{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601511", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Moerasbos voor waterzuivering", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Moerasbos-voor-waterzuivering-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601511, "identifier": "mediaitem_601511", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Moerasbos-voor-waterzuivering-1.htm", "title": "Moerasbos voor waterzuivering", "lead": "Voldoende schoon zoet water is niet meer zo vanzelfsprekend. Hergebruik van water wordt daarom steeds belangrijker, maar dan moet het water wel weer bruikbaar zijn. Moerasbossen kunnen een rol spelen in het zuiveren en bufferen van water.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/d/cid601511_Moerasbos%2520Wikimedia%2520Commons.JPG", "width": 800, "height": 530, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_glastuinbouw", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Binnen het project WaterNexus onderzoeken verschillende universiteiten, kennisinstellingen, adviesbureaus, technologieleveranciers, waterschappen en waterbedrijven hoe gebruikt zoet en licht zout water verzameld, gezuiverd en hergebruikt kan worden. <\/p>

Het inzetten van moerasbossen voor biologische zuivering lijkt veel potentie te hebben. Hierover schrijft het magazine Wageningen World in een artikel<\/a>. In dat artikel zijn verschillende onderzoekers en mensen uit de industrie aan het woord.<\/p>

Helofytenfilter<\/h2>

Een moerasbos of wetland<\/em> heeft een natuurlijke filtercapaciteit en werkt zo als een helofytenfilter. ‘Het wetland verwijdert organische stoffen en micro-vervuiling die een probleem vormen bij hergebruik van het water in landbouw en natuur, of bij de ontzouting van het water’, aldus milieutechnoloog Huub Rijnaarts in het artikel. Het inzetten van moerasbossen kan zo bijdragen aan hergebruik van afvalwater.<\/p>

Hergebruik van water wordt steeds belangrijker. De droogte en de lage waterstanden in de Rijn en de Maas in 2018 toonde aan dat voldoende schoon, zoet water voor landbouw, industrie en huishoudens in Nederland is niet altijd meer vanzelfsprekend is. Zeeuws-Vlaanderen is voor de toevoer van zoet water via een pijplijn afhankelijk van een klein voorraadbassin in de Biesbosch. Het risico op watertekort bij droogte is voor Zeeuws-Vlaanderen daardoor nog groter, aldus het artikel. <\/p>

Zeeuws-Vlaanderen<\/h2>

Milieutechnoloog Huub Rijnaarts en collega’s van WaterNexus zijn zodoende op zoek naar toepassingen voor het reinigen en ontzouten van afvalwater uit de industrie. Maar afvalwater uit de glastuinbouw zou ook gereinigd kunnen worden. Onderzoek naar de potentie van moerasbossen voor waterzuivering is een van activiteiten binnen WaterNexus.<\/p>

Zo vindt er in Wageningen op kleine schaal onderzoek plaats naar de invloed van zonlicht, beluchting en stroomsnelheid op de zuiverende werking van moerasbossen. Stapsgewijze zuivering middels bassins - nu nog in kleine bakken - heeft potentie. 'Je moet steeds precies voldoende vervuiling overlaten zodat het riet in de volgende bak ook nog wat te doen heeft en kan groeien en vervuiling afbreken', aldus promovendus Thomas Wagner.<\/p>

Ontziltingstechnieken <\/strong><\/h2>

Naast de biologische zuivering - waar de moerasbossen voor dienen - wordt er binnen WaterNexus ook onderzoek gedaan naar chemische zuivering en duurzame, innovatieve technieken om zout uit afvalwater te halen. <\/p>

Diverse bedrijven zijn betrokken bij WaterNexus, en op verschillende plekken ter wereld – zoals in Oman, Vietnam en Zeeuws-Vlaanderen – wordt er al praktijkonderzoek gedaan om het afvalwater uit de industrie zo veel mogelijk te hergebruiken.<\/p>" } , { "id": 18919581, "identifier": "element_18919581", "type": "text", "title": "Lees het artikel uit Wageningen World", "url": "https://edepot.wur.nl/517383", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto<\/em>: Janinou via Wikimedia Commons<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919585, "identifier": "element_18919585", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Water zuiveren met een moerasbos<\/a> artikel Wageningen World, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Helofytenfilter<\/a> factsheet Kennisactieprogramma water, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Afvalwater: Hoe maken we de cirkel weer rond?<\/a> rapport Biowetenschap & Maatschappij, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919590, "identifier": "element_18919590", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Website WaterNexus<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18919594", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600103", "title": "Microverontreinigingen bedreiging voor visstand", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Microverontreinigingen-bedreiging-voor-visstand-1.htm" }, "lead": "Hoewel de waterkwaliteit de laatste decennia verbeterd is, staat de visstand onder druk. Bestrijdingsmiddelen, medicijnen en microplastics vormen een bedreiging voor vissen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/6/cid600103_shutterstock_175430180_waterzuivering.jpg", "width": 1000, "height": 562, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_plantgezondheid", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600245", "title": "Nieuwe methoden om medicijnen uit water te halen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-methoden-om-medicijnen-uit-water-te-halen-1.htm" }, "lead": "Medicijnresten die via het riool in het oppervlaktewater terecht komen kunnen ecosystemen verstoren. Wagenings onderzoek levert nieuwe methoden op om die medicijnen uit water te verwijderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/f/cid600245_shutterstock_120639928_injectie.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600407", "title": "Rekentool zuiveringstechnieken in de glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rekentool-zuiveringstechnieken-in-de-glastuinbouw-1.htm" }, "lead": "Vanaf januari 2018 moeten alle glastuinders hun lozingwater zuiveren. Gewasbeschermingsmiddelen moeten voor 95% verwijderd zijn. Een rekentool kan telers helpen bij de keuze voor een zuiveringsinstallatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/8/8/cid600407_glastuinbouw_kas.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600072", "title": "Glastuinders zuiveren spuiwater", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Glastuinders-zuiveren-spuiwater-1.htm" }, "lead": "Vanaf 1 januari 2018 mag nog maar 5% van de gewasbeschermingsmiddelen via het spuiwater in het riool terecht komen. Glastuinders moeten dus hun water zuiveren. Tomatenteeltbedrijf Lans experimenteert met een nieuw ontwikkelde zuiveringsinstallatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/0/cid600072_Web%252072%2520DPI-shutterstock_29470033_kassen_tuinbouw_NL.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }