{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601724", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Milieubelasting in bietenteelt na verbod op neonicotinoïden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Milieubelasting-in-bietenteelt-na-verbod-op-neonicotinoiden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601724, "identifier": "mediaitem_601724", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Milieubelasting-in-bietenteelt-na-verbod-op-neonicotinoiden-1.htm", "title": "Milieubelasting in bietenteelt na verbod op neonicotinoïden", "lead": "Sinds januari 2019 is het gebruik van neonicotinoïden in de coating van suikerbietenzaad niet meer toegestaan. Telers zetten nu andere middelen in om insecten te bestrijden met als gevolg een lagere milieubelasting voor de bodem en grondwater, maar een grotere milieubelasting voor het waterleven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/9/cid601724_sugar-beet-2499863_1280.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vanwege het hoge risico voor wilde bijen en andere bestuivers is op EU-niveau per 1 januari 2019 een verbod op de inzet van drie insecticiden uit de groep van neonicotinoïden ingesteld. De middelen clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam mogen niet meer toegepast worden in buitenteelten. Wel is er een uitzondering voor kasteelten. <\/p>

Bespuitingen<\/h2>

Dat verbod heeft consequenties voor telers van suikerbieten. Omdat de zaadcoating met imidacloprid van bietenzaad niet meer toegestaan is, zijn planten niet meer beschermd tegen aantastingen door insecten. Met name de groene perzikluis die het bietenvergelingsvirus overdragen, zorgen sinds dat verbod voor een groeiend probleem.  <\/p>

Om bladluizen te bestrijden voeren bietentelers nu vaker een bespuiting uit met insecticiden, zo blijkt uit een inventarisatie van CLM Onderzoek en Advies<\/a>. Voor het verbod op neonicotinoïden werd slechts 8% van het bietenareaal bespoten met insecticiden. Na 2019 steeg het bespoten areaal tot 80%. <\/p>

Milieubelasting<\/h2>

Het verbod op neonicotinoïden heeft natuurlijk een positief effect. Zo daalde de milieubelasting van het grondwater met 90% en daalde het risico voor bijen. Maar de milieubelasting op het waterleven in oppervlakte is toegenomen met 80%. Die stijging wordt vooral toegeschreven aan zaadcoating met het voor waterleven zeer belastende tefluthrin. De extra bespuitingen met stoffen als flonicamid, thiacloprid en pirimicarb dragen maar beperkt bij aan die extra milieubelasting.<\/p>

De opstellers van het rapport schrijven dat, om de milieubelasting van waterleven te verminderen, het van belang is om de zaadcoating tefluthrin alleen toe te passen bij kans op schade door bodeminsecten. De inzet van breedwerkende insecticiden, die ook natuurlijke vijanden doden, moet je zoveel mogelijk beperken. Daarnaast is het zinvol te zoeken naar alternatieven, zoals het stimuleren en benutten van natuurlijke vijanden via akkerranden, ‘banker fields’ en strokenteelt.<\/p>" } , { "id": 18925504, "identifier": "element_18925504", "type": "text", "title": "Rapport Milieubelasting in suikerbieten", "url": "https://edepot.wur.nl/535510", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Wolfgang Ehrecke<\/a> via Pixabay<\/a> )<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18925508, "identifier": "element_18925508", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Milieubelasting in suikerbieten voor en na verbod van neonicotinoïden –quickscan–<\/a> Rapport CLM november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voorkom overleving van vergelingsvirussen in de winter<\/a> : IRS informatie, Cosun magazine 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Juiste keuze van insecticiden in de strijd tegen vergelingsziekte<\/a>, Cosun magazine 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Grote impact verbod neonicotinoïden<\/a>, artikel Boerderij november 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925514, "identifier": "element_18925514", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Onderzoek naar milieubelasting in suikerbiet voor en na het verbod op neonicotinoïden beschikbaar<\/a>. Nieuwsbericht CLM 19 november 2020:", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verbod neonics resulteert in lagere milieubelasting<\/a>, artikel Nieuwe Oogst 30 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier: Neonicotinoïden<\/a>, Akkerwijzer", "indentlevel": 0 }, { "item": "Neonicotinoïden en bijen<\/a>, CTGB", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18925520", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601173", "title": "Lantaarntjes gevoelig voor neonicotinoïden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lantaarntjes-gevoelig-voor-neonicotinoiden-1.htm" }, "lead": "Het gaat niet goed met de insecten, hun aantallen nemen af. Ook het aantal libellen lijkt af te nemen. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van residuen van neonicotinoïden in het oppervlaktewater een rol kunnen spelen bij die achteruitgang.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/e/cid601173_damselfly-674419_640.jpg", "width": 640, "height": 413, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600588", "title": "Gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gewasbeschermingsmiddelen-in-drinkwaterbronnen-1.htm" }, "lead": "Gewasbeschermingsmiddelen worden op grote schaal aangetroffen in drinkwaterbronnen, zo blijkt uit recent onderzoek van KWR. Zowel in oppervlaktewater als in grondwater zijn er normoverschrijdingen, ook van nieuwe middelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/c/cid600588_aqua-3771946_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_594785", "title": "Neonicotinoiden schadelijk voor bijen: Europees verbod op buitengebruik", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Neonicotinoiden-schadelijk-voor-bijen-Europees-verbod-op-buitengebruik-1.htm" }, "lead": "Nog voor het eind van dit jaar mogen drie zogeheten neonicotinoïden niet meer op het open veld gebruikt worden. Daarover zijn de 28 EU-lidstaten het eind april eens geworden. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) publiceert een lijst met toegelaten middelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/d/f/cid594785_Honingbij%2520op%2520prei_Wikimedia_Rasbak_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-12T23:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T17:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_plantgezondheid", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600009", "title": "43% minder dagvlinders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/43-minder-dagvlinders-1.htm" }, "lead": "Uit tellingen blijkt dat het aantal dagvlinders in Nederland sinds 1990 met 43% is achteruitgegaan. De achteruitgang is niet beperkt tot zeldzame en schaarse soorten. Alle vlinders blijken het minder goed te doen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/c/cid600009_butterfly-1643510_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }