{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601490", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meeropbrengst met vaste rijpaden in grasland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meeropbrengst-met-vaste-rijpaden-in-grasland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601490, "identifier": "mediaitem_601490", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meeropbrengst-met-vaste-rijpaden-in-grasland-1.htm", "title": "Meeropbrengst met vaste rijpaden in grasland", "lead": "Door bij graslandbewerking van vaste rijpaden gebruik te maken, kun je rijschade aan de bodem beperken. Uit een praktijkproef bij Zeewolde in Flevoland blijkt dat de grasopbrensten dan tot 15% hoger kunnen zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/d/e/cid601490_rijpaden_still_youtube.jpg", "width": 1478, "height": 915, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op plantenteeltbedrijven is al enige jaren ervaring met het gebruik van vaste rijpaden. Machines rijden daarbij steeds over de zelfde paden in een perceel zodat een zo klein mogelijk deel bereden wordt. Je spaart zo de bodemstructuur. In Denemarken hebben sommige veetelers ook positieve ervaringen met het gebruik van vaste rijpaden bij bewerking van het grasland, zo blijkt uit een artikel in VeeteeltGras. Melkveehouder Roland Oosterink werkt in Denemarken via vaste rijsporen. Maar in Nederland was nog niet veel ervaring opgedaan.<\/p>

Mechanisatie<\/h2>

Melkveehouder Joep den Brok in Zeewolde wilde op basis van ervaring elders het systeem van vaste rijpaden onder Nederlandse omstandigheden beproeven. Hij heeft er belang bij. Zijn grond, 50 cm klei op veen met veel kwelwater van het Veluwemeer, is gevoelig voor rijschade. In samenwerking met Herman Krebbers van Delphy en studenten van Aeres Hogeschool werd in 2018 een proef uitgevoerd. De opbrengsten van grasvelden met een vast rijpadensysteem werden vergeleken met percelen waar op de gebruikelijke manier wordt gewerkt.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Voor het werken met vaste rijpaden moet je machines hebben met een grote werkbreedte voorzien van gps. Een loonbedrijf uit Nijkerkerveen was bereid om de mechanisatie af te stemmen op een werkbreedte van ten minste negen meter en alle werkzaamheden op gps uit te voeren. Voor alle werkzaamheden als maaien, harken, inkuilen en bemesten werd alleen van die rijpaden gebruik gemaakt.<\/p>" } , { "id": 18919016, "identifier": "element_18919016", "type": "text", "title": "Download artikel in VeeteeltGras", "url": "https://edepot.wur.nl/472327", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Meeropbrengst<\/h2>

Omdat de zomer van 2018 droog was, waren de opbrengstverschillen aanvankelijk gering. Maar nadat het begon te regenen, werden de verschillen duidelijker. Bij de tweede snede was de opbrengst bij de vaste rijpaden 3282 kg droge stof per hectare tegenover 2650 kg droge stof op het controleperceel: een meeropbrengst van 15%. Naast de meeropbrengsten heeft het systeem van vaste rijpaden mogelijk meer voordelen. Als de omstandigheden niet optimaal zijn, kun je nog wel oogsten met waarschijnlijk een betere graskwaliteit en een hoger eiwitgehalte tot gevolg, denkt Krebbers. <\/p>

(Bron foto: Still YouTube)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919020, "identifier": "element_18919020", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Vaste rijpaden geven 15 procent meerobrengst<\/a>, artikel VeeteeltGras 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Grasland bewerken via vaste rijpaden<\/a>, video VeeteeltGras", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vaste rijpaden in gras : Rijschade drukt opbrengst<\/a>, artikel Veehouderij Techniek juli 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vaste rijpaden-systeem doorgrond, Het effect van vaste rijpaden op onbereden teeltbedden<\/a>, studentenverslag Aeres Hogeschool juli 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Grasklaver in vaste bedden : meer opbrengst en meer winst door vaste rijpaden bij teelt van grasklaver<\/a>, artikel Ekoland 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919027, "identifier": "element_18919027", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Vaste rijpadensystemen<\/a>, handboek Bodem en bemesting", "indentlevel": 0 }, { "item": "Integraal bodembeheer, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18919031", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599716", "title": "Bodemverdichting in de ploegvoor", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemverdichting-in-de-ploegvoor-1.htm" }, "lead": "Rijden door de ploegvoor is het slechtste wat je kunt doen. Zo verdicht je de bodem. Bodemverdichting op grasland kun je opheffen met een woeler. Wil je bodemverdichting echt voorkomen, dan begin je onder de grond, bijvoorbeeld door het organisch stofgehalte te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/4/3/cid599716_farming-2365320.jpg", "width": 1680, "height": 1049, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599575", "title": "Behoud bodemkwaliteit met rijpaden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Behoud-bodemkwaliteit-met-rijpaden-1.htm" }, "lead": "Door met trekkers en landbouwmachines over het land te rijden, verdicht je de bodem waardoor gewassen minder goed groeien. Door te kiezen voor vaste rijpaden, beperk je die verdichting. En er zijn meer mogelijkheden om de bodemkwaliteit te behouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/2/cid599575_tractor-862925.jpg", "width": 1616, "height": 1012, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }