{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601271", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nationale agenda moet bredere toepassing van precisielandbouw bevorderen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nationale-agenda-moet-bredere-toepassing-van-precisielandbouw-bevorderen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601271, "identifier": "mediaitem_601271", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nationale-agenda-moet-bredere-toepassing-van-precisielandbouw-bevorderen-1.htm", "title": "Nationale agenda moet bredere toepassing van precisielandbouw bevorderen", "lead": "Precisielandbouw kan de landbouwsector ondersteunen in de transitie naar duurzame productiesystemen. De verwachtingen zijn hoog, maar in de praktijk blijkt dat toepassingen achterblijven. In de Nationale Agenda Precisielandbouw zijn knelpunten geïnventariseerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/f/0/cid601271_shutterstock_47357716_NL_Flevoland-akkerbouw.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wetenschap, industrie en overheid hebben hoge verwachtingen van de economische en ecologische voordelen van de toepassing van technieken van precisielandbouw. Maar in de praktijk blijken die technieken minder makkelijk toepasbaar dan verwacht. Van ‘plug and play’ is vaak geen sprake. En een verdienmodel voor de boer is niet altijd duidelijk, aldus de in mei verschenen Nationale Agenda Precisielandbouw<\/a> dat is opgesteld door de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL).<\/p>

Precisietechnieken<\/h2>

Zo kun je met de ‘variabel-doseer technologie’ plaatsspecifiek gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen toepassen, waardoor je goede opbrengsten haalt met minder milieubelasting. Maar deze toepassingen zijn complex, ze vragen veel doorzettingsvermogen en aanzienlijke investeringen in geld en tijd. Bovendien zijn er beperkingen die voortkomen uit wet- en regelgeving. Andere precisielandbouwtechnologieën als ‘plaatsbepalingstechnologie’ en ‘bodem- en gewasmonitoring met sensoren’ worden al wel breder toegepast, aldus het rapport.<\/p>

Knelpunten<\/h2>

De stagnering van toepassingen in de praktijk was in 2017 voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanleiding om het programma Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) te starten. Het idee was om zo een breder inzicht te krijgen in wat belemmeringen in de praktijk zijn. Dit heeft geresulteerd in een rapport met een overzicht van de knelpunten. Het is nu aan de overheid, industrie, wetenschap en de landbouwsector om samen te werken en zo de gesignaleerde knelpunten op te heffen.<\/p>

De geïnventariseerde knelpunten zijn in het rapport vertaald in doelen, met daarbij specifieke acties om die knelpunten te verminderen of weg te nemen. Een aantal doelen wordt nu al opgepakt door de NPPL-stuurgroepleden (BOA, FEDECOM, Groen onderwijs namens Aeres, LNV, LTO, Misset en WUR). De komende maanden zal NPPL meer stakeholders betrekken en hen vragen ook maatregelen en acties te nemen om zo de toepassing van precisielandbouw in Nederland te bevorderen.<\/p>" } , { "id": 18912259, "identifier": "element_18912259", "type": "text", "title": "Nationale Agenda Precisielandbouw", "url": "https://edepot.wur.nl/522260", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912263, "identifier": "element_18912263", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Nationale Agenda Precisielandbouw: een knelpuntenanalyse<\/a>, NPPL mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Precisielandbouw voor jou, voor het Groene Onderwijs<\/a>, Onderwijsspecial Precisielandbouw 2019, Nationale Proeftuin Precisie Landbouw NPPL", "indentlevel": 0 }, { "item": "Op naar precisielandbouw 2.0<\/a>, rapport Wageningen University & Research september 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912268, "identifier": "element_18912268", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Project Nationale Proeftuin Precisielandbouw<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Meer regie nodig bij precisieprojecten’<\/a> Bericht NPPL 20 december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Proeftuin Precisielandbouw<\/a>, website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912274", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601125", "title": "Precisielandbouw in de bollenteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-in-de-bollenteelt-1.htm" }, "lead": "Drie bollentelers doen ervaring op met precisielandbouw. Ze richten zich op plaatsspecifieke gewasbescherming (zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn) of precisiebemesting. Er zijn dus mogelijkheden, maar praktijktoepassingen zijn nog beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/6/8/cid601125_161962496.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601031", "title": "Precisielandbouw 2.0: kennis voor praktijk en onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-2.0-kennis-voor-praktijk-en-onderwijs-1.htm" }, "lead": "In een vierjarig onderzoeksprogramma Precisielandbouw 2.0 werkten bedrijven en organisaties samen om precisielandbouw te versnellen. Er zijn nieuwe praktijktoepassingen ontwikkeld en er is nieuw lesmateriaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/5/cid601031_dji-4204801_640.jpg", "width": 640, "height": 371, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600615", "title": "Toepassingen Smart Farming voor onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toepassingen-Smart-Farming-voor-onderwijs-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-07-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }