{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600955", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Milieu-impact reden voor aankoop biologische bloemen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Milieu-impact-reden-voor-aankoop-biologische-bloemen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600955, "identifier": "mediaitem_600955", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Milieu-impact-reden-voor-aankoop-biologische-bloemen-1.htm", "title": "Milieu-impact reden voor aankoop biologische bloemen", "lead": "Wat weten mensen van biologische bloemen? En waarom kopen ze biologische bloemen? Uit de resultaten van een Vlaamse enquête blijkt dat de meeste mensen wel eens van biobloemen gehoord hebben. Milieu-impact is een belangrijke overweging voor kopers van biobloemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/4/cid600955_flowers-1524612_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De biobloemensector in Vlaanderen is groeiend. In 2017 waren er 14 bedrijven die biologische bloemen telen, nu zijn er 24, waarvan vier in omschakeling. Ook de vraag naar duurzaam geteelde bloemen stijgt, zo is te lezen in een bericht van het Vlaamse CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt<\/a>).<\/p>

Om meer inzicht te krijgen in de markt van biologische snijbloemen namen onderzoekers van het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt) het initiatief voor een consumentenonderzoek. In samenwerking met Bioforum Vlaanderen en PCS werd een enquête gehouden. Ruim 1100 consumenten beantwoordden vragen over biologische snijbloemen. Zijn ze bekend met biobloemen? Hebben ze biologische bloemen gekocht? Zo ja, waarom?<\/p>

Verse bloemen<\/h2>

Van alle respondenten blijkt het merendeel wel te weten dat er biologische bloemen zijn, zo blijkt uit het verslag van dit onderzoek<\/a>. Slechts 14% wist niet van het bestaan af. Van alle respondenten heeft 30% al eens biologische bloemen gekocht. Een groter deel (45%) heeft wel gehoord van biobloemen, maar weet niet waar je die kunt kopen.<\/p>

De meeste deelnemers aan de enquête associëren gangbare bloemen met verse bloemen die lang houdbaar zijn en in vele soorten, kleuren en formaten beschikbaar zijn. Ook biologische worden geassocieerd met verse en lang houdbare bloemen, maar veel mensen denken dat de beschikbaarheid in vele soorten, kleuren en formaten minder groot is.<\/p>

Mileu-impact<\/h2>

Voor de mensen die wel biologische bloemen kochten, waren de milieu-impact, de afwezigheid van pesticiden en de schoonheid van het boeket de belangrijkste redenen om ze te kopen. Ze kochten die bloemen vooral bij een biologische boer of biologische winkel. Een ruime meerderheid (92%) van hen zou in de toekomst weer biologische bloemen willen kopen.<\/p>

De mensen die biologische bloemen wel in het aanbod gezien hebben, maar niet gekocht hebben (11% van de ondervraagden), deden dat niet omdat ze bloemen uit eigen tuin konden plukken of omdat ze de bloemen te duur vonden.<\/p>

In het onderzoek is ook gevraagd naar het bedrag dat mensen over hebben voor de aankoop van bloemen en de voorkeur voor verschillende boeketten. De enquête is gehouden in februari en maart 2019. <\/p>

(Bron foto: Mabel Amber<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18902797, "identifier": "element_18902797", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Milieu-impact en schoonheid zijn de redenen om biobloemen te kopen<\/a>, verslag CBBT mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bio zoekt Bloem<\/a>, artikel Sierteelt&groenvoorziening 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bloemen en gewasbeschermingsresidu's: hoe zit de vork aan de steel?<\/a> artikel Sierteelt&groenvoorziening 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gave biobloemen dankzij biodiversiteit : na moeizame jaren loopt de afzet boven verwachting goed<\/a>, artikel Ekoland 2012", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18902803", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600651", "title": "Markt duurzame bloembollen groeit nog niet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Markt-duurzame-bloembollen-groeit-nog-niet-1.htm" }, "lead": "Er is interesse voor en vraag naar duurzaam geteelde bloembollen, maar echt groeien doet die markt nog niet. Telers, handelaren en inkopers van bloembollen denken na over mogelijkheden voor een betere marktontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/f/a/cid600651_shutterstock_136982138_bloembollen_gras.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_bloembollen", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600800", "title": "Meer aandacht voor biologische landbouw in groen onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-aandacht-voor-biologische-landbouw-in-groen-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Het aanbod biologische landbouw in groen onderwijs is na inspanningen door Bionext toegenomen. Maar het is nog niet genoeg vindt projectleider Udo Teunis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/d/cid600800_LV9Y3T_Copyright_Rinske_Reijenga.jpg", "width": 862, "height": 484, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600521", "title": "Groei Vlaamse biologische landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-Vlaamse-biologische-landbouw-1.htm" }, "lead": "De biolandbouw in Vlaanderen groeit sinds 2005. In 2017 was er vooral groei in de biologische veehouderij. De biologische rundveestapel en varkensstapel groeide er met respectievelijk 68% en 40%. De Vlaamse overheid stimuleert die groei.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/3/cid600521_cows-763229_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }