{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600642", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nieuwe kas? Eerst de groeilichtinstallatie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-kas-Eerst-de-groeilichtinstallatie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600642, "identifier": "mediaitem_600642", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-kas-Eerst-de-groeilichtinstallatie-1.htm", "title": "Nieuwe kas? Eerst de groeilichtinstallatie", "lead": "Eerst een groeilichtinstallatie kiezen en dan pas de kas bouwen kan veel opleveren. Een gewas dat niet de optimale hoeveelheid licht krijgt, geeft immers een lagere opbrengst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/3/c/cid600642_shutterstock_3802645_bloemen_orchidee_potplant_tuinbouw.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Soms kun je een lichtplan niet goed uitvoeren door het stramien en de afmetingen van een kas, zegt André Flinterman van Hortilux in een artikel in KAS magazine. Je kunt de armaturen dan bijvoorbeeld niet op de ideale plek hangen. Het gewas krijgt vervolgens niet de optimale hoeveelheid licht, zo legt hij uit. \"Enorm zonde, vooral omdat licht van cruciaal belang is voor de gewasgroei,\" aldus Flinterman.<\/p>

Investering<\/h2>

In het artikel 'Omdenken: kies eerst je groeilicht, dan pas je kas<\/a>' benadrukt het vakblad hoe belangrijk een goed belichting is. Eén procent meer licht zorgt voor één procent meer opbrengst. Bovendien is de investering in een groeilichtinstallatie een van de meest kapitaalintensieve onderdelen van de kasinrichting. Daarom moet je zorgen dat die installatie ook optimaal kan functioneren.<\/p>

Het is nog steeds zo dat veel tomatentelers kiezen voor de standaard kappen van acht meter met daarin vijf bedden van 1,60 meter. Maar de lichtdoordringing is dan niet optimaal, aldus Flinterman in het artikel. Hij betoogt dat het het beter is te kiezen voor bedden van 1,72 meter, waardoor de mogelijkheden van de groeilichtinstallatie beter kunnen worden benut.<\/p>

Optimaal groeilicht<\/h2>

Phalaenopsisteler Guido Zwarts van Opti­flor ging voor een goede kasinrichting niet alleen in gesprek met de kassenbouwer, maar ook met bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwarming, de elektra, het water en het groeilicht. Omdat gelijkmatig licht van cruciaal belang is voor phalaenopsis, is het belangrijk te werken aan een goed lichtplan. In het artikel zegt Zwarts dat die aanpak heeft gezorgd voor een optimale groeilichtoplossing. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894361, "identifier": "element_18894361", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Omdenken: kies eerst je groeilicht, dan pas je kas<\/a>, artikel KAS magazine, december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voortdurende zoektocht naar specifieke lichtrecept per gewas: meer onderzoek vereist om telers te overtuigen: LED-proeven<\/a>, artikel in Onder Glas, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het juiste lichtspectrum op tweede teeltlaag met helft van de energie: phalaenopsistelers kiezen voor LED-lampen<\/a>, artikel Onder Glas, september 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894366, "identifier": "element_18894366", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Led-belichting in de glastuinbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nog veel onderzoeksvragen over LED-belichting in de glastuinbouw<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennsinet september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ervaringen van glastuinders met LED-belichting<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Belichting van glasteelten begint met een lichtplan<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet februari 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }