{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601004", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Natuurinclusieve landbouw: van niche naar mainstream", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurinclusieve-landbouw-van-niche-naar-mainstream-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601004, "identifier": "mediaitem_601004", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurinclusieve-landbouw-van-niche-naar-mainstream-1.htm", "title": "Natuurinclusieve landbouw: van niche naar mainstream", "lead": "Verschillende ondernemers hebben de laatste jaren laten zien dat natuurinclusieve landbouw mogelijk is, maar vaak is deze gericht op een nichemarkt. Om op te schalen naar mainstream is meer nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/2/cid601004_shutterstock_1267292_landbouw_oogst.jpg", "width": 835, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt dat er een sterkere verbinding moet zijn tussen landbouw en natuur. Daarom stimuleert de overheid de ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve landbouw. Dat is een landbouw waarin je de bedrijfsvoering zo aanpast dat je natuur er onderdeel van wordt. Je gebruikt, spaart en verzorgt de natuur. Een natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op de biodiversiteit.<\/p>

Opschaling<\/h2>

De aanpassing van de bedrijfsvoering heeft consequenties voor productiewijze, ondernemerschap en financiering. Er zijn diverse ondernemers die al hebben laten zien dat natuurinclusieve landbouw mogelijk is. Maar veel van die ondernemers zijn gericht op een nichemarkt. Zo zijn ze in staat een bijzonder verdienmodel te realiseren. Wil je natuurinclusieve landbouw opschalen, dan zul je je niet alleen op die nichemarkt moeten richten. In het onderzoeksrapport 'Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream<\/a>' staat de vraag centraal welke verdienmodellen mogelijk zijn om opschaling naar mainstream mogelijk te maken.<\/p>

Ketenpartners<\/h2>

Voor die opschaling zijn er verschillende mogelijkheden, zo meldt het rapport. De overheid kan initiatieven nemen door gerichte financiering, consumenten kunnen een meerprijs betalen via certificering, of de innovatie verdient zichzelf op termijn terug. Ook ketenpartners kunnen een rol spelen. Zo werkt FrieslandCampina aan de ontwikkeling van markt voor natuurinclusieve producten.<\/p>

Natuurlijk is er een rol voor de primaire producenten in de transitie naar een natuurinclusieve landbouw, maar die kunnen het niet alleen. Ook de overheid heeft een taak, bijvoorbeeld bij het op gang brengen en faciliteren van een publiek debat. En de consument heeft een verantwoordelijkheid door een meerprijs te betalen.<\/p>

Visie<\/h2>

Het rapport noemt een aantal aandachtspunten om de transitie op gang te helpen. Zo is het belangrijk dat alle stakeholders een gemeenschappelijke visie hebben. Voor die transitie is het niet per se nodig grote stappen te nemen die schokken in het systeem teweegbrengen. Het kan ook via kleine stapjes. En de overheid kan een rol spelen om barrières in de transitie te verminderen. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18904171, "identifier": "element_18904171", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream (fase 1)<\/a>, rapport Wageningen Economic Research april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw<\/a>, WUR, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boeren in Beweging<\/a>, brochure Wageningen University & Research 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18904177, "identifier": "element_18904177", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Leerboek Natuurinclusieve Landbouw<\/a> wiki Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18904181", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600911", "title": "Ondernemers op weg naar een natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ondernemers-op-weg-naar-een-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "In een natuurinclusieve landbouw pas je de bedrijfsvoering zo aan dat je de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar ook spaart en verzorgt. Maar hoe doe je dat? Ondernemers vertellen het in recent verschenen factsheets en bijbehorende video's.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/0/cid600911_cows-420536_1280.jpg", "width": 894, "height": 647, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600744", "title": "Natuurinclusief handelen in de praktijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurinclusief-handelen-in-de-praktijk-1.htm" }, "lead": "Voor opschaling van natuurinclusief handelen van ondernemers in diverse sectoren, is een strategische visie nodig die door de overheid en de bedrijven wordt omarmd. Voor natuurinclusieve landbouw is kennisontwikkeling en netwerkvorming nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/6/cid600744_shutterstock_144112861_biodiversiteit_akker_veldbloemen.jpg", "width": 988, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600314", "title": "Boeren over natuurinclusieve landbouw in documentaire", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-over-natuurinclusieve-landbouw-in-documentaire-1.htm" }, "lead": "Wat is natuurinclusieve landbouw? En wat is er voor nodig om over te stappen op een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Om die te beantwoorden maakte LTO Noord een documentaire.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/f/cid600314_still_natuurincl_landbouw.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600133", "title": "Gemeenschappelijke visie nodig voor koerswijziging landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gemeenschappelijke-visie-nodig-voor-koerswijziging-landbouw-1.htm" }, "lead": "Hoewel de Nederlandse landbouw internationaal veel waardering oogst, staat het maatschappelijk draagvlak onder druk. Daarom is een koerswijziging nodig. Dat kan alleen wanneer er een gedeeld toekomstbeeld is voor de Nederlandse landbouw, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/5/cid600133_shutterstock_155249486_regenboog.jpg", "width": 921, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_varkenshouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600553", "title": "Boeren willen natuurvriendelijk produceren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-willen-natuurvriendelijk-produceren-1.htm" }, "lead": "Het platteland verkeert in een crisis, vinden veel boeren. Die crisis is van politiek maatschappelijke aard, zo schrijft Trouw in 'De Staat van de Boer'. Maar boeren zien ook een uitweg. Meer meer dan 80% wil overstappen op meer natuurvriendelijke methoden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/5/cid600553_shutterstock_15827707_landschap_boerderij_NL.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_akkerbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600374", "title": "Boeren in beweging naar natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-in-beweging-naar-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "De overheid heeft in 2014 de discussie over natuurinclusieve landbouw aangezwengeld. Wil de omslag naar deze vorm van landbouw slagen, dan zullen boeren en hun omgeving in beweging moeten komen. Natuurinclusieve landbouw zou een gespreksonderwerp voor alle boeren moeten worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/6/cid600374_wild-animals-3290858_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599968", "title": "Een systeembenadering voor natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-systeembenadering-voor-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Sinds de overheid het begrip ‘natuurinclusieve landbouw’ in 2014 introduceerde, zet het ministerie sterk in op bundelen en ontsluiten van kennis. Maar er zou meer moeten gebeuren. Een systeembenadering op basis van een puntensysteem kan de ontwikkeling versterken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/7/cid599968_poppies-2518491_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }