{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600655", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Natuurdaken", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurdaken-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600655, "identifier": "mediaitem_600655", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurdaken-1.htm", "title": "Natuurdaken", "lead": "Voldoende ruimte voor de natuur is van groot belang voor de biodiversiteit in Nederland. Door de groei van steden krijgen we in Nederland steeds minder (gevarieerde) natuur. Eén manier om meer ruimte voor natuur te creëren in stedelijke gebieden is door het ontwikkelen van groene daken (ook wel natuurdaken genoemd).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/9/cid600655_stone-house-4193002_960_720.jpg", "width": 960, "height": 638, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Green Deal Groene Daken, een samenwerkings-initiatief tussen de rijksoverheid en verschillende bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies, NGO’s en kennis-instellingen, stimuleert de ontwikkeling van natuurdaken in Nederland.<\/p>

Diverse partijen, waaronder onderzoekers van de WUR en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), hebben voor Green Deal Groene Daken een handreiking samengesteld. In deze handreiking<\/a> vind je algemene informatie over natuurdaken en de functies die deze daken kunnen vervullen. Ook bieden de auteurs een uitgebreid stappenplan aan waarin het proces van het aanleggen van een natuurdak uitgelegd staat. In de handreiking kan je gebruik maken van de interactieve inhoudsopgave rechts in het document. Hiermee kan je makkelijk navigeren naar de verschillende hoofdstukken.<\/strong><\/p>

Biodiversiteit<\/strong><\/h2>

Natuurdaken zijn daken met een natuurlijke (vegetatie)bedekking die aansluit op de lokale ecologische omgeving. In de handreiking wordt benadrukt dat met het aanleggen van natuurdaken het leefgebied van waardevolle planten en dieren verbeterd en uitgebreid kan worden. Zo dragen natuurdaken bij aan de biodiversiteit in en rondom steden. Ook kunnen natuurdaken van belang zijn voor het verbeteren van het stadsklimaat (tot 2 graden koeler in de omgeving), het regulieren van waterafvoer (waterberging) en het verlengen van de levensduur van het dak.<\/p>

Natuurdaken kunnen ook gecombineerd worden met andere dakfuncties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het combineren van een natuurdak met het opwekken van zonne-energie, of het bieden van natuurbeleving aan mensen door het dak toegankelijk te maken. In dergelijke gevallen spreken we van multifunctionele daken.<\/p>

Aanleggen natuurdak<\/strong><\/h2>

De handreiking biedt een uitgebreid stappenplan aan dat mensen op weg kan helpen met het ontwikkelen van een natuurdak. Eerst zal er bij het creëren van een natuurdak gekeken moeten worden naar wat de wensen zijn van de dakeigenaar en hoe deze wensen passen binnen de praktische mogelijkheden. Hierbij zijn bijvoorbeeld dakconstructie en de ligging van het dak belangrijke factoren. Vervolgens kan er gekeken worden naar de natuur in de omgeving om te beslissen aan welke natuurwaarden het dak bij gaat dragen. Hierbij wordt rekening gehouden of het natuurdak zal gaan bijdragen aan de voedselvoorziening, schuilplaatsen of voortplantingsmogelijkheden van insecten en vogels. Op basis hiervan kan er gekozen worden welke planten en bloemen het dak zullen bedekken en welke andere materialen, zoals bijvoorbeeld vogelhuisjes, insectenhotels of dood hout er geplaatst kunnen worden. Ook staan er tips bij voor het onderhoud en het monitoren van jouw eigen natuurdak. <\/p>

(Bron foto: Pixabay)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894740, "identifier": "element_18894740", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Handreiking Natuurdaken<\/a> Green Deal Groene Daken", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groene Daken: van droom naar resutaat<\/a> Monique Ooms in Greenity (2018-7)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waarom kiezen voor een groen(blauw) dak?<\/a> Doeke Bosma in Stad en Groen (2018-3)", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894745, "identifier": "element_18894745", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Facts & Values Groenblauwe Daken<\/a> Green Deal Groene Daken", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18894748", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600655", "title": "Natuurdaken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurdaken-1.htm" }, "lead": "Voldoende ruimte voor de natuur is van groot belang voor de biodiversiteit in Nederland. Door de groei van steden krijgen we in Nederland steeds minder (gevarieerde) natuur. Eén manier om meer ruimte voor natuur te creëren in stedelijke gebieden is door het ontwikkelen van groene daken (ook wel natuurdaken genoemd).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/9/cid600655_stone-house-4193002_960_720.jpg", "width": 960, "height": 638, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600076", "title": "Ontwerprichtlijnen voor een klimaatbestendige stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ontwerprichtlijnen-voor-een-klimaatbestendige-stad-1.htm" }, "lead": "Het klimaat verandert. Met name een stedelijke omgeving, met veel steen, verharding en platte daken, kan tijdens een hittegolf extra warm worden. Stadsbewoners kunnen daardoor veel overlast ondervinden. Vergroening van een stedelijke omgeving blijkt een effectief middel tegen hittestress. Voor ontwerpers zijn er nu negen richtlijnen voor een klimaatbestendige stad.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/8/cid600076_doelbeelden12494.jpg", "width": 600, "height": 415, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600703", "title": "De groene stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-groene-stad-1.htm" }, "lead": "Door klimaatverandering zullen droge hete zomers en zachte natte winters vaker voorkomen. In steden kan het snel onaangenaam worden door het ‘Urban heat effect’. Daarnaast zorgt een toename van hevige regenval voor problemen met de riolering. Vergroening van de stad kan een manier zijn om de hitte te beperken en overstromingen te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/8/cid600703_shutterstock_302474765_groen_dak_%255Bred%255D.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601012", "title": "Nieuw dossier: Nature based solutions", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-dossier-Nature-based-solutions-1.htm" }, "lead": "Klimaatverandering en het leefbaar houden van dorpen en steden zijn belangrijke uitdagingen van deze tijd. Dit dossier gaat dieper in op de rol van vergroening om met deze uitdagingen om te kunnen gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/5/cid601012_shutterstock_302474765_groen_dak_%255Bred%255D.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601007", "title": "Waardevermeerdering met een groen dak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waardevermeerdering-met-een-groen-dak-1.htm" }, "lead": "Een groen dak heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving door het verkoelend effect of bijdrage aan biodiversiteit. Een groen dak zorgt ook voor financiële voordelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/c/cid601007_shutterstock_37344229_ecologisch_gebouw.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }