{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600999", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nederlander wil veenweidelandschap behouden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederlander-wil-veenweidelandschap-behouden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600999, "identifier": "mediaitem_600999", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederlander-wil-veenweidelandschap-behouden-1.htm", "title": "Nederlander wil veenweidelandschap behouden", "lead": "Ruim driekwart van de Nederlanders wil dat het veenweidegebied behouden blijft. De meerderheid ziet liever koeien in het veenweidelandschap dan dat het omgevormd wordt tot een moeraslandschap.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/e/cid600999_shutterstock_8058547_NL_veenweide_sloot.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Nederlandse veenweidelandschap dat je vooral tegenkomt in de lage delen van Holland, Utrecht en Friesland, is ontstaan na middeleeuwse ontginning van laagveengebieden. Door ontwatering oxideert het veen: de veengrond wordt afgebroken waardoor de grond geleidelijk inklinkt. Bodemdaling met zo'n 7 tot 12 mm per jaar is een probleem in het veenweidegebied. Bovendien komt door de afbraak van het veen CO₂ vrij: jaarlijks 4,2 ton of 3% van de Nederlandse CO₂-uitstoot. Wil je die bodemdaling en CO₂-uitstoot stoppen, dan zou je veenweidegebieden onder moeten zetten.<\/p>

Draagvlak<\/h2>

LTO Nederland is daar geen voorstander van, zo blijkt uit de Position paper 'Investeer in het Nederlands veenweidelandschap<\/a>' van de brancheorganisatie. LTO ziet liever dat het karakteristieke cultuurhistorisch landschap behouden blijft met koeien in de wei. Uit een onderzoek dat uitgevoerd werd in opdracht van LTO blijkt dat veel Nederlanders het daarmee eens zijn.<\/p>

Uit het onderzoeksrapport 'Onderzoek draagvlak veenweiden<\/a>' blijkt dat 73% van de ondervraagden wil dat het Nederlandse veenweidelandschap zoals het nu is behouden blijft. Dat vinden ze omdat het belangrijk is voor boeren of dat het landschap aantrekkelijk is. Het alternatief, een moerassig landschap, vinden ze niet aantrekkelijk. Tweederde vindt dat koeien in de wei bij het veenweidelandschap horen.<\/p>

Veenweideproblematiek<\/h2>

Tegelijkertijd vinden de meeste mensen wel dat er een oplossing moet komen voor de problematiek van het veenweidegebied: bodemdaling en CO₂-uitstoot. Hoewel niet meer dan 4 op de 10 ondervraagden vooraf op de hoogte was van de problematiek, ziet een meerderheid dat de kwestie wel dringend is. Maar er moeten geen overhaaste maatregelen worden genomen. 80% van de ondervraagden vindt dat er eerst grondig onderzoek gedaan moet worden, zo blijkt uit het rapport.<\/p>

Ook LTO ziet de noodzaak in om de problematiek aan te pakken. De organisatie pleit voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij bewoners en gebruikers zelf oplossingen en maatregelen kunnen aandragen. Zo vindt LTO dat je, waar mogelijk, moet investeren in onderwaterdrainage, een manier om veenoxidatie te beperken. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18904012, "identifier": "element_18904012", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Onderzoek draagvlak veenweiden<\/a>, rapport Direct Research juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Investeer in het Nederlands veenweidelandschap’<\/a> Position Paper van LTO, juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dalende bodems, stijgende kosten: mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied<\/a>, rapport PBL, 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18904017, "identifier": "element_18904017", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "'Nederlander is voor behoud veenweiden<\/a>', bericht LTO Nederland juni 2019", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18904020", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600284", "title": "Pompgestuurde onderwaterdrainage tegen bodemdaling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pompgestuurde-onderwaterdrainage-tegen-bodemdaling-1.htm" }, "lead": "Met onderwaterdrainage kun je niet alleen water afvoeren, je kunt ook water aanvoeren als het nodig is. Zo voorkom je verdroging van veengrond en bodemdaling. Met pompgestuurde onderwaterdrainage kun je het grondwaterpeil nog beter beheersen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/9/cid600284_cow-1940971_1280.jpg", "width": 1278, "height": 924, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600053", "title": "Onderwaterdrainage om bodemdaling in veenweidegebieden te verminderen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderwaterdrainage-om-bodemdaling-in-veenweidegebieden-te-verminderen-1.htm" }, "lead": "Veengrond die aan zuurstof wordt blootgesteld, wordt langzamerhand afgebroken. Door die afbraak vindt in veenweidegebieden bodemdaling plaats. Uit een onderzoek blijkt dat onderwaterdrainage een goede mogelijkheid is om die bodemdaling tegen te gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/e/2/cid600053_shutterstock_37707016_NL_veenweide_landschap.jpg", "width": 800, "height": 486, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600269", "title": "Gedraineerd veen bron van CO₂", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gedraineerd-veen-bron-van-CO2-1.htm" }, "lead": "Ongeveer 60% van de CO₂ wordt in Nederland vastgelegd in bossen. Maar gedraineerde veengronden stoten bijna twee keer meer CO₂ uit dan wat in bossen wordt vastgelegd. De hoogste uitstoot komt uit gedraineerde veenweidegebieden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/a/cid600269_shutterstock_43898629_sloot_veenweide_NL.jpg", "width": 800, "height": 537, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-05T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599452", "title": "Boeren met een hoog waterpeil", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-met-een-hoog-waterpeil-1.htm" }, "lead": "Boeren met een hoog grondwaterpeil lijkt een lastige combinatie. Toch kan het. Vakblad Veeteelt laat zien hoe je in het Hollandse waterrijk veenweidegebied 100 koeien op 40 ha. kunt melken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/6/cid599452_cows-358957_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601035", "title": "Vermindering CO₂-emissie door ander waterbeheer veenweidegebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vermindering-CO2-emissie-door-ander-waterbeheer-veenweidegebied-1.htm" }, "lead": "Uit gedraineerde veengrond komt door de afbraak van organische stof veel CO₂ vrij. Een onderzoek in het veenweidegebied van Friesland laat zien dat je met waterhuishoudkundige maatregelen de CO₂-emissie kunt verminderen van 11 tot 77%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/3/cid601035_cow-1940971_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }