{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601294", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "'Nature based solutions' nodig voor natuurbescherming", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nature-based-solutions-nodig-voor-natuurbescherming-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601294, "identifier": "mediaitem_601294", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nature-based-solutions-nodig-voor-natuurbescherming-1.htm", "title": "'Nature based solutions' nodig voor natuurbescherming", "lead": "Het huidige natuurbeleid beschermt de natuur onvoldoende. De achteruitgang van de natuur kun je alleen stoppen wanneer we onze econome en samenleving anders inrichten, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van ‘Nature based solutions’ waarbij je natuurlijke processen of hulpbronnen inzet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/e/cid601294_2020_06_15_wisselse_veen.jpg", "width": 960, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Europese en Nederlandse natuurbeleid zet in op behoud en versterking van natuurgebieden om zo bedreigde planten- en diersoorten te behouden. Sinds de jaren '90 worden natuurgebieden vergroot en ecologische verbindingszones ingericht binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), of nu het Natuurnetwerk Nederland.<\/p>

Natuurbeleid<\/h2>

Dat beleid heeft wel wat resultaat, schrijft magazine 'Nieuwe Veluwe' in een artikel<\/a>, maar het is niet genoeg. Met dit natuurbeleid kan in 2027 maximaal 65% van de natuurdoelen gerealiseerd worden. En buiten beschermde natuurgebieden gaan veel soorten planten en dieren in aantallen achteruit. De milieudruk door bijvoorbeeld verdroging, versnippering van natuurgebieden of stikstofneerslag blijft hoog.<\/p>

Met een intensiever beheer zou je die negatieve effecten wel tegen kunnen gaan, maar de vraag is of dat haalbaar is gezien draagvlak, kosten of bijvoorbeeld de PAS-problematiek. Er zijn veel beleidsmatige, maatschappelijke, praktische of ecologische redenen waarom intensiever beheer niet mogelijk is.<\/p>

Natuurverkenning<\/h2>

Hoe moet het dan wel? Onderzoekers van Wageningen University & Research en het Planbureau voor de Leefomgeving buigen zich over die vraag. Moet je het natuurnetwerk vergroten? Toch het beheer intensiveren? Of zijn er andere mogelijkheden? De onderzoeker zoeken vooral naar een alternatief waarbij je zo goed mogelijk gebruik maakt van natuurlijke systemen, processen en hulpbronnen. Er zijn al veel voorbeelden van zogenoemde 'Nature based solutions'. Denk aan natuurinclusief bouwen of waterveiligheidsprojecten waarbij ruimte is voor natuur.<\/p>

De teloorgang van de natuur is alleen te stoppen wanneer we onze economie en onze samenleving fundamenteel anders inrichten, aldus het artikel. Met de nieuwe Natuurverkenning - die in 2021 moet verschijnen - willen de wetenschappers bouwstenen leveren voor een natuurinclusieve economie en perspectief voor het natuurbeleid. <\/p>" } , { "id": 18912953, "identifier": "element_18912953", "type": "text", "title": "Artikel Natuurbescherming: tijd voor een andere aanpak", "url": "https://edepot.wur.nl/521222", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Jan Nijman<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912957, "identifier": "element_18912957", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Natuurbescherming: tijd voor een andere aanpak<\/a>, artikel Nieuwe Veluwe 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe blus je een ‘heidebrand’? : Controverses en emoties in de natuurbescherming<\/a>, artikel Vakblad natuur bos landschap 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurbescherming in Nederland; tijd voor een nieuwe praktijk?<\/a> artikel Landschap 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912962, "identifier": "element_18912962", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Project Natuur als Basis<\/a> Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Nature based solutions Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912967", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600782", "title": "3000 hectare nieuwe natuur in 2018", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/3000-hectare-nieuwe-natuur-in-2018-1.htm" }, "lead": "Nederland heeft er vorig jaar ruim 3000 hectare nieuwe natuur bij gekregen. Hoewel de fauna in de natuurgebieden een licht herstel laat zien, gaat het met de biodiversiteit niet goed. Een nieuw ambitieplan moet zorgen dat het wat beter gaat met de kwetsbare natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/8/cid600782_nature-3341236_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600744", "title": "Natuurinclusief handelen in de praktijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurinclusief-handelen-in-de-praktijk-1.htm" }, "lead": "Voor opschaling van natuurinclusief handelen van ondernemers in diverse sectoren, is een strategische visie nodig die door de overheid en de bedrijven wordt omarmd. Voor natuurinclusieve landbouw is kennisontwikkeling en netwerkvorming nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/6/cid600744_shutterstock_144112861_biodiversiteit_akker_veldbloemen.jpg", "width": 988, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600944", "title": "Voortgangsrapportage natuur: licht herstel biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voortgangsrapportage-natuur-licht-herstel-biodiversiteit-1.htm" }, "lead": "De investering in natuur heeft effect. Na enkele decennia van achteruitgang in biodiversiteit, is er nu een licht herstel, zo blijkt uit de Vierde Voortgangsrapportage Natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/2/cid600944_doelbeelden2658.jpg", "width": 600, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-10T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }