{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600174", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Minder effectieve luchtwassers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-effectieve-luchtwassers-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600174, "identifier": "mediaitem_600174", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-effectieve-luchtwassers-1.htm", "title": "Minder effectieve luchtwassers", "lead": "Combi luchtwassers die de emissies van zowel geur, ammoniak als fijnstof verminderen, blijken veel minder goed te presteren dan verwacht. De gemiddelde geurverwijdering is 40% terwijl gerekend is met een geurreductie van 81%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/d/cid600174_shutterstock_20099290_varken_big.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)<\/a> schrijft voor hoeveel geurbelasting een veehouderijbedrijf mag veroorzaken. De geuremissie wordt berekend door het aantal dieren op het bedrijf te vermenigvuldigen met de bijbehorende geuremissiefactor. Een veehouder kan door maatregelen te nemen de emissie van geur beperken, waardoor hij voldoet aan de eisen.<\/p>

Combi-luchtwassers<\/h2>

Een van de manieren om geur te beperken is de toepassing van luchtwassers. Er zijn nu ruim 24000 varkensbedrijven die luchtwassers toepassen. Er zijn enkelvoudige luchtwassers die alleen ammoniak verwijderen, maar sinds 2006 zijn er ook gecombineerde luchtwassers of combi-luchtwassers. Die luchtwassers zorgen dat de emissies van zowel geur, ammoniak als fijnstof vermindert.<\/p>

Omdat er getwijfeld werd over de prestaties van luchtwassers, vroeg de overheid aan Wageningen University Research een evaluerend onderzoek uit te voeren. Dit voorjaar verschenen twee onderzoeksrapporten. Het eerste rapport is een verslag van een oriënterend onderzoek<\/a>, het tweede van een steekproef in de praktijk<\/a>.<\/p>

Teleurstellende prestaties<\/h2>

Uit die rapportage blijkt dat de enkelvoudige luchtwassers wel goed presteerden, maar dat de presentaties van de combi-luchtwassers teleurstellen. De gemiddelde geurverwijdering van de combi luchtwassers was bijvoorbeeld 40%, van de verwachte reductie van 81%. Ook de ammoniakreductie bleef met 59% achter bij de verwachte reductie van 85%.<\/p>

De onderzoekers geven verschillende oorzaken. De verwachte reductie was gebaseerd op Duitse laboratoriumtesten, maar bij testen in Nederlandse laboratoria waren de prestaties minder. En het kan zijn dat het onderhoud van de luchtwassers onvoldoende was. Duidelijk is in elk geval dat bepaalde luchtwassers in de praktijk veel minder presteren dan waarvan uit werd gegaan, aldus het rapport.<\/p>

Vergunningverlening<\/h2>

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reageert begin april in een Kamerbrief<\/a> op de onderzoeksresultaten. Zij stelt dat er voor bestaande bedrijven die geïnvesteerd hebben in luchtwassers niets verandert. Ze houden hun vergunning. maar voor nieuwe bedrijven betekent dit dat bij de vergunningverlening met lagere geurreductiepercentages moet worden gerekend<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18881258, "identifier": "element_18881258", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek naar het rendement van luchtwassers voor de veehouderij<\/a>, 3 april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen Deel 1: Oriënterend onderzoek naar werking gecombineerde luchtwassers en verschillen tussen geurlaboratoria<\/a>, Wageningen UR Livestock maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen Deel 2: Steekproef rendement luchtwassers in de praktijk<\/a>, Wageningen UR Livestock maart 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18881263, "identifier": "element_18881263", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Wet geurhinder en veehouderij<\/a>, InfoMil.nl", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouderij en luchtkwaliteit, Dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Chemische en biologische luchtwassers<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geen aangepaste normen geurhinder veehouderij<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zo werkt een luchtwasser<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet november 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }