{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601684", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nieuwe factsheet over ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op mestbenutting bij snijmais", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-factsheet-over-ruitzaai-en-drijfmestrijenbemesting-op-mestbenutting-bij-snijmais-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601684, "identifier": "mediaitem_601684", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-factsheet-over-ruitzaai-en-drijfmestrijenbemesting-op-mestbenutting-bij-snijmais-1.htm", "title": "Nieuwe factsheet over ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op mestbenutting bij snijmais", "lead": "In een vier jaar durend onderzoek naar snijmais is het effect van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op de benutting van mest onderzocht en vergeleken met de standaard teeltmethode. De resultaten van het onderzoek zijn nu samengevat in een factsheet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/2/d/cid601684_Foto%2520-%2520Nieuwe%2520factsheet%2520over%2520ruitzaai%2520en%2520drijfmestrijenbemesting%2520op%2520mestbenutting%2520bij%2520snijmais.jpg", "width": 1000, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-06T09:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "2026-04-06T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "GKN2IMPORT", "webi_verantwoordeveehouderij", "dairy_cattle", "webi_zuivelnlprojecten", "mest_manure", "animal_nutrition_and_feeding" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het onderzoek werden drie verschillende teeltmethoden (standaard, drijfmestrijenbemesting en ruitzaai) vier jaar achtereen steeds op dezelfde locatie aangelegd. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen beperkt zijn. De drogestof- en stikstofopbrengst van de ruitzaaimethode waren gemiddeld resp. bijna 500 en 3 kg per ha hoger dan die van de standaard methode, terwijl die van de methode met drijfmestrijenbemesting resp. ruim 500 en 6 kg per ha lager waren.<\/p>

De samenvatting van het onderzoek leest u in deze factsheet: https://edepot.wur.nl/544650<\/a>.<\/p>

De uitgebreide resultaten zijn te vinden in het rapport “Effect van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op de stikstofbenutting van snijmaisteelt”. Zie https://edepot.wur.nl/523002<\/a>. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18924506, "identifier": "element_18924506", "type": "list", "title": "Lees de samenvatting van het onderzoek", "url": "", "items": [{ "item": " Factsheet Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw - Effect ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op mestbenutting bij snijmais <\/a>", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18924509, "identifier": "element_18924509", "type": "list", "title": "Lees de uitgebreide resultaten in het rapport", "url": "", "items": [{ "item": " Effect van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op de stikstofbenutting van snijmaisteelt<\/a>", "indentlevel": 0 }] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }