{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601694", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Methaan- en stikstofmaatregelen die je nu al kunt nemen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Methaan-en-stikstofmaatregelen-die-je-nu-al-kunt-nemen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601694, "identifier": "mediaitem_601694", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Methaan-en-stikstofmaatregelen-die-je-nu-al-kunt-nemen-1.htm", "title": "Methaan- en stikstofmaatregelen die je nu al kunt nemen", "lead": "In dit artikel zetten we vier praktische handvaten voor het verminderen van emissies op een rijtje. Hierbij letten we op de (financiële) haalbaarheid van de maatregelen én de impact op andere factoren zoals diergezondheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/5/cid601694_Methaan-%2520en%2520stikstofmaatregelen%2520die%2520je%2520nu%2520al%2520kunt%2520nemen.png", "width": 816, "height": 613, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-14T14:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-02T14:28+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Verminderen Methaan- en Stikstofemissies", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de vorige nieuwsbrief gaven we een overzicht<\/a> van concrete maatregelen op het gebied van voeding, gras en management om emissies te reduceren. Binnen het programma Integraal Aanpakken wordt hier onderzoek naar gedaan en ondernemers gaan ermee aan de slag in het praktijknetwerk. Op het gebied van diermanagement zijn echter ook maatregelen te nemen die leiden tot minder emissies.<\/p>

Binnen het programma Integraal aanpakken is veel aandacht voor natuurlijke oplossingen. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om in de opfokfase van melkkoeien blijvend het microbioom positief te beïnvloeden, zodat er ook op lange termijn minder methaan uit het dier zelf komt. Dit zit echter nog in de onderzoeksfase en is ook een thema die zeker aan de orde zal komen in het prakijknetwerk melkveehouderij.<\/p>

1. Streef naar minder jongveeopfok (melkvee)<\/ins><\/strong><\/h2>

Door het aanhouden van minder jongvee en het terugdringen van vervangingspercentage van melkvee is winst te behalen op zowel het verminderen van emissies als op financieel gebied. Veel melkveehouders zetten hier de laatste jaren ook al op in, mede om efficiënt om te gaan met de fosfaatruimte. Desondanks is er soms nog ruimte te behalen. Stel: je hebt een bedrijf met 100 melkkoeien en een vervangingspercentage van 30%. Dit betekent dat de koeien met gemiddeld 5,3 jaar worden afgevoerd en dat je 63 stuks jongvee aanhoudt (uitgaande van ALVA 24 maanden en kalversterfte van 5%). Wanneer je het vervangingspercentage kunt terugbrengen naar 25% heeft dit de volgende voordelen: <\/strong><\/p>