{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600568", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Minder broeikasgassen met ander voer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-broeikasgassen-met-ander-voer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600568, "identifier": "mediaitem_600568", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-broeikasgassen-met-ander-voer-1.htm", "title": "Minder broeikasgassen met ander voer", "lead": "Door koeien ander voer te geven, kun je zorgen dat de uitstoot van methaan vermindert. Zo produceren koeien die graskuil van oud gras eten, meer methaan dan waneer ze kuil van jong geoogst gras eten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/9/cid600568_shutterstock_181459289_koe_stal.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-28T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De grootste voermaag van de koe is de pens. Daar leven miljarden micro-organismen in die het voer afbreken. Die micro-organismen produceren methaan, zo legt onderzoeker Jan Dijkstra uit in de video 'Koeienvoer en broeikasgassen<\/a>' van KennisOnline. Methaan is een broeikasgas.<\/p>

Methaanproductie<\/h2>

Omdat de Nederlandse landbouw 13% van alle broeikasgassen produceert, waarvan de methaanproductie door koeien een groot deel uitmaakt, is het zinvol te zoeken naar manieren om die methaanproductie omlaag te brengen. Dat kan door ander voer aan te bieden.<\/p>

Graskuil<\/h2>

In het filmpje laat Dijkstra zien hoe het onderzoek naar de relatie tussen koeienvoer en methaanproductie wordt aangepakt. Zo blijkt dat het voer uit een graskuil van ouder gras een veel hogere methaanproductie oplevert dan graskuil van jong geoogst gras. Het verschil kan oplopen tot wel 30%. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18891255, "identifier": "element_18891255", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Koeienvoer en broeikasgassen<\/a>, video KennisOnline in beeld september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beter boeren voor minder broeikasgas<\/a>, artikel Veeteelt, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Genetic improvement of feed intake and methane emissions of cattle<\/a>, thesis Coralia I.V. Manzanilla Pech, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boer moet aan de bak met broeikasgas: efficiënter boeren reduceert emissie broeikasgas<\/a>, artikel Melkvee magazine, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Graskwaliteit beïnvloedt methaanuitstoot flink<\/a>, artikel Veeteelt, maart 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18891262, "identifier": "element_18891262", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Boeren met het oog op klimaat<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Grasklaver tegen uitstoot broeikasgassen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minder methaangas met jong gras<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, april 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }