{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600418", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nieuw lectoraat Bodem op HAS Hogeschool", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-lectoraat-Bodem-op-HAS-Hogeschool-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600418, "identifier": "mediaitem_600418", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-lectoraat-Bodem-op-HAS-Hogeschool-1.htm", "title": "Nieuw lectoraat Bodem op HAS Hogeschool", "lead": "De HAS-vestiging in Venlo gaat het lectoraat ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’ aanbieden. Daartoe hebben de hogeschool, de provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) op 9 juli een overeenkomst getekend. Judith van de Mortel is bij HAS Hogeschool gestart als lector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/b/cid600418_67-HAS%2520lectoraat%2520bodem.jpg", "width": 570, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-09T16:13+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_lectoraat", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem en hoe de interactie tussen de bodembiologie en de plant te gebruiken is om de bodem vitaler en duurzamer te maken. Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem onder meer ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect.<\/p>

(Bron <\/em>Greenity<\/em><\/a> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18887431, "identifier": "element_18887431", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Lees meer over het lectoraat op de website van Greenity<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem<\/a>, HAS Hogeschool", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lectoraten HAO<\/a>, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }