{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601745", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Natuur populair onder jongeren tijdens corona", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuur-populair-onder-jongeren-tijdens-corona-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601745, "identifier": "mediaitem_601745", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuur-populair-onder-jongeren-tijdens-corona-2.htm", "title": "Natuur populair onder jongeren tijdens corona", "lead": "De natuur doet het goed bij jongeren. Haast de helft van de jongeren bezoekt vaker een natuurgebied dan in de pre-corona tijd, en 84% van de jonge respondenten zegt ook na corona vaker de natuur in wil trekken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/d/f/cid601745_natuur%2520jongeren.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wat zijn de effecten van de corona-crisis op de natuurbeleving van jongeren? Met deze vraag zijn zes studenten van Breda University of Applied Sciences aan de slag gegaan voor het Van Gogh Nationaal Park. Uit hun interviews en een onder jongeren verspreidde questionnaire komt een hoopgevend beeld naar voren.<\/p>

Tot rust komen<\/h2>

Jongeren hechten enorm veel waarde aan sociale interactie, dat blijkt opnieuw uit dit onderzoek. Nu we afstand moeten houden van elkaar is het online contact via sociale media een nog grotere factor geworden. De rol van natuur is voor deze generatie jonge bezoekers meer dan even weg te zijn van de smartphone en computer, maar juist ook om ervaringen op te doen en deze te delen. Genieten van natuur is dus ook het zoeken naar insta-waardige plekjes in het bos, en het opnemen van een tik-tok op de heide. <\/p>

Dit neemt niet weg dat er wel degelijk een diepere verbinding met de natuur gelegd wordt. Dat de natuur boeit blijkt uit de cijfers. 84% van de jongeren neemt zich voor om straks na corona ook meer de natuur in te gaan. De jongeren geven ook aan in de natuur tot rust te komen.<\/p>

Bezoekersaantallen<\/h2>

Niet alleen jongeren (her)ontdekken de natuur in corona tijden, boswachters en terreinbeheerders geven aan dat het in hun gebieden iedere dag wel zondag lijkt schrijft vakblad bos natuur landschap<\/a> . Dit heeft positieve en negatieve gevolgen. Voor de volksgezondheid is meer bewegen en buiten zijn in de natuur een pluspunt. Voor de natuur is het op veel plaatsen de vraag of het de capaciteit en veerkracht heeft om zulke hoge bezoekersaantallen te kunnen verwerken. Er is dringend behoefte aan meer openbare groene ruimte.<\/p>

In Renkum besloot de provincie Gelderland in 2013 meer ruimte te maken voor natuur. Na de ontmanteling van een industrieterrein hebben de natuurbeheerders het beekdal van de Rennkumse beek hersteld. Nu de verwachting is dat meer mensen thuis blijven werken in de na-corona tijd is er wellicht op meer plekken in Nederland kans om meer ruimte voor de natuur te maken. De jonge generatie is er in ieder geval klaar voor.<\/p>" } , { "id": 18926177, "identifier": "element_18926177", "type": "text", "title": "Lees de samenvatting 'Natuurbeleving van jongeren'", "url": "https://edepot.wur.nl/541480", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18926180, "identifier": "element_18926180", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Natuurbeleving van jongeren<\/a>, Samenvatting rapport Buas, 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuur in tijden van corona<\/a>, Artikel Vakblad NBL, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Renkums Beekdal: herinrichting bedrijventerrein Beukenlaan<\/a>, Inrichtingsplan DLG, 2005", "indentlevel": 0 }, { "item": "Speciale uitgave van Vakblad Groen over natuur in Coronatijd<\/a>, maart 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18926185, "identifier": "element_18926185", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Meer jongeren de natuur in tijdens en na corona<\/a>, persbericht Van Gogh Nationaal Park, 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beekdal verlost van fabrieken<\/a>, dagblad Trouw, 2013", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18926189", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600966", "title": "Jongeren zijn wel geïnteresseerd in groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jongeren-zijn-wel-geinteresseerd-in-groen-1.htm" }, "lead": "Iets minder dan 5% van de Nederlandse jongeren kiest voor een groene opleiding, terwijl meer dan de helft wel belangstelling heeft. GroenPact werkt aan een plan de groensector beter bekend te maken bij jongeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/8/cid600966_children-839789_640_e8aa2f1c_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600062", "title": "Groene vrijwilligers in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groene-vrijwilligers-in-beeld-1.htm" }, "lead": "In Nederland zijn ruim 100.000 groene vrijwilligers actief, vooral bij de uitvoering van beheerwerk of in natuureducatie. Het merendeel wil het werk graag blijven doen, maar de vrijwilligers maken zich wel zorgen over de aanwas van jongeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/b/cid600062_147024877.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599413", "title": "Burgerwetenschap helpt natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Burgerwetenschap-helpt-natuur-1.htm" }, "lead": "Ruim 100.000 vrijwillige natuurwaarnemers doen jaarlijks meer dan 6 miljoen waarnemingen. Ze helpen zo onderzoekers en beleidsmedewerkers door de natuur en biodiversiteit van Nederland in kaart te brengen. Citizen science of burgerwetenschap is van onschatbare waarde.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/b/cid599413_binoculars-485855_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }