{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600773", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Naar een duurzame school met Het Groene Kompas", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Naar-een-duurzame-school-met-Het-Groene-Kompas-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600773, "identifier": "mediaitem_600773", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Naar-een-duurzame-school-met-Het-Groene-Kompas-1.htm", "title": "Naar een duurzame school met Het Groene Kompas", "lead": "Er is een toenemende belangstelling voor duurzaamheid binnen het groene beroepsonderwijs. Maar er wordt incidenteel gewerkt aan duurzaamheid. Met de digitale tool 'Het Groene Kompas' kun je duurzaamheid structureel verankeren binnen de schoolorganisatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/d/f/cid600773_foto287_desktop.jpg", "width": 1280, "height": 947, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Groene Kompas is een gespreksleidraad waarmee je als team kunt werken aan duurzaamheid. Het instrument, dat geschikt is voor onderwijs in het vmbo en mbo, is ontwikkeld door het Nordwin College en Wageningen University & Research, als resultaat van onderzoeksprojecten gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Van dit instrument is een digitale versie<\/a> en handleiding<\/a> beschikbaar.<\/p>

Duurzaamheid<\/h2>

Onderwijsinstellingen willen jongeren opleiden tot bewuste burgers. Daarom groeit op veel onderwijsinstellingen ook het besef dat het belangrijk is binnen de opleidingen aandacht te besteden aan duurzaamheid. Maar hoe pak je dat aan? Hoe voorkom je dat het bij losstaande initiatieven blijft? En hoe laat je als school zien dat je duurzaamheid belangrijk vindt? Een school zal ook zelf duurzaam moeten werken, bijvoorbeeld door afval beter te scheiden of door over te stappen op groene energie. Hoe krijg je de schoolorganisatie daarin mee? <\/p>

Gespreksleidraad<\/h2>

Het Groene Kompas is een gespreksleidraad waarmee je iedereen binnen de schoolorganisatie kunt betrekken: teamleiders, docenten, studenten, directie, teamleiders. Een team kan doelen stellen, acties ondernemen en bepalen in welke fase van de ontwikkeling het staat.<\/p>

Binnen Het Groene Kompas worden binnen vier thema's - organisatie, deskundigheid, onderwijs en waardering - vijf opklimmende fasen van duurzaamheid onderscheiden Het begint met het ontwikkelen van activiteiten. In de laatste fase werkt de school nauw samen met studenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. <\/p>

Team<\/h2>

Dit instrument kan op elke mbo-instelling worden ingezet. Het geeft teamleiders concrete handvatten om samen met hun team duurzaamheid te integreren in de opleiding. Een docent, vakgroepvoorzitter of teamleider kan het initiatief nemen om Het Groene Kompas op de agenda te zetten. <\/p>

Wie meer informatie wil kan contact opnemen met Heleentje Swart<\/a>.

(Bron foto: AOC Raad)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18897922, "identifier": "element_18897922", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "
Gebruikershandleiding het Groene Kompas<\/a>", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18897925, "identifier": "element_18897925", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Duurzaamheid verankeren in het mbo met Het Groene Kompas<\/a>, bericht Leraar 24", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aan de slag met het Groene Kompas<\/a>, project NRO", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verankering van duurzaamheid in het groene beroepsonderwijs<\/a>, project NRO", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het Groene Kompas<\/a>, website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18897931", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600800", "title": "Meer aandacht voor biologische landbouw in groen onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-aandacht-voor-biologische-landbouw-in-groen-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Het aanbod biologische landbouw in groen onderwijs is na inspanningen door Bionext toegenomen. Maar het is nog niet genoeg vindt projectleider Udo Teunis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/d/cid600800_LV9Y3T_Copyright_Rinske_Reijenga.jpg", "width": 862, "height": 484, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600879", "title": "Nieuwe wiki Biologische bedrijfsvoering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-wiki-Biologische-bedrijfsvoering-1.htm" }, "lead": "Vanaf vrijdag 5 juli 2019 is de wiki Biologische bedrijfsvoering beschikbaar op Groen Kennisnet. De wiki kan vanaf nu worden gebruikt voor onderwijs, cursussen en zelfstudie over biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/d/cid600879_IMG_9921.JPG", "width": 5616, "height": 3744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600977", "title": "Simulatie verduurzaming melkveehouderij beschikbaar voor onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Simulatie-verduurzaming-melkveehouderij-beschikbaar-voor-onderwijs-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-07-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }