{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601194", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Minder erfemissie met flow-schuimontsmetting van bloembollen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-erfemissie-met-flow-schuimontsmetting-van-bloembollen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601194, "identifier": "mediaitem_601194", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-erfemissie-met-flow-schuimontsmetting-van-bloembollen-1.htm", "title": "Minder erfemissie met flow-schuimontsmetting van bloembollen", "lead": "Op bloembollenteeltbedrijven is bolontsmetting een belangrijke bron voor erfemissie. Door over te stappen op een ontsmettingsmethode met schuim, kun je die emissie fors beperken. Er zijn goede praktijkervaringen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/b/cid601194_tulip-bulbs-1538938578Gyz.jpg", "width": 800, "height": 450, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het voorkomen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen is al jaren een belangrijk thema. Sinds 2016 werken bloembollentelers mee aan het project 'Schoon erf, schone sloot<\/a>' dat als doel heeft de erfemissie aan te pakken. In dat project is veel kennis opgebouwd over bronnen van emissie. Zo blijkt dat veel emissie ontstaat bij de bolontsmetting. Voor die bolontsmetting worden een aantal methoden gebruikt: dompelen, douchen en standaard schuimen. Emissie ontstaat bijvoorbeeld bij het gebruik van dompelbaden of via banden van heftrucks die door gemorst dompelwater rijden.<\/p>

Flow-schuimen<\/h2>

Je kunt de emissie beperken door het erf te compartimenteren, schrijft vakblad Greenity in een artikel<\/a>. Het water dat je gebruik bij ontsmetting moet je apart opvangen, dat geldt ook voor het water op plekken waar opslag, inweken, laden en transport van ontsmette bollen plaatsvindt. Maar ook bij compartimentering komt het fust in contact met gewasbeschermingsmiddelen waardoor de kans op emissie vergroot wordt.<\/p>

Een betere oplossing is het flow-schuimen. De bollen gaan dan in een glijgoot door een laagje schuim met gewasbeschermingsmiddelen. Een belangrijk voordeel is dat het fust niet in contact komt met de middelen. Uit het artikel blijkt dat deze techniek goed werkt. Het schuim zorgt voor een goede verdeling van het middel op de bol en zorgt er ook voor dat de gewasbeschermingsmiddelen onderhuids komen. Gecombineerd met een kunststof, lekdichte kist of een binnenhoes, is de kans op emissie van bolontsmettingsmiddelen flink verminderd.<\/p>

Geen erfemissie<\/h2>

Naast het feit dat erfemissie zo vrijwel uitgesloten is, levert deze methode als voordelen op dat ook contactmomenten van werknemers met ontsmettingsmiddelen sterk verminderd worden. Het droog- en bewaarfust bevat immers geen residu.<\/p>

De afgelopen drie jaar is onderzoek uitgevoerd naar deze flow-schuimmethode. Uit die verschillende onderzoeken bijkt dat de methode qua effectiviteit niet onder doet voor standaard schuimen of dompelen. In het najaar van 2019 zijn vijf flow-schuimmachines op praktijkschaal beproefd met goede ervaringen.

Wil een bollenteler overstappen, dan moet hij wel rekenen op investeringen. Niet alleen voor de machine, maar ook voor lekdichte kunststof kuubkisten en eventueel een doseerkantelaar, transportband en kistenvuller. Deze nieuwe methode kan een grote stap voorwaarts betekenen om normoverschrijding in het oppervlaktewater te voorkomen, aldus het vakblad.<\/p>" } , { "id": 18910053, "identifier": "element_18910053", "type": "text", "title": "Artikel over flow-schuimen", "url": "https://edepot.wur.nl/520061", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Public Domain Pictures<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910057, "identifier": "element_18910057", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Flow-schuimen voorkomt erfemissie<\/a> Artikel Greenity 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groene TulpDuurzame teelt met behoud van kwaliteit en opbrengst<\/a>, artikel Greenity 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Resultaten Het Nieuwe Verwerken<\/a>, brochure 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eilandbreed erfemissie verminderen<\/a>, artikel Greenity, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Emissieroute: emissie-arm erf<\/a>, factsheet emissiebeperking bollenteelt 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Emissieroute: Ontsmetten en transport<\/a>, factsheet emissiebeperking bollenteelt 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910067, "identifier": "element_18910067", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Project Schoon erf, schone sloot<\/a>, CLM", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18910070", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600196", "title": "Aanpak erfemissie bollenteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-erfemissie-bollenteelt-1.htm" }, "lead": "In het najaar van 2016 zetten de eerste groepen van bloembollentelers in het project 'Schoon erf, schone sloot' de stap om emissie van bestrijdingsmiddelen aan te pakken. Telers op de Zuid-Hollandse eilanden zien de voordelen: 'Je krijgt handvatten aangereikt'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/0/cid600196_flowers-2729458_640.jpg", "width": 640, "height": 360, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599894", "title": "Lespakket emissiescan beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lespakket-emissiescan-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Bestrijdingsmiddelen horen niet in het water. Afspoeling of emissie van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlakte schaadt het milieu, de waterkwaliteit en het waterleven. Om emissie te voorkomen kun je werken met de emissiescan. De stuurgroep gewasbescherming ontwikkelde daarvoor een lespakket.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/e/cid599894_pesticiden_shutterstock_46592572.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-21T13:31+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599229", "title": "Emissiebeperking, omdat het moet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Emissiebeperking-omdat-het-moet-1.htm" }, "lead": "Door normoverschrijdingen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater wordt de regelgeving strenger. Voor telers zijn steeds minder middelen beschikbaar. Een reden om emissiebeperking serieus te nemen.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2016-06-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }