{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601354", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meer wortelonkruiden maken onkruidbestrijding lastiger", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-wortelonkruiden-maken-onkruidbestrijding-lastiger-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601354, "identifier": "mediaitem_601354", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-wortelonkruiden-maken-onkruidbestrijding-lastiger-1.htm", "title": "Meer wortelonkruiden maken onkruidbestrijding lastiger", "lead": "Jarenlang richtten akkerbouwers zich bij de onkruidbestrijding vooral op het probleemonkruid genaamd kweek. Nu steken andere onkruiden de kop op: haagwinde, veenwortel, akkerdistel en akkermelkdistel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/3/cid601354_bindweed-1490136_1280-2.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kweek (Elytrigia repens) was voor veel akkerbouwers jarenlang het probleemonkruid. Ze konden dit onkruid met hulp van glyfosaat onderdrukken. 'Maar de vervangregel in de natuur is duidelijk', zo schrijft vakblad Boer&Tuinder in een artikel<\/a>, 'wanneer we iets bestrijden, dan komt er iets anders in de plaats.' In plaats van kweek werden akkerbouwers geplaagd door nog meer hardnekkige wortelonkruiden zoals haagwinde, paardenstaart, veenwortel, akker- en melkdistel. <\/p>

Wortelonkruiden<\/h2>

Door de onderdrukking van kweek konden juist deze onkruiden uitgroeien tot een probleem. Volgens het vakblad heeft dat te maken met de het agressieve wortelstel van kweek dat andere wortelonkruiden in bedwang kon houden. <\/p>

Meestal beginnen deze andere onkruiden met een klein wortelstukje van enkele centimeters dat in het perceel achterbleef. Zo'n wortelstukje kan zich in drie jaar tijd iitbreiden tot een oppervlakte van 250m², schrijft het vakblad. De meeste akkerbouwers gaan er vanuit dat zo'n onkruid met een systemisch werkend onkruidbestrijdingsmiddel aan te pakken is, maar in de praktijk blijkt dit tegen te vallen. <\/p>

Haagwinde<\/h2>

Haagwinde, dat als een lastig te bestrijden onkruid wordt beschouwd, heeft zeer fijne ondergrondse uitlopers van 1 mm dik. Die uitlopers worden niet vernietigd door de systemische middelen als glyfosaat of groeistofherbiciden. <\/p>

In het artikel worden meer onkruidsoorten besproken zoals veenwortel, akkerdistel en akkermelkdistel. In een tabel worden verschillende middelen genoemd die je in kunt zetten tegen probleemonkruiden in de teelt van tarwe, bieten, aardappelen en maïs. Omdat Boer&Tuinder een Vlaams vakblad is, zijn de genoemde herbiciden middelen die in België zijn toegestaan. <\/p>" } , { "id": 18914802, "identifier": "element_18914802", "type": "text", "title": "Artikel over doorlevende onkruiden", "url": "https://edepot.wur.nl/523900", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

In een tweede artikel<\/a> in dezelfde editie van het vakblad wordt uitvoerig aandacht besteed aan de problematiek van de onkruidbestrijding in mais.<\/p>" } , { "id": 18914804, "identifier": "element_18914804", "type": "text", "title": "Artikel over onkruidbestrijding in mais", "url": "https://edepot.wur.nl/523896", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Couleur<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914808, "identifier": "element_18914808", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Steeds meer doorlevende onkruiden in teeltplan<\/a>, artikel Boer&tuinder 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Steeds complexere onkruidflora bestrijden in mais<\/a>, artikel Boer&tuinder 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onkruid nu aanpakken<\/a>, artikel Greenity 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aardappelopslag en haagwinde<\/a>, artikel Boer&tuinder 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914814, "identifier": "element_18914814", "type": "list", "title": "Onkruiden Beeldenbank Gewasbescherming", "url": "", "items": [ { "item": "Haagwinde<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Akkerdistel<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Akkermelkdistel<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veenwortel<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914820", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600985", "title": "60% van land- en tuinbouwbedrijven gebruikt glyfosaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/60-van-land-en-tuinbouwbedrijven-gebruikt-glyfosaat-1.htm" }, "lead": "In de land- en tuinbouw maakt glyfosaat gemiddeld ongeveer een kwart uit van het totale gebruik van herbiciden. Het geschatte gebruik van herbiciden bedroeg in 2016 ongeveer 2,4 miljoen kg werkzame stof. Iets minder dan 60% van de land- en tuinbouwbedrijven gebruikt glyfosaat", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/e/cid600985_pesticide-4089881_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-26T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600747", "title": "Wortelonkruiden aanpakken begint met preventie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wortelonkruiden-aanpakken-begint-met-preventie-1.htm" }, "lead": "In de bollenteelt zorgen een aantal onkruiden voor problemen zoals akkerkers of kiek en heermoes. Maar er zijn meer wortelonkruiden. Het sleutelwoord bij een goede aanpak is preventie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/a/cid600747_27851412025_0268d2b8fa_z.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600354", "title": "Onkruidbestrijding in landbouw is lastig zonder glyfosaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onkruidbestrijding-in-landbouw-is-lastig-zonder-glyfosaat-1.htm" }, "lead": "Boeren maken voor de bestrijding van onkruiden dankbaar gebruik van glyfosaat, maar de toelating van de onkruidmiddel staat onder druk. Er zijn wel vervangende middelen of methoden beschikbaar, maar niet voor elke situatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/0/cid600354_161003189.jpg", "width": 768, "height": 492, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600516", "title": "Planning essentieel voor biologische onkruidbestrijding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Planning-essentieel-voor-biologische-onkruidbestrijding-1.htm" }, "lead": "Een geslaagde onkruidbeheersing begint met een goede planning. Je moet je voorbereiden op piekperiodes. Daarnaast is de keuze voor goed materieel belangrijk als het gaat om mechanische onkruidbestrijding. En speciale aandacht gaat uit naar de aanpak van wortelonkruiden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/8/c/cid600516_shutterstock_18909031_boer_akker_onkruid_handwerk_groententeelt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }