{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600433", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meer weidevogels met greppel plas-dras", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-weidevogels-met-greppel-plas-dras-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600433, "identifier": "mediaitem_600433", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-weidevogels-met-greppel-plas-dras-1.htm", "title": "Meer weidevogels met greppel plas-dras", "lead": "Door drassige stroken in weilanden aan te leggen, zorg je dat weidevogels meer voedsel kunnen vinden. Soorten als grutto, kievit en tureluur maken meer gebruik van percelen met greppel plas-dras, zo blijkt uit afstudeeronderzoek van Tim Visser.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/7/cid600433_lapwing-1668958_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het agrarisch natuurbeheer is de aanleg van greppel plas-dras populair. Dit zijn stroken in het weiland van 10 tot 20 meter breed die vol water worden gezet. Boeren doen dat om zo weidevogels een betere overlevingskans te geven, maar of het echt werkt was tot voor kort nooit onderzocht. De Wageningse student Tim Visser voerde een afstudeeronderzoek uit in de Eempolder. Hij vergeleek percelen met greppel plas-dras met percelen die die stroken niet hadden. Hij keek naar de ontwikkeling van de insectenrijkdom, vegetatiestructuur en aantal vogelkuikens. <\/p>

Weidevogelgezinnen<\/h2>

Het rapport van dat onderzoek<\/a> laat zien dat percelen met greppel plas-dras een aantrekkelijker gebied zijn voor weidevogelkuikens. Er komen meer insecten voor, zowel kleien als grote. De vegetatie is ook opener zodat het beter doorwaadbaar is. En er fourageren meer weidevogelgezinnen. Dat geldt voor weidevogels als grutto, kievit en tureluur. <\/p>

Aanbevelingen<\/h2>

Visser komt in het rapport ook met een aantal aanbevelingen. Zo is het raadzaam voor de aanleg van een plas-drasstrook de voedselrijkdom flink te verlagen door te stoppen met de mestgift en frequent te maaien. En continuïteit van de maatregel is belangrijk omdat de waarde van de plas-drasstroken toenemen naarmate ze ouder worden.

<\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18887821, "identifier": "element_18887821", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " De waarde van greppel plas-dras percelen voor weidevogelkuikens, Veldonderzoek in de Eempolders<\/a>, rapport Wageningen Environmental Research, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plas-dras en biomelk worden succesverhaal<\/a>, artikel Management&Techniek, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effecten van plas-dras op weidevogels in Noordoost-Fryslân en de rol in netwerkpopulaties<\/a>, artikel De levende natuur, 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over plas-dras en weidevogels<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18887827, "identifier": "element_18887827", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Behoud grutto met ander weidevogelbeheer<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer praktijkkennis over weidevogelbeheer<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Weideboeren voor weidevogels<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, april 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }