{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600696", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Minder voedselverspilling bij Nederlandse huishoudens", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-voedselverspilling-bij-Nederlandse-huishoudens-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600696, "identifier": "mediaitem_600696", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-voedselverspilling-bij-Nederlandse-huishoudens-1.htm", "title": "Minder voedselverspilling bij Nederlandse huishoudens", "lead": "Het tegengaan van voedselverspilling is ook waar het ministerie van LNV zich voor inzet. Voedselverspilling is slecht voor het milieu en de portemonnee. Door huishoudens wordt de laatste jaren minder voedsel verspild.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/2/cid600696_Print%2520version%2520300%2520DPI-shutterstock_53449867_salade_voedsel.jpg", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-03T12:53+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het doel van LNV is halvering van de voedselverspilling in 2030 t.o.v. 2015. Nederlandse huishoudens zijn goed op weg om dit doel te bereiken. Om voedselverspilling te voorkomen is het van belang dat we ons voedsel waarderen. Voedsel wordt verbouwd, getransporteerd, opgeslagen en eventueel klaargemaakt. Het is zonde van de grondstoffen en energie dat voedsel verloren gaat.<\/p>

Voedselverspilling door consumenten<\/strong><\/h2>

Bij huishoudens is de voedselverspilling van vast voedsel in 2019 ten opzichte van 2016 met 17% afgenomen. In de kamerbrief ‘Voedselverspilling in Nederland<\/a>’ van 2019 is te lezen dat de verspilling van voedsel gemiddeld 34,3 kg per persoon per jaar aan vast voedsel (inclusief dikke vloeistoffen) bedraagt. Dit komt neer op 9,5% van het gekochte voedsel met een waarde van ongeveer €120,- per persoon per jaar. In 2010 was de verspilling nog 13,6% van het gekochte voedsel wat neerkomt op €145,-. Brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen worden het meest verspild, zo is te lezen. Voor vloeistoffen geldt een daling van 21%, wat neerkomt op 11 liter minder verspilling.<\/p>

Monitor voedselverspilling update 2009-2017<\/strong><\/h2>

De Monitor voedselverspilling update 2009-2017<\/a> geeft inzicht in de voedselverspilling van de hele keten. Om de hoeveelheid verspilling te verminderen is het van belang dat verschillende schakels in de voedselketen samenwerken. Uit de monitor blijkt dat in 2017 t.o.v. 2016 geen afname is waargenomen in de hoeveelheid verspilling. De voedselverspilling per hoofd van de bevolking in 2017 bedroeg 106-147 kilogram tegenover 105-145kg in 2016. Gekeken wordt hierbij naar het voedselafval, waardoor de oorzaak en herkomst van voedselverspilling niet volledig kan worden achterhaald. Geschat wordt dat huishoudens verantwoordelijk zijn voor 23-32% van de totale verspilling in de keten. In de monitor valt te lezen dat in 2017 minder voedsel gestort of verbrand wordt en meer voedsel gecomposteerd. Omdat storten en verbranden milieuonvriendelijk is, is er dus vooruitgang geboekt. <\/p>

Verspillingsvrije week<\/strong><\/h2>

Er zijn verschillende initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. Zo is er de campagne tegen voedselverspilling genaamd ‘verspillingsvrije week’, die zich vooral richt op gezinnen met jonge kinderen, omdat deze doelgroep relatief veel verspilt. De gezinnen worden op een positieve manier aangezet gedrag aan te passen. Ook het onderwijs wordt betrokken. Een voorbeeld hiervan is de Challenge tegen Voedselverspilling, die te vinden is op onze website. <\/p>

TGT versus THT<\/strong><\/h2>

Een andere manier om voedselverspilling tegen te gaan is de verwarring wegnemen tussen de begrippen te-gebruiken-tot (TGT) en tenminste-houdbaar-tot (THT). TGT wil zeggen dat het product na deze datum niet meer veilig is om te eten. THT staat voor kwaliteit, het product kan na deze datum nog veilig gegeten worden. <\/p>

Andere initiatieven<\/strong><\/h2>

Andere initiatieven zijn het terugdringen van voedselverspilling in de horeca (Horeca Food Waste Challenge), zorgen dat groenten en fruit met afwijkingen niet verspild worden, regelingen voor bedrijven, de regels bekijken die voedselverspilling bevorderen en het goed in kaart brengen van de voedselstromen. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18895909, "identifier": "element_18895909", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kamerbrief Voedselverspilling in Nederland<\/a> Ministerie LNV, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Monitor Voedselverspilling update 2009-2017<\/a> Rapport Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Facsheet voedselverspilling bij huishoudens in Nederland (2019)<\/a> Rapport Voedingscentrum, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Syntheserapport Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2019<\/a> Rapport Voedingscentrum, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselverspilling in fijn huishoudelijk restafval en GFT-afval, Nederland 2019<\/a> Rapport CREM Waste Management, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselverspilling zelfrapportage<\/a> Rapport Voedingscentrum, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoek vloeistofverspilling van Nederlanders thuis<\/a> Rapport Voedingscentrum, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18895918, "identifier": "element_18895918", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Verspillingsvrije week<\/a> Milieu Centraal", "indentlevel": 0 }, { "item": "Samen tegen voedselverspilling<\/a> Stichting Samen Tegen Voedselverspilling", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minder verspillen<\/a> Voedingscentrum, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18895923, "identifier": "element_18895923", "type": "text", "title": "Dossier voedselverspilling", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18895925", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600645", "title": "Project Food Heroes beperkt voedselverliezen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Project-Food-Heroes-beperkt-voedselverliezen-1.htm" }, "lead": "Het Europese project Food Heroes wil voedselverliezen in het begin van de voedselketen beperken. Ervaringen uit het 3,5 jaar lopend project kunnen dienen als inspiratie voor alle voedselproducenten die reststromen niet verloren willen laten gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/0/cid600645_apple-juice-1055331_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600620", "title": "Mbo-studenten gaan de strijd aan tegen voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mbo-studenten-gaan-de-strijd-aan-tegen-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Op 1 september zijn vijftig studententeams gestart met de MBO Challenge Voedselverspilling. Het komende half jaar werken zij aan voedselverspillingsvraagstukken en denken zij na over innovaties die bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-09-11T09:44+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600605", "title": "Handboek voor verminderen voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-voor-verminderen-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Het Vakcentrum, een branchereorganisatie van zelfstandige detaillisten, vindt het belangrijk dat voedselverspilling beperkt wordt. Een ‘Handboek hergebruik reststromen’ laat zien wat er mogelijk is met praktische tips en inspirerende voorbeelden. Zo kun je van onverkocht brood ook bier maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/f/cid600605_bag-1575702_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600650", "title": "Bewustwording als middel tegen voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bewustwording-als-middel-tegen-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van de hoeveelheid voedsel die ze dagelijks weggooien. En mensen die meer kookvaardigheden hebben of die weten wat de impact is, verspillen minder.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/3/7/cid600650_shutterstock_198981536_voedselverspilling_vuilnisbak_keukenafval.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600949", "title": "Samen tegen de voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samen-tegen-de-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Halvering van de voedselverspilling in 2030 wereldwijd is een van de doelen die voortvloeien uit de ontwikkelingsagenda voor 2015-2030 van de Verenigde Naties. Een groot aantal bedrijven en organisaties werkt in Nederland aan dit doel in de stichting Samen Tegen Voedselverspilling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/7/cid600949_carrots-4095322_1280.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }