{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600608", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Met oude inteelt minder inteeltdepressie dan met nieuwe inteelt ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Met-oude-inteelt-minder-inteeltdepressie-dan-met-nieuwe-inteelt-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600608, "identifier": "mediaitem_600608", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Met-oude-inteelt-minder-inteeltdepressie-dan-met-nieuwe-inteelt-2.htm", "title": "Met oude inteelt minder inteeltdepressie dan met nieuwe inteelt", "lead": "Inteelt kan negatieve gevolgen hebben voor de prestatie van koeien. Dit heet inteeltdepressie. Onderzoekers van Wageningen University & Research lieten zien dat de mate van inteeltdepressie bij Nederlandse melkkoeien minder groot is voor “oude inteelt” (inteelt op verre voorouders) dan voor “nieuwe inteelt” (inteelt op recente voorouders). Dit komt mogelijk door het uitselecteren van schadelijke allelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/1/cid600608_d407a680-c4c5-4314-8d74-f082ef7628fb_cow2_5f30e576_490x330.jpg", "width": 490, "height": 330, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-19T14:51+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Inteelt en inteeltdepressie<\/h3>

Inteelt ontstaat bij het paren van verwante dieren. Dieren zijn verwant aan elkaar wanneer ze gemeenschappelijke voorouders hebben. Deze gemeenschappelijke voorouders kunnen recente voorouders zijn (bijv. een gedeelde grootouder), maar ook voorouders van veel langer geleden (bijv. een gedeelde voorouder van acht generaties geleden). Hoe hoger de verwantschap tussen twee dieren, hoe hoger de inteelt van hun nakomeling. Dieren die meer ingeteeld zijn, presteren gemiddeld minder. Dit noemen we inteeltdepressie.<\/p>

Nieuwe inteelt geeft meer inteeltdepressie<\/h3>

Uit het onderzoek blijkt dat de mate van inteeltdepressie groter is voor nieuwe inteelt dan voor oude inteelt. Bijvoorbeeld, een 1% hogere inteelt op voorouders in de eerste vier tot vijf generaties zorgde voor een afname in melkproductie van ongeveer 35 kg (voor 305-dagen lactatie), terwijl een 1% hogere inteelt op voorouders van langer geleden geen duidelijk negatief effect had. Het verschil kan worden verklaard door selectie. Dit zorgt er namelijk voor dat schadelijke allelen na verloop van tijd minder vaak voorkomen. Daarmee wordt het effect van de oude inteelt dus minder groot.<\/p>

Beperken inteelttoename beter voor fokkerij<\/h3>

Dit betekent dat het belangrijk is om de inteelttoename, dat wil zeggen de snelheid waarmee inteelt toeneemt, te beperken in de fokkerij. Selectie kan de schadelijke effecten van inteelt tegengaan, op voorwaarde dat de inteelt niet te snel toeneemt. Door de inteelttoename te beperken, wordt tevens de hoeveelheid nieuwe inteelt beperkt.<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893499, "identifier": "element_18893499", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": " Doekes, H.P., Veerkamp, R.F., Bijma, P. et al. Inbreeding depression due to recent and ancient inbreeding in Dutch Holstein–Friesian dairy cattle. Genet Sel Evol 51, 54 (2019<\/a>)", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }