{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600979", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Minister Schouten ziet rol voor studenten als ambassadeur van kringlooplandbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-ziet-rol-voor-studenten-als-ambassadeur-van-kringlooplandbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600979, "identifier": "mediaitem_600979", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-ziet-rol-voor-studenten-als-ambassadeur-van-kringlooplandbouw-1.htm", "title": "Minister Schouten ziet rol voor studenten als ambassadeur van kringlooplandbouw", "lead": "Minister Carola Schouten ziet een belangrijke rol voor groene hogescholen - met name voor studenten - en GroenPact in de transitie naar kringlooplandbouw, zo blijkt uit haar toespraak bij de opening van het schooljaar op maandag 9 september bij HAS Hogeschool in Den Bosch.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/7/5/cid600979_carola-schouten---liggend.jpg", "width": 1250, "height": 833, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-10T10:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De minister kwam op uitnodiging van HAS Hogeschool om het studiejaar 2019-2020 officieel te openen. Collegevoorzitter Dick Pouwels had haar gevraagd te spreken over 'verwondering'. \"Nu duidelijk is dat we in een transitie zitten en we anders om moeten gaan met onze voedselproductie en onze leefomgeving, dan begin je bij verwondering,\" zo legde Pouwels uit. De transitie naar kringlooplandbouw was dan ook een belangrijk thema in de toespraak van de minister.<\/p>

Kringlooplandbouw<\/h2>

De minister haakte in op het thema Verwondering: Verwondering is het verlangen naar kennis. Het past bij een nieuwsgierige omgeving zoals deze hogeschool waar je je kennishonger kunt stillen. Maar het gaat niet alleen om technische kennis, benadrukte ze. Studenten moeten zich ook voorbereiden op een plek in de samenleving. Je moet nadenken over je positie in verhitte debatten over de stikstofproblematiek, dierenwelzijn of gewasbescherming.<\/p>

Het maatschappelijk debat maakt duidelijk dat de manier waarop we voedsel produceren anders moet, gaat ze verder. De bodem raakt uitgeput en de biodiversiteit neemt af. Schouten wil daarom dat Nederland in 2030 voedsel duurzamer produceert. Ze gaat in haar toespraak in op wat kringlooplandbouw is. Het is geen overgewaaide modetrend, maar een principe zo oud als de natuur zelf. Kringlooplandbouw gaat over natuurlijke evenwichten. Maar het betekent niet dat je de klok terug moet zetten. Toepassingen van kringlooplandbouw zijn vaak ultramodern en hoog technologisch.<\/p>

GroenPact<\/h2>

Ze ziet daarom een rol voor groene hogescholen. De helft van de HAS-lectoren is al betrokken bij de ontwikkeling van kringlooplandbouw. En ook studenten houden zich steeds vaker bezig met vragen die voortkomen uit de transitie van de landbouw. Hoe kun je voedsel produceren in balans met de natuur? Of hoe kun je verspilling tegengaan? Ze refereert daarbij aan de door GroenPact georganiseerde Impactprijs Groen Onderwijs. Ze mocht begin dit jaar een prijs uitreiken aan HAS-student Chantal van der Noordt die met het idee kwam voor GRUUN groenteplakken, broodbeleg gemaakt van tweedeklasgroenten.<\/p>

Dit laat zien hoe relevant groen onderwijs is, zegt ze. We hebben de praktijkgerichte, maatschappelijk relevante kennis van studenten keihard nodig voor de transitie van de landbouw. Daarom is het ook goed dat de vier groene hogescholen gezamenlijk onderzoek doen naar duurzaam bodembeheer, duurzame veehouderij en duurzame tuinbouw. Andere sectoren kijken soms met jaloezie naar de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en groen onderwijs. De minister zegt daarom ook door te gaan met Groenpact 2.0<\/a>, een boost in de samenwerking op de thema’s van nu, zoals klimaatverandering en duurzaamheid. Ze kondigde aan dat er extra kringlooplectoren komen die worden gekoppeld aan regionale proeftuinen voor kringlooplandbouw.<\/p>

Ambassadeurs<\/h2>

Tot slot roept ze studenten op ambassadeurs te worden van landbouw in kringlopen: 'Diep oude kennis op. Bedenk nieuwe methoden. Ga het gesprek aan met de samenleving. Schets de dilemma's. Experimenteer, en durf af en toe te mislukken. En vooral: blijf je verwonderen. Keer je niet van die samenleving af te keren. Treed ze met een open blik tegemoet en draag je drijfveren uit.'<\/p>

(Bron<\/em> foto: Rijksoverheid )<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18903391, "identifier": "element_18903391", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Groenpact 2e fase<\/a>, Groenpact 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw<\/a>, Visie LNV, september 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18903395, "identifier": "element_18903395", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Toespraak van Minister Schouten bij de opening van het studiejaar van de HAS in Den Bosch op maandag 9 september 2019<\/a>, Rijksoverheid", "indentlevel": 0 }, { "item": "Weg naar boerentoekomst begint in de bovenkamer volgens minister Schouten in Den Bosch<\/a>, Brabants Dagblad 9 september", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minister Carola Schouten opent het studiejaar 2019-2020 bij HAS Hogeschool<\/a>, Bericht HAS Hogeschool 10 september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } , { "identifier": "element_18903401", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588709", "title": "Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-Kringlooplandbouw-is-de-toekomst-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een meer duurzaam systeem van voedsel produceren waarin klimaat, natuur en bodem niet langer onder druk staan. Kringlooplandbouw staat centraal in de visie die landbouwminister Schouten op 8 september presenteerde.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/c/cid588741_cid577678_shutterstock_136984316_NL_koe_windmolens.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-30T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600310", "title": "Interview met minister Carola Schouten: ‘De sector en het groen onderwijs zijn een internationale showcase’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Interview-met-minister-Carola-Schouten-De-sector-en-het-groen-onderwijs-zijn-een-internationale-showcase-1.htm" }, "lead": "Het onderwijs moet jongeren motiveren om te werken aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van morgen, zegt minister Schouten. En uitdagingen, die zijn er genoeg. Drieslagen interviewde de minister.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/3/cid600310_carola-schouten---liggend.jpg", "width": 1250, "height": 833, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-19T15:21+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }