{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600351", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nederlanders positiever over natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederlanders-positiever-over-natuur-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600351, "identifier": "mediaitem_600351", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederlanders-positiever-over-natuur-1.htm", "title": "Nederlanders positiever over natuur", "lead": "Na een tijdelijke dip in het maatschappelijk draagvlak voor natuur in de periode 2006 - 2013, zijn Nederlanders weer positiever. Ongeveer de helft van de Nederlanders komt regelmatig de natuur: in natuurgebieden, stadsgroen of op het platteland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/c/cid600351_123904373.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Omdat de Nederlandse overheid wil weten hoe de Nederlandse bevolking denkt over natuur en natuurbeleid, hoe ze betrokken zijn bij natuur en hoe dat verandert in de loop der jaren, wordt sinds 1996 om de vijf jaar een onderzoek gehouden onder een representatieve groep Nederlanders. Het meest recente onderzoeksrapport<\/a>, dat in december 2017 uitkwam, laat zien dat Nederlanders weer wat positiever zijn gaan denken over natuur, na een dip in de periode 2006 - 2013.<\/p>

Economische belang<\/h2>

Veel burgers vinden de aandacht voor natuur niet overdreven, ze vinden dat we ons terecht zorgen maken over natuur en vinden dat de overheid niet te weinig geld uitgeeft aan natuur. Maar over het economisch belang zijn meningen verdeeld. Een op de drie Nederlanders vindt dat natuur geen belemmering mag zijn voor economische groei, terwijl een andere groep kiest voor natuurbelang. Zij kiezen liever voor meer groen dan meer woningbouw of extra wegen.<\/p>

Betrokken<\/h2>

Veel Nederlanders voelen zich betrokken bij de natuur. Ze bezoeken natuur, hangen nestkastjes op, stemmen groen of zetten een handtekening voor de natuur. Ongeveer de helft van de Nederlanders bezoekt regelmatig natuurgebieden, stadsgroen en het platteland. Opvallend is dat het gebruik van stadsnatuur sinds 2006 toeneemt. Maar als het om actieve inzet gaat, is het grootste deel van de bevolking minder actief. Je kunt denken aan natuuronderhoud, natuureducatie, het bijwonen van overleg. Ongeveer een derde van de bevolking is betrokken bij activiteiten die beslissingen over natuur kunnen beïnvloeden.<\/p>

Vier groepen<\/h2>

Op basis van de activiteiten delen de onderzoekers de Nederlander in in vier groepen. De grootste groep (53%) is matig betrokken. Ze bezoeken de natuur en laten zich informeren, maar zetten zich niet actief in. 16% is redelijk betrokken als gebruiker en beschermer. Een op de tien Nederlanders is zeer betrokken en zijn op veel fronten actief voor de natuur. De vierde groep, een op de vijf Nederlanders, is heel weinig betrokken bij de natuur. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18885651, "identifier": "element_18885651", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Maatschappelijk draagvlak voor natuurbeleid en betrokkenheid bij natuur in 2017<\/a>. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WUR. WOt-technical report 102", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid in 2013<\/a> Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WUR. WOt-technical report 126", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18885654, "identifier": "element_18885654", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Burgerinitiatief beperkt tot 'nationale' natuur<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet december 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verdeeldheid: natuur mag economie niet storen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet april 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Burger betrokken bij natuur, maar niet actief<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet oktober 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Barstjes in draagvlak natuur<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet november 2012", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }