{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601812", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Monitoring helpt om grip te krijgen op vogelmijt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Monitoring-helpt-om-grip-te-krijgen-op-vogelmijt-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601812, "identifier": "mediaitem_601812", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Monitoring-helpt-om-grip-te-krijgen-op-vogelmijt-1.htm", "title": "Monitoring helpt om grip te krijgen op vogelmijt", "lead": "Vogelmijt of bloedluis kan bij pluimveehouders voor een behoorlijke schade zorgen. Door intensieve monitoring kun je grip houden op deze parasiet van kippen, zegt Marije Overgaauw. 'Leer je stal kennen en handel snel,' is haar advies.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/c/cid601812_shutterstock_118043836_kippen_boerderij.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-01T10:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Vogelmijt", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vogelmijt (Dermanyssus gallinae<\/em>), of bloedluis, is de belangrijkste plaag in de legpluimveesector. De mijt verstopt zich overdag in kieren en gaten in de stal. 's Nachts, als de kippen op stok gaan, kruipen ze omhoog om in de nek van de kippen bloed te zuigen. De bloedluizen zorgen voor jeuk bij de kippen, verlagen de weerstand, verspreiden ziektes en in extreme gevallen zorgen ze voor sterfte onder de kippen. Naast economische schade, die op een bedrijf kan oplopen van €0,45 tot €2,50 per hen per jaar, is verminderd dierenwelzijn ook een belangrijke schadepost. Je ziet bij kippen rusteloosheid, verenpikken, kannibalisme, bloedarmoede of soms zelfs sterfte.<\/p>

Integrated Pest Management<\/h2>

Voor een goede aanpak kun je gebruik maken van geïntegreerde plaagbeheersing (Integrated Pest Management = IPM). Dit is een duurzame methode die gebaseerd is op een aantal stappen zoals preventie, monitoring, gebruik van niet chemische methoden of - als het niet anders kan - chemische bestrijdingsmiddelen. Meer informatie over de verschillende stappen in deze aanpak vind je in het dossier vogelmijt van Groen Kennisnet. <\/p>

Dat monitoring werkt, maakt Marije Overgaauw duidelijk in een filmpje. Zij is bij zorgboerderij 't Paradijs<\/a> in Barneveld verantwoordelijk voor het biologische pluimveebedrijf. De 9000 leghennen worden soms geplaagd door de vogelmijt. Overgaauw houdt de ontwikkeling van de vogelmijt in de gaten door goed te kijken naar het gedrag van de kippen en door maandelijks de inhoud van vallen te tellen.<\/p>

Monitoring<\/h2>

Je kunt het aan het gedrag van de kippen zien, zegt Overgaauw. Kippen die overdag zitten te dutten, worden 's nachts wakker gehouden door de vogelmijt. Om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling hangt ze vallen op. <\/p>

Maandelijks worden die vallen verzameld, ingevroren en vervolgens wordt de inhoud geteld. Zo krijgt ze zicht op de plekken in de stal waar de vogelmijt zich bevindt. Voor een gerichte aanpak overlegt ze wel met de veearts, maar ze kijkt vooral naar het gedrag van de kippen. 'Door goed te monitoren, krijg je grip op de vogelmijt', zegt ze.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_18960159", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1000070", "878264", "878264" ]} } , { "identifier": "element_18960172", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Vogelmijt aanpak op boerderij ’t Paradijs, video", "link_url": "https://edepot.wur.nl/544853" } } , { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_18960167", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Vogelmijt (bloedluis)", "url": "https://www.wur.nl/nl/Dossiers/vogelmijt-1.htm" } } } , { "identifier": "element_18960165", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Boerderij 't Paradijs", "link_url": "https://boerderijparadijs.nl/" } } , { "type": "text", "html": "

Dossier vogelmijt<\/h2>

Relevante berichten<\/h2>" } , { "identifier": "element_18960169", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Handvatten voor aanpak vogelmijt bij pluimvee", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handvatten-voor-aanpak-vogelmijt-bij-pluimvee-1.htm" } } } , { "identifier": "element_18960170", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Betere beheersing vogelmijtplaag met geautomatiseerde teller", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Betere-beheersing-vogelmijtplaag-met-geautomatiseerde-teller-1.htm" } } } , { "identifier": "element_18960171", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Bestrijding van bloedluizen bij pluimvee", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bestrijding-van-bloedluizen-bij-pluimvee-1.htm" } } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }