundatie tegen deze wortelknobbelaaltjes. Ook besteedt de werkgroep aandacht aan aardappels als vanggewas om het aardappelcystenaaltje (Globodera pallida<\/em>) te onderdrukken. Het aardappelcystenaaltje is veroorzaker van aardappelmoeheid. Verder is er aandacht voor Meloidogyne mali<\/em>, ook een Q-organisme, dat op iepen aanwezig is. <\/p>

Inundatie<\/h2>

Inundatie blijkt in de praktijk een goede methode om het tulpenstengelaaltje (Ditylenchus dipsaci<\/em>) te onderdrukken. Door zuurstofgebrek worden de aaltjes gedood. De vraag is of dit ook helpt tegen het maiswortelknobbelaaltje (Meoloidogyne chitwoodi)<\/em> en tegen het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax<\/em>). Beide zijn een een Q-organisme en kunnen daarom veel economische schade veroorzaken. <\/p>

In het artikel wordt het onderzoek beschreven waaruit blijkt dat inundatie tegen deze beide aaltjes werkt mits je op tijd start. Het perceel moet dan 10 tot 14 weken onder water staan bij een temepeatuur van minimaal 16°C. Niet alle wortelknobbelaaltjes worden gedood. Het graswortelknobbelaaltje (Meloidogyne naasi<\/em>) overleeft de inundatie wel omdat dit aaltje mogelijk beter om kan gaan met zuurstofloze condities.<\/p>

Aardappel als vanggewas<\/h2>

Het aardappelcysteaaltje dat aardappelmoeheid veroorzaakt is een ander probleem voor aardappeltelers. Je kunt de besmetting van aardappelmoeheid flink onderdrukken door aardappelen als vanggewas te telen. Je moet dan een korte teelt uitvoeren, niet langer dan 40 dagen. De jonge aaltjes worden dan door stoffen - exudaten - uit de aardappelwortels gelokt, Omdat de teelt voortijdig wordt afgebroken, kunnen ze zich niet vermeerderen. Je kunt zo de besmetting met meer dan 90% terugbrengen. <\/p>

Deze maatregel is erkend als bestrijdingsmethode om een besmetverklaring van een perceel op te heffen, maar is alleen toegestaan in het voorjaar. De vraag is of deze maatregel ook later in het seizoen werkt. Uit praktijkonderzoek blijkt dat de aaltjes van Globodera pallida zich ook later in het seizoen laten lokken, maar het effect van de maatregel neemt later in de zomer af. Mogelijk is een teelt van 40 dagen dan te lang. <\/p>

Wortelknobbelaaltje op iepen<\/h2>

Het derde artikel van de werkgroep gaat over Meloidogyne mali<\/em>, een wortelknobbelaaltje met een Q-status dat afkomstig is uit Japan. De soort kan grote wortelgallen op diverse gewassen veroorzaken, onder andere op de iep. In de literatuur is ook een wortelknobbelaaltje (Meloidogyne ulmi<\/em>) beschreven die op Nederlandse iepenstekken werd aangetroffen. <\/p>

Uit nader onderzoek blijkt dat Meloidogyne mali en Meloidogyne ulmi dezelfde soort zijn. Van de oudere iepen in Nederland blijkt ongeveer een vijfde besmet te zijn met dit aaltje. Waarschijnlijk is dit aaltje al voor de Tweede Wereldoorlog vanuit Japan in EU-landen geïntroduceerd. De verspreiding blijft in Nederland beperkt tot veelal solitaire iepen. In de boomkwekerij waar vruchtbomen en iepen gekweekt worden, is de soort niet aangetroffen. <\/p>" } , { "id": 18918967, "identifier": "element_18918967", "type": "text", "title": "Samenvattingen Werkgroep Nematoden", "url": "https://edepot.wur.nl/523731", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918971, "identifier": "element_18918971", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Samenvattingen Werkgroep Nematoden<\/a>, artikelen Gewasbescherming april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kosten en baten van bodemmaatregelen : grondbewerking, organische stofaanvoer en Tagetes patula als aaltjesvanggewas<\/a>, rapport Wageningen Plant Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Inundatie tegen wortelknobbelaaltjes perspectiefvol<\/a>, artikel Bloembollenvisie 2013", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aaltjesmanagement in de akkerbouw<\/a>, Actieplan aaltjesbeheersing 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918977, "identifier": "element_18918977", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Aaltjes<\/a>, Beeldenbank Gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18918981", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601052", "title": "Aandacht voor aaltjes", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-aaltjes-1.htm" }, "lead": "Beheersing of bestrijding van aaltjes begint met inzicht in de problematiek. Voor dat je weet hoe je een besmetting kunt voorkomen of hoe je aanwezige aaltjes het best kunt aanpakken, moet je weten wat er in de grond zit. Daarvoor moet je grondmonsters laten nemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/0/a/cid601052_shutterstock_861070_landbouw_veld.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_agri24", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601381", "title": "Bodemmaatregelen om bodemziekten te beheersen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemmaatregelen-om-bodemziekten-te-beheersen-1.htm" }, "lead": "Bodemziekten veroorzaakt door schimmels en aaltjes leiden tot schade in de Nederlandse akkerbouw. Deze schade is alleen te beperken door ziekten te voorkomen. Een rapport geeft een overzicht van de verschillende bodemmaatregelen die je kunt nemen. Vruchtwisseling is de belangrijkste maatregel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/8/cid601381_105942919.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601205", "title": "Acht video's over aanpak maiswortelknobbelaaltje", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Acht-videos-over-aanpak-maiswortelknobbelaaltje-1.htm" }, "lead": "Een besmetting met het (bedriegelijk) maiswortelknobbelaaltje kan grote financiële gevolgen hebben voor de telers van diverse akkerbouwgewassen De aanpak ervan is lastig. Acht video's geven uitleg om deze aaltjes beter te kunnen beheersen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/e/cid601205_chitwoodii_onderzoek_still_YouTube.JPG", "width": 1393, "height": 934, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }