{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600619", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nectarindex maakt kwaliteit van bermen zichtbaar", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nectarindex-maakt-kwaliteit-van-bermen-zichtbaar-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600619, "identifier": "mediaitem_600619", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nectarindex-maakt-kwaliteit-van-bermen-zichtbaar-1.htm", "title": "Nectarindex maakt kwaliteit van bermen zichtbaar", "lead": "Op basis van inventarisaties door vrijwilligers is van meer dan 1500 bermen in kaart gebracht wat de nectarindex is. Hoe hoger die index, hoe meer er voor insecten te halen is. Je kunt zelf een berm inventariseren met behulp van een app.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/8/8/cid600619_shutterstock_434950930_NL_biodiversiteit_berm.jpg", "width": 982, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-27T13:09+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bermen vormen een belangrijk leefgebied voor algemene en zeldzame planten- en diersoorten. In een berm met een grote bloemrijkdom en een hoge nectarproductie is veel te halen voor insecten. Om de kwaliteit van bermen in beeld te brengen, zijn de Vlinderstichting<\/a> en Floron<\/a> in 2017 met een project gestart om bermen te inventariseren. Ze willen zo in beeld brengen waar interessante bermen liggen, of waar bermen liggen die beter beheerd kunnen worden.<\/p>

Nectarindex<\/h2>

In het groeiseizoen van 2017 en 2018 hebben meer dan 100 vrijwilligers 1514 bermen verspreid over Nederland in kaart gebracht. Het gaat steeds om een bermtraject van 100 meter. Van elk traject hebben de vrijwilligers genoteerd welke planten er te vinden zijn. Die gegevens zijn vervolgens ingevoerd via de website van Floron of met behulp van de app 'Vlindermee'.<\/p>

Na invoer wordt er een nectarindex van het bermtraject berekend. Die nectarindex, die van 1 tot 5 loopt, is gebaseerd op het aantal gevonden bloeiende planten en het aantal nectarplanten. Omdat nectarproductie voor insecten belangrijk is, telt die zwaarder. <\/p>

Kaart<\/h2>

Op een kaart van Verspreidingsatlas NDFF<\/a> kun je in één oogopslag zien welke bermen geïnventariseerd zijn, en hoe hoog hun nectarindex is. Uit de resultaten van afgelopen jaren blijkt dat er in de Nederlandse bermen in totaal 724 verschillende soorten planten gevonden zijn. Per berm zijn er gemiddeld 28 verschillende soorten planten. Van de nectarplanten wordt de paardenbloem in 80% van de bermen gevonden. En in de top 10 van meest gevonden planten vind je voornamelijk soorten van voedselrijke graslanden. Planten van schrale graslanden zoals grasklokje, stijve ogentroost of mannetjesererpijs worden maar weinig aangetroffen.<\/p>

Handleiding<\/h2>

Iedereen kan meedoen om bermen te inventariseren. Floron en de Vlinderstichting bieden op hun website daarvoor een handleiding<\/a>, zoekkaart<\/a> en invulformulieren aan. Je kunt gegevens invullen op de website, maar je kunt ook gebruik maken van de app 'Vlindermee' die door de Vlinderstichting is ontwikkeld voor Android<\/a> en iOS<\/a>. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893724, "identifier": "element_18893724", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Biodiversiteit verhogen met innovatieve maaimethode<\/a>, artikel Stad & Groen", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vlinderstichting op de bres voor bermen<\/a>, artikel Vlinders, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Slordig maaibeheer: redding voor bermvlinders<\/a>, artikel Vlinders, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wat is de staat van de Nederlandse wegbermen? Help mee!<\/a> Bericht Naturetoday, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mijn Berm Bloeit, Hoe bloemrijk zijn onze bermen nog<\/a>, artikel Floron 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zoekkaart Nectarplanten in Beeld<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handleiding inventarisatie Bermen<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18893733, "identifier": "element_18893733", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Mijn Berm Bloeit! Floron<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mijn Berm Bloeit Vlinderstichting<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kaart geïnventariseerde bermen<\/a>, Verspreidingsatlas Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)", "indentlevel": 0 }, { "item": "App Vlindermee voor iOS<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "App Vlindermee voor Android <\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18893740", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600168", "title": "Meer vlindervriendelijke bermen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-vlindervriendelijke-bermen-1.htm" }, "lead": "Bermen zijn voor vlinders en andere insecten een belangrijk leefgebied. Maar bermen staan onder druk. Vlinderstichting Floron en LTO werken in een project aan beter bermbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/3/7/cid600168_berm_oudehorne_jn.jpg", "width": 800, "height": 563, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599497", "title": "Sinusbeheer voor vlinders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sinusbeheer-voor-vlinders-1.htm" }, "lead": "Om voor dagvlinders meer variatie in een grasland te krijgen, kun je maaien in slingers of golven. Door dit sinusbeheer creëer je condities waar vlinders en andere insecten zich het hele jaar thuisvoelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/1/cid599497_2416389_52d1b57d.jpg", "width": 640, "height": 393, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-04T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598876", "title": "Handreiking voor bijenlandschap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handreiking-voor-bijenlandschap-1.htm" }, "lead": "Burgers, bedrijven, overheid en kennisinstellingen werken in Zoeterwoude samen aan een duurzame aangename leefomgeving. In het project Bij-zonder kleurrijk is kennis verzameld over inrichting van een bijvriendelijk landschap. Praktische handvatten die je zo kunt gebruiken", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/6/cid598876_UXBRAC_Copyright_Ilona_Krijgsman.jpg", "width": 862, "height": 575, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-05-27T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_bijen", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }