{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600681", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Natuur als onderdeel van de samenleving", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuur-als-onderdeel-van-de-samenleving-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600681, "identifier": "mediaitem_600681", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuur-als-onderdeel-van-de-samenleving-1.htm", "title": "Natuur als onderdeel van de samenleving", "lead": "Wat is natuur en wat wordt de toekomst van natuur en landschap? Bas Breman legt uit wat een mogelijk toekomstbeeld voor natuur kan zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/e/c/cid600681_2012%2520Op%2520Dak%2520NIOO%2520Foto0072.jpg", "width": 2048, "height": 1536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor de een is natuur een groen park in de stad terwijl de ander bij natuur denkt aan een groot bos met wilde dieren. Afhankelijk van het beleid dat gevoerd gaat worden, kan Nederland er heel verschillend uit gaan zien. Bas Breman, ruraal socioloog aan Wageningen University & Research, laat in een filmpje van kennisonline zien wat mogelijke perspectieven zijn voor natuur in Nederland. <\/p>

Natuur-inclusief<\/h2>

Eén van de perspectieven is een meer natuurinclusief Nederland waarbij de natuur weer deel uitmaakt van de samenleving en dicht bij de mensen staat, aldus Breman. In de landbouw kan je denken aan het laten grazen van koeien in natuurgebieden. Op deze manier investeren boeren in de natuur in plaats van dat ze de natuur alleen maar gebruiken. Maar ook bij stedelijke ontwikkeling kun je meer rekening houden met de natuur. <\/p>

Duurzame gebouwen<\/strong><\/h2>

Als voorbeeld noemt hij het gebouw van NIOO in Wageningen. Dit is een gebouw dat vanuit duurzaamheidsprincipes is opgezet. Het gebouw is geïntegreerd in zijn natuurlijke omgeving. Bij het ontwerp voor de tuin, het dak en de omgeving is rekening gehouden met biodiversiteit. In de natuurtuin van het NIOO is bijzondere vegetatie te vinden, zoals orchideeën en ratelaars. Ook op het dak is een tuin aanwezig. De daktuin kan water bergen en de temperatuur in het onderliggende gebouw reguleren. In het dak zijn sensoren ingebouwd die iedere dag gegevens vastleggen over temperatuur, vocht en weer.<\/p>

Zonnepark<\/h2>

Solar park in Hengelo bestaat uit ongeveer 7000 zonnepanelen. Dit zonnepark is ingericht op een natuurvriendelijke manier. Er is veel ruimte voor zowel duurzaamheid, natuur als biodiversiteit. Er is een grote diversiteit aan planten, vogels, vlinders en insecten, maar er is ook ruimte voor recreatie en educatie. Zo worden er bijvoorbeeld rondleidingen verzorgd en lezingen gegeven.<\/p>

Bovenstaade projecten zijn voorbeelden waarbij de natuur geen decor meer is, maar (weer) onderdeel gaat uitmaken van ons bestaan. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18895531, "identifier": "element_18895531", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Online en offline de natuur beleven<\/a>, website Magazines.wur.nl", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18895534", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600655", "title": "Natuurdaken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurdaken-1.htm" }, "lead": "Voldoende ruimte voor de natuur is van groot belang voor de biodiversiteit in Nederland. Door de groei van steden krijgen we in Nederland steeds minder (gevarieerde) natuur. Eén manier om meer ruimte voor natuur te creëren in stedelijke gebieden is door het ontwikkelen van groene daken (ook wel natuurdaken genoemd).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/9/cid600655_stone-house-4193002_960_720.jpg", "width": 960, "height": 638, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600726", "title": "Groene stad Rotterdam", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groene-stad-Rotterdam-1.htm" }, "lead": "Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee voor de stadse omgeving. Steden zullen zich moeten aanpassen aan extreme weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. Rotterdam heeft een aantal maatregelen getroffen om de stad leefbaar te houden in de toekomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/0/a/cid600726_shutterstock_37344229_ecologisch_gebouw%2520%25281%2529.jpg", "width": 4272, "height": 2848, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600918", "title": "Regiodeals voor betere balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Regiodeals-voor-betere-balans-tussen-landbouw-natuur-en-leefomgeving-1.htm" }, "lead": "Het kabinet heeft samen met de regio 340 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van acht Regio Deals. Een flink aantal hiervan zetten in op duurzame verandering in voedselproductie, de circulaire (biobased) economie: op een goede balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/b/cid600918_IMG_0457.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-29T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }