{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601259", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nieuwe Nederlandse namenlijst van boomkwekerijgewassen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-Nederlandse-namenlijst-van-boomkwekerijgewassen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601259, "identifier": "mediaitem_601259", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-Nederlandse-namenlijst-van-boomkwekerijgewassen-1.htm", "title": "Nieuwe Nederlandse namenlijst van boomkwekerijgewassen", "lead": "Cultuurplanten hebben meestal twee namen: een Latijnse of wetenschappelijke naam en een Nederlandse naam. Soms zijn er meerdere Nederlandse namen voor een gewas bekend. Voor boomkwekerijgewassen is er nu een standaardlijst met een Nederlandse voorkeursnaam.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/1/cid601259_gunnera-manicata-leaf-1731433_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nederlandse namen voor cultuurplanten worden soms willekeurig gekozen. Gunnera, een sierplant met grote bladeren is wel bekend als mammoetbla, reuzenrabarber of sierrabarber. Dat is verwarrend. Bovendien is Gunnera helemaal geen rabarbersoort. In de nieuwe Nederlandse namenlijst van cultuurplanten<\/a> heet de soort in het Nederlands nu Gunnera. De Nederlandse naam van Gunnera manicata<\/em> is 'Gunnera', van Gunnera tinctoria<\/em> de 'Gewone gunnera' en van Gunnera magellanica<\/em> de 'Bodembedekkende gunnera'. <\/p>

Boomkwekerijgewassen<\/h2>

De nieuwe lijst is een lang gekoesterde wens van de tuinbouwsector. In de lijst zijn vooral boomkwekerijgewassen opgenomen met wetenschappelijke naam, Nederlandse voorkeursnaam en maximaal drie alternatieve namen. <\/p>

De huidige lijst bevat 6.700 Nederlandse namen, waarvan circa 4.600 voorkeursnamen. Je kunt in de lijst zoeken op wetenschappelijke naam of Nederlandse naam. Later wordt de lijst nog uitgebreid met soorten uit andere gewasgroepen zoals eenjarigen, bloembollen en bloemisterij-, groente-, landbouw- en tropische gewassen. <\/p>

De lijst - die eind augustus is gepresenteerd - is samengesteld door specialisten van Naktuinbouw en de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen met ondersteuning van de Nederlandse Dendrologische Vereniging, Vereniging Stadswerk Nederland, Floron en Anthos.<\/p>" } , { "id": 18911878, "identifier": "element_18911878", "type": "text", "title": "Nieuwe plantenlijst cultuurgewassen", "url": "https://edepot.wur.nl/530522", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Introfoto Gunnera manicata, bron: Kevinsphotos<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911882, "identifier": "element_18911882", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": " Lijst Nederlandse namen van cultuurplanten<\/a>, augustus 2020", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18911885, "identifier": "element_18911885", "type": "list", "title": "Plantenlijsten voor Groen Onderwijs 2017", "url": "", "items": [ { "item": " Volledige versie 1.0 Plantennamen + kruisjes per opleiding (excel)<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Volledige versie 1.0 Plantennamen + kruisjes per opleiding (pdf)<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Compacte versie 1.0 (excel) <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Compacte versie 1.0 (pdf) <\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18911891, "identifier": "element_18911891", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nederlandse namen van cultuurplanten<\/a> NAK tuinbouw", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18911895", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_599839", "title": "Toekomstbestendige plantenlijst voor groen onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toekomstbestendige-plantenlijst-voor-groen-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Voor de groene opleidingen in vmbo, mbo en hbo is een gemeenschappelijke plantenlijst beschikbaar. Met die lijsten wordt inzichtelijk welke plantenkennis binnen de opleidingen aangeboden wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/3/cid599839_willow-2902499_960_720.jpg", "width": 960, "height": 635, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo", "gkn_coe", "coe_kcnl" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_boomkwekerij", "coe_kcnl", "gkn_hbo", "gkn_coe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }