{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600672", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nieuw Handboek Groenbemesters verschenen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-Handboek-Groenbemesters-verschenen-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600672, "identifier": "mediaitem_600672", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-Handboek-Groenbemesters-verschenen-2.htm", "title": "Nieuw Handboek Groenbemesters verschenen", "lead": "Tijdens van de groenbemesterdag op 28 augustus op proefboerderij Vredepeel is het nieuwe Handboek Groenbemesters gepresenteerd en zeer enthousiast ontvangen door de praktijk, het onderwijs en kwekers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/7/cid600672_overhandiging_Gera_van_Os_Vincent_Enting.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-09T08:21+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2003 verscheen de brochure “Groenbemesters. Van Teelttechniek tot ziekten en plagen<\/a>.' Deze brochure wordt tot op heden nog veel gedownload en gebruikt. Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Was het vijftien jaar geleden vooral bemesting en aaltjes, nu spelen biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stof en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een zeker zo belangrijke rol. <\/p>

Vanuit het onderwijs kwam het verzoek een update te maken die docenten en studenten wegwijs maakt in dit brede onderwerp. Via het WURKS programma van LNV werden middelen beschikbaar gesteld en door dit te combineren met financiering vanuit lopende programma’s als de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter bodembeheer, de PPS Groen, het Europese project Best4Soil en het project Evergreen (GreenPort NoordHollandNoord) is er nu een compleet handboek groenbemesters<\/a> gerealiseerd waar niet alleen studenten en docenten maar ook telers en adviseurs de noodzakelijke informatie kunnen vinden. <\/p>

Teeltaspecten<\/h2>

Het handboek heeft een kern (hoofdstuk 4 tot en met 7) waarin 21 groenbemesters worden besproken. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan mengsels en een aantal soorten dat veel in mengsels worden gebruikt. Naast deze beschrijvende hoofdstukken zijn er per groenbemestersoort factsheets waarin een korte samenvatting wordt gegeven.<\/p>

Minstens zo belangrijk zijn de algemene hoofdstukken waarin de soortkeuze, teeltaspecten, N-vanggewassen, bewerken en de regelgeving worden besproken. Tijdens het samenstellen bleek de nodige informatie te ontbreken of gedateerd. Daarom is er als besluit een apart hoofdstuk missende informatie toegevoegd. Hopelijk gaat het niet weer 15 jaar duren voordat de missende informatie aangevuld wordt. <\/p>

Eerste exemplaar<\/h2>

Met dit handboek is de kennis over groenbemesters beschikbaar en worden telers uitgedaagd hun voordeel hiermee te doen. Daarom is bij de opening van de Groenbemestersdag te Vredepeel het eerste exemplaar overhandigd aan Dirk de Lugt als voorzitter van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. Het tweede en derde exemplaar zijn overhandigd aan Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer en Vincent Enting van de vereniging voor zaadbedrijven Plantum.<\/p>

In dit het handboek is digitaal toegankelijk: in het dossier Groenbemesters van Groen Kennisnet zijn alle hoofdstukken<\/a> en factsheets<\/a> als pdf te downloaden. Bovendien vind je er powerpointpresentaties<\/a>. Uitgeverij Agrio<\/a> heeft er voor gezorgd dat het handboek ook in gedrukte versie beschikbaar is.


<\/p>

(Foto: Overhandiging van het handboek aan Gera van Os en Vincent Enting door Leendert Molendijk, bron Wageningen University & Research<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18895228, "identifier": "element_18895228", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Handboek Groenbemesters<\/a>, Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groenbemesters : van teelttechniek tot ziekten en plagen<\/a>, brochure Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 2003", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18895232, "identifier": "element_18895232", "type": "text", "title": "Dossier Groenbemesters", "url": "", "html": "" } , { "id": 18895234, "identifier": "element_18895234", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Handboek groenbemesters<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gedrukte versie handboek groenbemesters<\/a>, uitgeverij Agrio", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18895238", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600000", "title": "Succes van groenbemesters begint met een goed zaaibed", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Succes-van-groenbemesters-begint-met-een-goed-zaaibed-1.htm" }, "lead": "Akkerbouwers zaaien groenbemesters vaak in een drukke tijd. Toch loont het om tijd te besteden aan een goed zaaibed en de juiste zaaitechniek. De omstandigheden tijdens zaaien zijn bepalend voor een goede groei van het gewas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/1/cid600000_184057763.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600695", "title": "Innovatieve gewasbescherming centraal op studiedag voor docenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Innovatieve-gewasbescherming-centraal-op-studiedag-voor-docenten-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-06-26T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600934", "title": "Onderwijsmateriaal over groenbemesters beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderwijsmateriaal-over-groenbemesters-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem. Voor het onderwijs geeft het nieuwe dossier ‘Groenbemesters’ informatie in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentaties en opdrachten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/2/cid600934_shutterstock_256583308_gras_wortels_88188c91_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }