{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601430", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Minister Schouten opent nieuwe Kipster boerderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-opent-nieuwe-Kipster-boerderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601430, "identifier": "mediaitem_601430", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-opent-nieuwe-Kipster-boerderij-1.htm", "title": "Minister Schouten opent nieuwe Kipster boerderij", "lead": "Afgelopen week is de nieuwe boerderij van Kipster in Beuningen (Gelderland) geopend. Kipster zet in op een volledig gesloten kringloop, en streeft naar dierenwelzijn van het hoogste niveau en naar klimaatneutrale eieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/c/2/cid601430_Kipster%2520Venray_Marko%2520Ruis_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-15T22:02+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-30T12:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_pluimveehouderij", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Pluimveehouderij, Klimaatneutraal", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "Gelderland", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kringlooplandbouw<\/h2>

In de visie<\/a> van de Rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet. Zoals in de visie aangegeven, wordt van veehouderijketens verwacht dat zij komende jaren toewerken naar een productiesysteem op basis van kringlopen, waarbij zo min mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en risico’s voor volksgezondheid en dierenwelzijn beperkt zijn. De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag, klimaatvriendelijk werken is de norm en de landbouw draagt bij aan behoud en herstel van biodiversiteit. Deze omslag naar kringlooplandbouw en verduurzaming zal veel van het aanpassingsvermogen van de dierlijke sector vragen.<\/p>

Kipster: dierenwelzijn en milieu voorop<\/h2>

Kipster<\/a> is gebouwd volgens de filosofie van de kringlooplandbouw, en streeft naar het realiseren van een zo laag mogelijke CO2-footprint, klimaatneutraliteit en diervriendelijkheid:<\/p>