{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601327", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nieuwe bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-bestrijdingsmethoden-Japanse-duizendknoop-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601327, "identifier": "mediaitem_601327", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-bestrijdingsmethoden-Japanse-duizendknoop-1.htm", "title": "Nieuwe bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop", "lead": "De Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en is lastig te bestrijden. Nieuwe methoden zoals injectie met heet water of elektrocutie lijken goed te werken. In Wageningen-Hoog pakken vrijwilligers het grondig aan door planten herhaaldelijk te verwijderen. Een uitputtingsslag die ze winnen door vol te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/5/cid601327_6146033305_3d182366d3_c.jpg", "width": 708, "height": 513, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aziatische duizendknopen - er zijn drie soorten Japanse duizendknoop (Fallopia japonica<\/em>), Sachalinse (Fallopia sachalinensis<\/em>) en Boheemse duizendknoop ((Fallopia x bohemica<\/em> (F. japonica x sachalinensis<\/em>)) - vormen een groeiend probleem. De planten hebben een enorme groeikracht. Door hun groeikracht kunnen ze schade veroorzaken aan verhardingen, aan bouwkundige elementen of de stabiliteit van oevers en waterkeringen. Bovendien zijn ze erg dominant, waardoor inheemse plantensoorten verdrongen worden.<\/p>

Heet water<\/h2>

De bestrijding van deze invasieve soort is lastig en houdt de gemoederen bezig. Vier verschillende vakbladen besteden recent aandacht aan de mogelijke aanpak van deze soort. In een artikel in het vakblad Grondig werden een aantal nieuwe methoden besproken zoals injectie met heet water en elektrocutie. In een artikel in Vakblad Natuur, Bos en Landschap werd aandacht besteed aan een meerjarige praktijkproef in gebieden van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Vakblad Stad+Groen tekende de ervaringen van een vrijwilligersgroep in Wageningen-Hoog op.<\/p>

Voor de bestrijding van de duizendknopen is geen pasklaar antwoord dat overal kan worden herhaald, schrijft vakblad Grondig. Het hangt af van de locatie wat mogelijk is. Hoe groot of hoe oud is de haard bijvoorbeeld? De meeste methoden gaan uit van uitputting van de plant: frezen, begrazing of maaien. In het artikel in het vakblad<\/a> worden een paar nieuwe methoden beschreven. De injectie met heet water lijkt veelbelovend. Na behandeling is 90% van de planten verdwenen. Voor injectie moet je het water verwarmen tot zo'n 90 °C. Tijdens het injecteren moet het water minstens 60 °C zijn. Per vierkante meter heb je 250 liter water nodig.<\/p>

Afgraven en omkeren<\/h2>

Andere goede methoden zijn het afgraven van de grond of de inzet van glyfosaat, zo wordt benadrukt in het artikel uit Grondig. Glyfosaat kun je toedienen via injectie of bladbespuiting. Het beste werkt dit medio september omdat dan de sapstroom omlaag gaat. Een nadeel is dat je het effect van die behandeling pas in het volgende voorjaar ziet. Het middel lijkt op oudere planten beter te werken dan op jongere planten.<\/p>" } , { "id": 18913942, "identifier": "element_18913942", "type": "text", "title": "Download artikel in vakblad Grondig", "url": "https://edepot.wur.nl/480973", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Vakblad Natuur, Bos en Landschap gaat in een artikel<\/a> in op een meerjarige praktijkproef bij de waterschappen De Dommel en Aa en Maas waarin gekeken werd welke bestrijdingmethoden het best werken. Hierbij werd niet alleen gekeken naar het effect, maar ook naar de kosten en of het past in het beheer. Als bestrijdingsmethoden werden begrazen, maaien en afvoeren, afdekken, ontgraven en de boven- en ondergrond omkeren uitgevoerd.<\/p>

Bij het omkeren van de boven- en ondergrond wordt besmette grond afgegeraven en opzij gezet. Vervolgens wordt diepere grond uitgegraven en opzij gezet. De besmette grond wordt in het gat gezet en daarbovenop kom de diepere schone grond. Maar de wortels van duizendknopen zitten soms erg diep, tot 2 meter.<\/p>" } , { "id": 18913944, "identifier": "element_18913944", "type": "text", "title": "Download artikel Vakblad natuur bos landschap", "url": "http://edepot.wur.nl/479208", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Het ontgraven en omkeren lijken effectieve methoden, schrijft het vakblad. Voordeel van het omkeren van de grond is dat je met een gesloten grondbalans werkt. Nadeel is dat deze methode arbeidsintensief en duur is. Intensief maaien en afvoeren lijkt een goed alternatief, mits je dat lang genoeg volhoudt. Ook langjarig begrazen kan tot uitputting van de wortels leiden.<\/p>

Uitputtingsslag<\/h2>

Een vrijwilligersgroep in Wageningen-Hoog put de planten op een andere manier uit. De groep weet de duizendknoop in de hand te houden door consequent de plant te blijven verwijderen. Het is een uitputtingsslag die je wint als je maar volhoudt, zeggen ze in een artikel in Stad+Groen.<\/p>" } , { "id": 18913946, "identifier": "element_18913946", "type": "text", "title": "Download artikel Stad+Groen", "url": "https://edepot.wur.nl/505884", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Wanneer ze Japanse duizendknoop vinden, wordt die eerst uitgetrokken. Een week later komt de duizendknoopbrigade op dezelfde plek terug om nieuwe scheuten los te trekken en uit te graven. Daarvoor gebruiken ze de spitgreep. Die aanpak wordt over langere tijd herhaald, net zolang tot de duizendknoop verdwenen is. <\/p>

(Bron foto: Flickr Maja Dumat - Creative Commons Licence BY 2.0<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18913950, "identifier": "element_18913950", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Overlast en extra kosten : Japanse duizendknoop wordt een steeds groter probleem<\/a>, artikel Grondig 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Komen we nog af van de uitheemse duizendknopen?<\/a> Vakblad natuur bos landschap 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wageningen-Hoog weet Japanse duizendknoop te bedwingen<\/a>, Artikel Stad+Groen 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve soorten zijn een kleiner probleem dan de klimaatverandering<\/a>, artikel Vakblad natuur bos landschap 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Werkinstructies bestrijding plaagsoorten<\/a>, Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18913957, "identifier": "element_18913957", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Japanse duizendknoop, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beslisboom bestrijding Japanse duizendknoop<\/a> Website Stichting Probos", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18913961", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600646", "title": "Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landelijk-protocol-voor-aanpak-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "De aanpak van de Japanse duizendknoop is lastig. Terreineigenaren en overheden proberen op diverse manieren deze invasieve exoot aan te pakken. Omdat er behoefte is aan een uniforme strategie is een landelijk protocol ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/4/cid600646_33373263100_cf9d166a25_c.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600821", "title": "Japanse duizendknoop verwijderen met grondzuiger", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Japanse-duizendknoop-verwijderen-met-grondzuiger-1.htm" }, "lead": "Door met een grondzuiger op droge zandgrond rond de wortels van Japanse duizendknoop weg te zuigen, kun je de wortels goed weghalen. Maar de kosten zijn hoger dan bij veel andere methoden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/f/5/cid600821_knotweed-2730274_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600689", "title": "Afdekdoek in de strijd tegen Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afdekdoek-in-de-strijd-tegen-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "Bestrijding van Japanse duizendknoop is lastig. Veel methoden leveren niet het gewenste resultaat. Maar uit een praktijkproef in Zeewolde blijkt dat twee jaar afdekken met waterdoorlatend doek goed werkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/a/cid600689_800px-Fallopia_japonica_2018-05-22_2673.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600098", "title": "Burgerparticipatie in de strijd tegen Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Burgerparticipatie-in-de-strijd-tegen-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "Gemeenten hebben moeite het aantal besmettingshaarden van Japanse duizendknoop in beeld te krijgen. Veel haarden staan op particuliere grond. Daarom is het belangrijk burgers te betrekken bij de strijd van deze woekeraar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/b/cid600098_geograph-5256231-by-Patrick-Roper.jpg", "width": 800, "height": 579, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-03T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }