{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600267", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Minder suiker in voedingsmiddelen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-suiker-in-voedingsmiddelen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600267, "identifier": "mediaitem_600267", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-suiker-in-voedingsmiddelen-1.htm", "title": "Minder suiker in voedingsmiddelen", "lead": "In 2014 hebben verschillende partijen afgesproken het suikergehalte in voedingsmiddelen te verlagen zodat de dagelijkse suikerinname daalt. De daling van suikerinname kan variƫren van 2 gram tot zo'n 9 gram per dag, afhankelijk van de maatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/9/cid600267_shutterstock_81027358_suiker_assortiment.jpg", "width": 719, "height": 481, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP)<\/a> uit 2014 hebben verschillende partijen afgesproken het voedingsmiddelenaanbod gezonder te maken door de gehaltes zout-, verzadigd vet en suiker in voedingsmiddelen te verlagen. De ambitie van het de initiatiefnemers is om het voor de consument makkelijker te maken minder energie te consumeren.<\/p>

Afspraken<\/h2>

In de eerste periode zijn afspraken gemaakt voor het verlagen van het suikergehalte in zuiveltoetjes, zuiveldranken en en frisdranken. Door die maatregel zou de gemiddelde dagelijkse suikerinname dalen van 114 gram naar 112 gram per dag, zo blijkt uit een verkenning van RIVM<\/a>.<\/p>

Verbreden en aanscherpen<\/h2>

Zou je de afspraken verbreden, door het suikergehalte ook te verlagen in andere productgroepen zoals banket, zoetwaren, broodbeleg, graanproducten of fruitconserven, dan daalt de gemiddelde dagelijkse suikerinname iets meer: met 5 gram per dag van 114 naar 109 gram per dag. Een vergelijkbaar effect krijg je door de eerste afspraken aan te scherpen met een extra 10% daling van het suikergehalte. Ook dan daalt de dagelijks suikerinname met 5 gram per dag.<\/p>

Frisdranken<\/h2>

Je kunt beide scenario's verbreden en aanscherpen maar ook combineren. Het RIVM heeft berekend dat dan de gemiddelde dagelijks suikerinname met 9 gram daalt tot 106 gram per dag. Het RIVM constateert wel dat dit optimistische inschattingen zijn omdat in de huidige afspraken niet alle voedingsmiddelen worden meegenomen. De afspraken voor frisdranken hebben bijvoorbeeld alleen betrekking op A-merken. En juist het suikergehalte in die frisdranken blijkt de grootste invloed te hebben op de gemiddelde dagelijkse suikerinname. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18883598, "identifier": "element_18883598", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Geschat effect van lagere suikergehalten in voedingsmiddelen op de dagelijkse suikerinname in Nederland<\/a>, RIVM 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Naar een integraal systeem voor productverbetering in Nederland<\/a>, Advies van de Commissie Criteria Productverbetering 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Akkoord verbetering productsamenstelling: zout, verzadigd vet, suiker (calorieƫn)<\/a>, 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Richtlijnen schijf van vijf<\/a>, Voedingscentrum 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18883604, "identifier": "element_18883604", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Akkoord Verbetering Productsamenstelling<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Suikerbelasting alleen is niet niet genoeg tegen overgewicht<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juli 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het nieuwe eten<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet maart 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vermindering zout, vet en suiker slecht meetbaar<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet maart 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }