{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601451", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Mogelijkheden voor zeewier als voedselbron", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijkheden-voor-zeewier-als-voedselbron-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601451, "identifier": "mediaitem_601451", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijkheden-voor-zeewier-als-voedselbron-1.htm", "title": "Mogelijkheden voor zeewier als voedselbron", "lead": "Voor de groeiende wereldbevolking is meer voedsel nodig, maar er is steeds minder landbouwgrond en zoet water beschikbaar. Voor de teelt van zeewier is nog veel ruimte beschikbaar. Zeewier is heel gezond, voedzaam en heel efficiënt in gebruik.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/9/9/cid601451_aquatic-1836183_960_720.jpg", "width": 960, "height": 540, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De wereldbevolking groeit, het areaal landbouwgrond neemt af door verzilting, verwoestijning, erosie en uitputting en de beschikbaarheid van zoet water neemt af. Voor zeewierteelt liggen er nog wel veel mogelijkheden. Wereldwijd is zo’n 48 miljoen vierkante kilometer zee geschikt voor zeewierteelt, zegt Dolfi Debrot van Wageningen University & Research in een blog<\/a>. Om iedereen te kunnen blijven voeden is het logisch naar voedsel uit plantaardige en duurzame bronnen te kijken. Zeewier is heel gezond, voedzaam en heel efficiënt in gebruik.<\/p>

Zeewier bevat veel goede en gezonde vetten, eiwitten, vitamines en mineralen. 'Het is een soort superfood' aldus Debrot. Je kunt het verwerken in andere producten zoals sappen en babyvoedsel of zeewiersnacks. En je kunt het ook gebruiken als veevoer. Anders dan granen, soja en mais, is zeewier heel efficiënt in gebruik.<\/p>

Schone teelt<\/h2>

Toch wordt zeewier nog weinig geteeld. Uit onderzoek blijkt dat je zeewier in 132 landen zou kunnen telen, maar er zijn niet meer dan 37 landen waar zeewierteelt plaatsvindt. In Indonesië wordt zeewier op grote schaal geteeld voor de export, vooral in de kuststreek. De teelt is een schone teelt want zeewier haalt de nutriënten zelf uit het water. <\/p>

Bemesting is niet nodig. Bovendien werkt zeewier waterzuiverend en is daarom goed te combineren met garnalenteelt. Omdat de zeewier de meststoffen afkomstig van de garnalen uit het water haalt, blijft het water schoon en blijven garnalen gezond. .<\/p>" } , { "type": "text", "html": "Debrot voert met een team van twintig Wageningse wetenschappers onderzoek uit in Indonesië. Zo willen ze weten welke zeewiersoorten het meest geschikt zijn voor teelt en consumptie. En hoe kun je mensen zo ver krijgen dat ze meer zeewier eten? <\/p>" } , { "id": 18917659, "identifier": "element_18917659", "type": "text", "title": "Blog Zeewier als duurzame voedselbron", "url": "https://edepot.wur.nl/515758", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Mike Birdy via Pexels<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917663, "identifier": "element_18917663", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Zeewier als duurzame voedselbron<\/a>, blog Wageningen University & Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoek naar combinatie zeewier en mosselcultuur<\/a>, artikel Aquacultuur 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zeewier, niet alleen lekker bij de vis<\/a>, artikel Aquacultuur 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Economic prospects for large-scale seaweed cultivation in the North Sea<\/a>, rapport Wageningen Economic Research februari 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18917669, "identifier": "element_18917669", "type": "text", "title": "Dossier Zeewier, Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "id": 18917671, "identifier": "element_18917671", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Project Aquatische systemen<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Zeewier<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917675", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600907", "title": "Onderzoeksproject naar de smaak van zeewier en algen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoeksproject-naar-de-smaak-van-zeewier-en-algen-1.htm" }, "lead": "Er is gebrek aan kennis over de smaak van zeewier en microalgen. Die kennis is wel nodig, wil je zeewier en microalgen produceren die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt. Een onderzoeksproject ValgOrize moet antwoord geven op deze kennisvragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/0/cid600907_UV0Y6D_Copyright_Rex_Broekhuis.jpg", "width": 862, "height": 647, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600278", "title": "Wild zeewier uit Nederlandse zilt water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wild-zeewier-uit-Nederlandse-zilt-water-1.htm" }, "lead": "Zeewier zou een belangrijke voedingsbron kunnen zijn voor de toekomst. Het zeewier in Nederlandse kustwateren zou je kunnen oogsten en commercieel benutten, zo blijkt uit een onderzoek. Maar er zijn nog wel vragen te beantwoorden zoals over houdbaarheid en opslag.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/b/cid600278_shutterstock_17589445_zeewier_voedsel.jpg", "width": 728, "height": 499, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-24T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599557", "title": "Plantweerbaarheid versterken met zeewier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plantweerbaarheid-versterken-met-zeewier-1.htm" }, "lead": "Zeewier kan een rol spelen bij versterking van plantweerbaarheid. Verschillende telers hebben positieve ervaringen bij de inzet van zeewier als bladmeststoffen. Maar werkt het ook? Wat kan de tuinbouw met zeewier?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/3/cid599557_sea-816740_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1082, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_biobased_economy", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599116", "title": "Algen op je bord, net spinazie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Algen-op-je-bord-net-spinazie-1.htm" }, "lead": "Er is een groeiende belangstelling voor algen. Je kunt ze ook eten. Maar hoe krijg je mensen zover? Als ze analogie zien met spinazie, wordt het best acceptabel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/1/cid599116_top-view-1248949_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-06-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_hbo" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }