{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601190", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Migratierivier voor vissen door Afsluitdijk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Migratierivier-voor-vissen-door-Afsluitdijk-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601190, "identifier": "mediaitem_601190", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Migratierivier-voor-vissen-door-Afsluitdijk-1.htm", "title": "Migratierivier voor vissen door Afsluitdijk", "lead": "De bouw van de Afsluitdijk had veel invloed op de migratiemogelijkheden van vissen. Door slim gebruik van spui- en schutsluizen, kunnen vissen nu wel doorgang vinden. Een vismigratierivier zal in de toekomst nog betere doorgang garanderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/b/1/cid601190_Afsluitdijk_oost.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hierover wordt geschreven in een artikel in vakblad Visionair<\/a>. De auteur gaat dieper in op de ecologische problemen die gepaard gaan met de Afsluitdijk, de huidige mogelijkheden voor vissen om de dijk te passeren en de aanstaande aanleg van de vismigratierivier.<\/p>

Ecologische problemen<\/strong><\/h2>

Toen de Afsluitdijk in 1932 gebouwd werd, had dat grote gevolgen voor het leven in het water. Achter de dijk verzoette het water en migratie van trekvissen werd door het bouwwerk ernstig bemoeilijkt of vaak zelfs onmogelijk. Hierdoor is bijvoorbeeld de zuiderzeeharing uitgestorven, aldus het vakblad. Ook de paling heeft het moeilijk. Oplossingen om vismigratie te ondersteunen, zijn hard nodig.<\/p>

In recente jaren wordt er op een slimme manier omgegaan met de schutsluizen en spuikokers om de vismigratie te bevorderen. Zo worden schutsluizen nu ook ’s nachts bediend om vissen door te laten, ook al varen er geen boten mee door de sluis. Ook meldt het vakbald dat bij overgang van getij de spuikokers zo bediend worden dat vissen makkelijker doorgang hebben. De migratierivier is nu de volgende stap.<\/p>

Natuurinclusieve waterbouw<\/strong><\/h2>

Een vismigratierivier door de Afsluitdijk, ten hoogte van Kornwerderzand, zal als ecoduct dienen om de migratie van vissen natuurlijker te laten verlopen. Met een lengte van 4 kilometer en een oppervlakte van 50 hectare wordt dit het grootste vismigratiesysteem ter wereld. Het waterbouwwerk gaat voor veel vissoorten een makkelijke doorgang op eigen gelegenheid garanderen, zo benadrukt het artikel.<\/p>

De aanleg van de rivier zal in 2020 van start gaan en wordt uitgevoerd door De Nieuwe Afsluitdijk. Ook komt er als het af is de mogelijkheid voor bezoekers om het bouwwerk recreatief en educatief te verkennen. <\/p>" } , { "id": 18909961, "identifier": "element_18909961", "type": "text", "title": "Ga naar het artikel uit Visionair", "url": "https://edepot.wur.nl/511526", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: MD van Leeuwen via Wikimedia Commons<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909965, "identifier": "element_18909965", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Vis door de Afsluitdijk<\/a> artikel Visionair, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vismigratierivier: het ecoduct door de Afsluitdijk<\/a> artikel VNBL, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Haalbare en duurzame vismigratie<\/a>, artikel H2O 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18909970, "identifier": "element_18909970", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Vismigratie­rivier Afsluitdijk<\/a> website De Nieuwe Afsluitdijk", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909974", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600468", "title": "Marker Wadden voor herstel van ecosysteem Markermeer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Marker-Wadden-voor-herstel-van-ecosysteem-Markermeer-1.htm" }, "lead": "Met de aanleg van de Marker Wadden krijgt Nederland een nieuw natuurgebied van 1000 hectare en kan het ecosysteem in het Markermeer zich herstellen. Het eerste eiland van 250 hectare is sinds kort voor het publiek toegankelijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/1/cid600468_marker_wadden_still_youTube.jpg", "width": 1369, "height": 989, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599970", "title": "Kierbesluit Haringvlietdam goed voor visstand", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kierbesluit-Haringvlietdam-goed-voor-visstand-1.htm" }, "lead": "Door de Haringvlietsluizen op een kier te zetten, zal de visstand in het Haringvliet verbeterd worden. Vooral trekvissen zullen ervan profiteren. Maar dit kierbesluit leidt nog niet tot een natuurlijke situatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/3/cid599970_haringvlietdam-2729460_640.jpg", "width": 640, "height": 360, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-31T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_duurzame_visserij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599832", "title": "Onderzoek naar vismigratie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoek-naar-vismigratie-1.htm" }, "lead": "In het kader van het project Holwerd aan Zee worden er diverse (deel-) onderzoeken gedaan. Twee studenten van de richting Kust en zeemanagement van HVHL doen hun afstudeeronderzoek in de buurt van Hallum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/a/cid599832_holwerd%25201.jpg", "width": 1380, "height": 920, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-11T17:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "GKN2IMPORT", "gkn_regioleren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_regioleren" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }