{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601249", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nauwere verbondenheid tussen stad en land belangrijk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nauwere-verbondenheid-tussen-stad-en-land-belangrijk-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601249, "identifier": "mediaitem_601249", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nauwere-verbondenheid-tussen-stad-en-land-belangrijk-1.htm", "title": "Nauwere verbondenheid tussen stad en land belangrijk", "lead": "In Flevoland hebben stad en het omliggend platteland zich ontwikkeld tot twee gescheiden werelden. In een essay buigt lector Sigrid Wertheim zich over de vraag hoe de agrarische sector van Flevoland duurzaam van waarde kan blijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/b/cid601249_shutterstock_103441211_NL_akker_ruggen.jpg", "width": 711, "height": 514, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Je ziet dat steden overal in de wereld het voortouw nemen in nieuwe voedselsystemen met aandacht voor gezondheid en duurzaamheid. Ze richten zich op lokaal geproduceerd voedsel in regionale voedselsystemen. In Almere zijn diverse initiatieven genomen. Zo heeft de gemeente een 'Living Lab' opengesteld voor onderzoek naar en implementatie van innovaties in het stedelijke voedseldomein. En Almere is een van de ondertekenaars van het Milan Urban Food Policy Pact<\/a>. De stad wil dat er meer lokaal voedsel geconsumeerd wordt en heeft de ambitie dat in 2022 20% van het in Almere geconsumeerde voedsel een regionale herkomst heeft.<\/p>

Hutspotingrediƫnten<\/h2>

Tegelijkertijd zie je op het omringende platteland een heel andere ontwikkeling, zo constateert Sigrid Wertheim - Lector 'Voedsel en Gezond Leven' bij Aeres Hogeschool - in het essay 'De stad op het bord van het platteland<\/a>'. De Flevopolder werd vanaf het begin ingericht voor grootschalige landbouw en intensieve teeltsystemen met een sterke export oriƫntatie. De belangrijke gewassen (85%) zijn vooral hutspotingrediƫnten schrijft de lector: 37% ui, 36% aardappel en 12% peen. Met 3,2% van de Flevolandse aardappeloogst kun je de inwoners van de stad Almere een jaar voeden. Maar wie eet er hutspot? Die constatering maakt het probleem duidelijk. Er is een discrepantie tussen de voedingsbehoefte van de stad en de productie van voedsel in het omliggende platteland.<\/p>

In het essay gaat Wertheim vooral in op de vraag hoe de agrarische sector van Flevoland duurzaam van waarde kan blijven. Hoe kan de agrarische sector goed functioneren in de toekomst? Wat heeft de agrarische sector met de stad? Wat is de rol van overheid, provincies en gemeenten, hierin? Wat zijn redenen om Flevoland als agrarisch gebied te behouden?<\/p>

Stad-land verhouding<\/h2>

In het essay komen ook verschillende andere vragen aan bod. Moet je als consument lokaal voedsel kopen bij de boer in de regio of in de supermarkt? Wat is lokaal voedsel? Hoe speel je in op etnische diversiteit? Hoe zorg je dat mensen overstappen op een gezonder voedingspatroon? Wat is de rol van stadslandbouw?<\/p>" } , { "id": 18911600, "identifier": "element_18911600", "type": "text", "title": "Download het essay", "url": "http://www.samhao.nl/webopac/MetaDataEditDownload.csp?file=2:146197:1", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Wertheim betoogt dat voor de toekomst een nauwere verbondenheid tussen stad en land belangrijk is. Flevoland heeft hierin een verantwoordelijkheid om haar innovatieve kracht in te zetten, om te laten zien hoe je met verandering omgaat: agrarische veranderingen, stedelijke veranderingen en de onderlinge stad-land verhouding.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911604, "identifier": "element_18911604", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " De stad op het bord van het platteland<\/a> Essay lector Sigrid Wertheim-Heck Aeres Hogeschool 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "The food system in cities : an exploration of systemic urban food governance : the case of Almere<\/a>, MSc-Thesis 2019 Wageningen University and Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Exploring urban food governance of a city region<\/a>, MSc-thesis Wageningen University 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dagelijkse kost : hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem<\/a>, Planbureau voor de Leefomgeving 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Almeerse voedselstromen<\/a>, Aeres Hogeschool 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18911611, "identifier": "element_18911611", "type": "text", "title": "Lectoraat Voedsel en Gezond leven", "url": "", "html": "" } , { "id": 18911613, "identifier": "element_18911613", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Milan Urban Food Policy Pact<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "The Feeding City<\/a>, project Wagningen University & Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18911617", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601013", "title": "Veel eetbaar groen in Almere", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veel-eetbaar-groen-in-Almere-1.htm" }, "lead": "In de bossen en plantsoenen van Almere zijn veel eetbare plantensoorten aangeplant, zoals noten, kersen, bramen en vlierbessen. Uit een opbrengstschatting door onderzoekers blijkt dat er veel geproduceerd wordt. Zo worden er voldoende noten geproduceerd om in de behoefte van de Almeerders te voorzien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/f/cid601013_shutterstock_475476781_bramen_plukken.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599986", "title": "Groei van stadslandbouw in Almere", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-van-stadslandbouw-in-Almere-1.htm" }, "lead": "De groei van het aantal stadslandbouwinitiatieven in Almere verloopt sinds 2010 explosief, aldus onderzoekers. Op 1 januari 2018 telde Almere 140 initiatieven, zo blijkt uit een inventarisatie. Het betreft vooral kleinschalige initiatieven in de stad.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/4/b/cid599986_WUR_stadslandbouw.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "dww_melkvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "dww_melkvee", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599791", "title": "Duurzame Voedselvoorziening in en om de stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-Voedselvoorziening-in-en-om-de-stad-1.htm" }, "lead": "In een online leeromgeving is lesmateriaal van het 'Urban Green Train' project beschikbaar over regionale voedselvoorziening. Het materiaal is geschikt voor zelfstudie van studenten en docenten, of kan gebruikt worden als input voor onderwijsontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/5/cid599791_IMG_3280.JPG", "width": 2816, "height": 1880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-18T11:09+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "coe_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_voeding", "coe_food" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }