{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601134", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meest voorkomende ziekten in glastuinbouw in 2019", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meest-voorkomende-ziekten-in-glastuinbouw-in-2019-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601134, "identifier": "mediaitem_601134", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meest-voorkomende-ziekten-in-glastuinbouw-in-2019-1.htm", "title": "Meest voorkomende ziekten in glastuinbouw in 2019", "lead": "Twee besmettelijke virusziekten zijn afgelopen jaar gevonden onder de meest ingezonden zieke gewassen voor laborotoriumonderzoek. Daarnaast werden ziekten aangetroffen in diverse sierteeltgewassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/a/cid601134_tomatenplant-naaldblad.jpg", "width": 830, "height": 553, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onder de ingezonden gewassen - die het laboratorium van Eurofins Agro ontving - werd in 2019 voor het eerste het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) aangetroffen. Dit is een zeer besmettelijk virus dat in tomaten voorkomt en heeft in 2019 de status van quarantaine-organisme gekregen. Het virus behoort tot de Tobamovirussen en kan erg makkelijk verspreid worden in plantensap via de handen, mobiele telefoon, gereedschap, fust, vogels of hommels. Een probleem van dit virus is dat er nog geen resistente tomatenplanten bestaan. Aangetaste planten laten misvormde bladeren zien, met mozaïek op de jongste bladeren. Bovendien krijgen de vruchten gele vlekken en rijpen langzaam.<\/p>

Wortelknobbels<\/h2>

Een ander virus is het komkommerbontvirus dat ook behoort tot de tobamovirussen en ook zeer besmettelijk is. De bladeren hebben een spits uiterlijk en zijn donker en licht groen gevlekt. De bladranden zijn soms licht en de nerven donkergroen gekleurd. De bladeren kunnen bobbels vertonen.<\/p>

In het artikel in 'Onder glas'<\/a> komen meer aantastingen aan bod, zoals de wortelknobbelaatjes (Meloidogyne) die problemen kunnen veroorzaken bij tomaten die in de volle grond geteeld worden. Kenmerkend voor de aantasting zijn de wortelknobbels die gevormd worden.<\/p>

Siergewassen<\/h2>

De begoniamijt is een aantaster die in veel verschillende gewassen voorkomt zoals siergewassen, glasgroenten en ook in kleinfruit zoals braam. Deze mijt is makkelijk te herkennen aan de witte vlek op de rug en de eitjes aan de witte stipjes. In Lisianthus zorgt Fusarium solani voor problemen. In Monstera komt een roestsoort voor, meldt het vakblad en in Aloë vera een tripssoort. <\/p>

Tot slot wordt nog een saprotrofe schimmel Peziza genoemd die van dood organisch materiaal op de bodem leeft. Hoewel deze schimmel niet planten parasitair is, kan de schimmel toch tot problemen leiden. Het oppervlak van de potgrond kan erg snel dicht begroeid raken met deze schimmel, zodat jonge plantjes er last van ondervinden.<\/p>" } , { "id": 18908297, "identifier": "element_18908297", "type": "text", "title": "Download artikel in 'Onder glas'", "url": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-groen-kennisnet/999651", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: NVWA)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908301, "identifier": "element_18908301", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " De meest voorkomende zieke gewassen van het afgelopen jaar in beeld : Help! Mijn gewas is (waarschijnlijk) ziek..<\/a>.Artikel onder glas maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Preventie insleep van ziekten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid<\/a>, Buitenstebuiten 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Quarantainemaatregelen bij vondst van een Q-organisme in Nederland,<\/a> artikel Gewasbescherming 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908306, "identifier": "element_18908306", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Tomato brown rugose fruit virus - ToBRFV<\/a>, Beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bont - Komkommerbontvirus<\/a>, Beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Begoniamijt<\/a>, Beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Quarantaine organismen<\/a>, Beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Quarantaine organismen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18908313", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600647", "title": "40 jaar resistentieonderzoek in tomaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/40-jaar-resistentieonderzoek-in-tomaat-1.htm" }, "lead": "40 jaar onderzoek naar de resistentiemechanismen van tomatenplanten tegen de bladvlekkenziekte heeft veel opgeleverd, schrijft emeritus hoogleraar Pierre de Wit. Je kunt resistentiegenen aantonen op basis van specifieke eiwitten in het plantensap.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/4/cid600647_Bladvlekkenziekte_tomaat_%2528Cladosporium%2529_1.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenteteelt", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600834", "title": "Strengere importinspecties voor plantenmateriaal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strengere-importinspecties-voor-plantenmateriaal-1.htm" }, "lead": "De EU-importinspecties voor plantaardig teeltmateriaal worden strenger. Op 14 december gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU in. De lijst met planten die plantenpaspoortplichtig zijn, wordt uitgebreid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/3/cid600834_buxus-1609747_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600307", "title": "Geintegreerde bestrijding van mijten in azalea", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geintegreerde-bestrijding-van-mijten-in-azalea-1.htm" }, "lead": "Verschillende mijtensoorten veroorzaken schade in azalea's. Omdat ze lastig te bestrijden zijn, zoeken onderzoekers naar andere aanknopingspunten zoals de inzet van roofmijten en versterking van de plantweerbaarheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/7/cid600307_flowers-2817445_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }