{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601631", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meest gelezen publicaties uit 2020 bij Groen Kennisnet", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meest-gelezen-publicaties-uit-2020-bij-Groen-Kennisnet-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601631, "identifier": "mediaitem_601631", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meest-gelezen-publicaties-uit-2020-bij-Groen-Kennisnet-1.htm", "title": "Meest gelezen publicaties uit 2020 bij Groen Kennisnet", "lead": "Nu 2020 achter ons ligt, hebben wij bij de redactie de balans opgemaakt: Wat is op Groen Kennisnet het meest gelezen vakbladartikel, (onderzoeks)rapport en nieuwsbericht uit het jaar 2020?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/a/cid601631_292.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-06T08:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Via de Kennisbank ontsluit Groen Kennisnet inmiddels al meer dan 323.000 kennisbronnen over agri, voedsel en groen.<\/p>

Vakbladartikelen<\/h2>

Het vakbladartikel uit 2020 dat het meeste gelezen is, is het artikel Hoe waarderen Nederlanders boerennatuur?<\/a> <\/strong>uit het vakblad Landschap<\/a>. In dit artikel gaat Hens Runhaar dieper in op hoe belangrijk natuur op het platteland wordt gevonden en hoe de waardering van boerennatuur kan worden versterkt.<\/p>" } , { "id": 18923085, "identifier": "element_18923085", "type": "text", "title": "Lees het artikel", "url": "https://edepot.wur.nl/521206", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Groen Kennisnet werkt nauw samen met een groot aantal uitgevers van vakbladen. Zo ontsluiten we via de Kennisbank een groeiend aantal vakbladartikelen van deze uitgevers om kennisverspreiding te stimuleren.<\/p>

(Onderzoeks)rapporten<\/h2>

Ook vind je in de Kennisbank veel (onderzoeks)rapporten. Het meest gelezen rapport uit 2020 dat ontsloten wordt via de Kennisbank is Emissies naar lucht uit de landbouw, 1990-2018 Berekeningen met het model NEMA<\/a>, <\/strong>een rapport van Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu van Wageningen University & Research.<\/p>" } , { "id": 18923087, "identifier": "element_18923087", "type": "text", "title": "Bekijk het rapport", "url": "https://edepot.wur.nl/521575", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Nieuwsberichten<\/h2>

Dagelijks schrijven wij bij de redactie nieuwsberichten over toonaangevende publicaties die wij toevoegen aan de Kennisbank. Het meest gelezen nieuwsbericht uit 2020 is Nieuwe bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop<\/a>. De top 5 meest gelezen nieuwsberichten van Groen kennisnet vind je in de rechter kolom.<\/p>" } , { "id": 18923089, "identifier": "element_18923089", "type": "text", "title": "Naar het nieuwsoverzicht", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Groen kennisnet)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18923093, "identifier": "element_18923093", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": "Hoe waarderen Nederlanders boerennatuur? artikel Landschap, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Emissies naar lucht uit de landbouw, 1990-2018: Berekeningen met het model NEMA rapport Wageningen University & Research, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18923098", "type": "contentitemslist", "title": "Meest gelezen nieuwsberichten 2020", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601327", "title": "Nieuwe bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-bestrijdingsmethoden-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "De Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en is lastig te bestrijden. Nieuwe methoden zoals injectie met heet water of elektrocutie lijken goed te werken. In Wageningen-Hoog pakken vrijwilligers het grondig aan door planten herhaaldelijk te verwijderen. Een uitputtingsslag die ze winnen door vol te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/5/cid601327_6146033305_3d182366d3_c.jpg", "width": 708, "height": 513, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601348", "title": "Pleidooi voor plaatsing dierenhulpverleners en dierenartsen op lijst cruciale beroepen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pleidooi-voor-plaatsing-dierenhulpverleners-en-dierenartsen-op-lijst-cruciale-beroepen-1.htm" }, "lead": "Dierenhulpverlening is vooralsnog door de overheid niet benoemd tot cruciaal beroep: beroepsgroep die in de omstandigheden van coronavirus COVID-19 vraagt om continue bezetting. Dierenartsen voor gezelschapsdieren, medewerkers bij dierenopvangcentra en dierenambulancemedewerkers kunnen geen aanspraak maken op kinderopvang, terwijl het wel belangrijk is dat de zorg voor dieren door blijft gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/7/7/cid601348_shutterstock_105598526_kat_dierenarts_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-21T23:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-29T20:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_wild", "dww_productiedieren", "dww_huisvesting", "dww_diergezondheid" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Dierenartsen, Covid-19", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601231", "title": "Intensieve melkveehouderij met kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Intensieve-melkveehouderij-met-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "Met 200 koeien is Erve Mentink in Twente een intensieve melkveehouderij. Toch wordt het bedrijf in het project ‘Natuurlijk kapitaal’ als een voorloper beschouwd dat andere ondernemers kan inspireren bij stappen richting natuurinclusief ondernemen. Het bedrijf heeft positieve ervaringen met kruidenrijk grasland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/6/cid601231_shutterstock_284250092_koe_gras_NL.jpg", "width": 910, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601106", "title": "Niet alle rupsen zijn eikenprocessierupsen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Niet-alle-rupsen-zijn-eikenprocessierupsen-1.htm" }, "lead": "Eikenprocessierupsen zitten op eiken en hebben haren. Maar er zijn meer rupsen met haren, en meer rupsen op eiken. Niet elke rups is een eikenprocessierups.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/9/cid601106_42335367842_4d4b71b063_o.jpg", "width": 704, "height": 497, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601093", "title": "Lespakket The Biggest Little Farm voor groen (v)mbo", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lespakket-The-Biggest-Little-Farm-voor-groen-vmbo-1.htm" }, "lead": "The Biggest Little Farm is een vermakelijke, spannende les in zorgvuldig omgaan met de natuur. En daarom is er daarbij met hulp van de prijsvraag uit het project Greener Future for Young Farmers een aantrekkelijk lespakket bijgemaakt voor het vmbo.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/b/cid601093_the%2520Biggest%2520little%2520Farm.jpg", "width": 1273, "height": 828, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-20T16:31+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }