{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601106", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Niet alle rupsen zijn eikenprocessierupsen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Niet-alle-rupsen-zijn-eikenprocessierupsen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601106, "identifier": "mediaitem_601106", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Niet-alle-rupsen-zijn-eikenprocessierupsen-1.htm", "title": "Niet alle rupsen zijn eikenprocessierupsen", "lead": "Eikenprocessierupsen zitten op eiken en hebben haren. Maar er zijn meer rupsen met haren, en meer rupsen op eiken. Niet elke rups is een eikenprocessierups.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/9/cid601106_42335367842_4d4b71b063_o.jpg", "width": 704, "height": 497, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland zijn er zo'n 900 soorten nachtvlinders en rupsen. Een deel van die rupsen is behaard, net als de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea<\/a>). Die haren zijn een verdediging tegen natuurlijke vijanden. Maar die haren leiden niet tot allergische reacties zoals de uiterst dunne brandharen van de eikenprocessierups dat doen.<\/p>

Haren<\/h2>

In het artikel 'Niet elke rups is een processierups<\/a>' worden een aantal soorten genoemd die mogelijk verward kunnen worden met de eikenprocessierups, zoals de rups van plakker (Lymantria dispar<\/a>). De haren van die rups staan als zwartachtige haarborstels in kleine, roodachtig, verheven wratjes ingeplant. Daarnaast heeft de plakker niet zo’n duidelijke lichte band over de zijkant van het lichaam lopen. Ook de rups van de grote beer (Arctia caja<\/a>) is een harige rups die soms wordt aangezien voor een eikenprocessierups, terwijl het uiterlijk echt afwijkt. <\/p>

Kenmerken<\/h2>

Hoe herken je een eikenprocessierups? In het artikel worden een aantal kenmerken genoemd. Zo zijn er altijd lange witte haren die staan ingeplant op gele vlekken. Op de rug loop een donkerbruine band. Verder heeft de rups een donkerbruine kop, lopen ze - als ze half vergroeid zijn - vaak in processie achter elkaar aan en vind je ze vaak in de buurt van eiken waar je ook spinselnesten aantreft.<\/p>" } , { "id": 18907478, "identifier": "element_18907478", "type": "text", "title": "Download artikel van Vlinderstichting", "url": "https://edepot.wur.nl/508306", "html": "" } , { "type": "text", "html": "(Bron foto: Quapan via
Flickr<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907482, "identifier": "element_18907482", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Niet alle rupsen zijn eikenprocessierupsen<\/a> Artikel in Vlinders 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe herken ik de eikenprocessierups?<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Leidraad beheersing eikenprocessierups Update 2019<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907487, "identifier": "element_18907487", "type": "text", "title": "Dossier eikenprocessierups", "url": "", "html": "" } , { "id": 18907489, "identifier": "element_18907489", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Eikenprocessierups<\/a>, informatie Vlinderstichting", "indentlevel": 0 }, { "item": "Grote beer<\/a>, informatie Vlinderstichting", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plakker<\/a>, informatie Vlinderstichting", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eikenprocessierups<\/a> Beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907495", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_595263", "title": "Eikenprocessierups: ook risico voor dieren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Eikenprocessierups-ook-risico-voor-dieren-1.htm" }, "lead": "De eikenprocessierups veroorzaakt veel overlast dit jaar, meer dan voorgaande jaren. Enorme jeuk, rode bultjes en soms zelfs heftige klachten als kortademigheid of een dikke tong kunnen het gevolg zijn van contact met de minuscule brandhaartjes van de rups.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/cid595263_Thaumetopoea_processionea_Eikenprocessierups-Luc%2520Hoogenstein_Wikimedia_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-16T21:53+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-12T18:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_katten", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_katten", "dww_paarden", "dww_productiedieren_overig" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Gezelschapsdieren", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_599951", "title": "Zoeken naar duurzame oplossing voor eikenprocessierups", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zoeken-naar-duurzame-oplossing-voor-eikenprocessierups-1.htm" }, "lead": "In 2019 kan de populatie van eikenprocessierupsen wel drie keer zo groot worden, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Groenbeheerders maken zich zorgen. Bestrijding is gericht op korte termijn. Mogelijk dat het stimuleren van natuurlijke vijanden een duurzamere oplossing is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/2/2/cid599951_42335367842_e47f44249a_z.jpg", "width": 640, "height": 452, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomverzorging" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599111", "title": "Discussie over de beste bestrijding eikenprocessierups", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Discussie-over-de-beste-bestrijding-eikenprocessierups-1.htm" }, "lead": "Hoe kun je eikenprocessierups het best bestrijden? Met aaltjes vinden sommige deskundigen, die werken heel gericht. Anderen vinden dat veel te omslachtig en bepleiten bestrijding met bacteriën.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/1/cid599111_IMG_1884_450.jpg", "width": 450, "height": 300, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-14T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomverzorging" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }