{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600361", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meer waarde uit gras voor docenten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-waarde-uit-gras-voor-docenten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600361, "identifier": "mediaitem_600361", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-waarde-uit-gras-voor-docenten-1.htm", "title": "Meer waarde uit gras voor docenten", "lead": "Veel onderwerpen kwamen aan bod tijdens een studiedag over beweiding voor docenten: actuele ontwikkelingen, en werken met de feedwedge. Praktijkopdrachten kunnen direct in de les gebruikt worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/0/cid600361_shutterstock_58997926_cows_grazing.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-14T08:54+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_lectoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op initiatief van het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten is op 9 oktober 2018 kennis over grasland en beweiding gedeeld met docenten in diverse workshops. <\/p>

Feedwedge<\/h2>

Marcia Stienezen van Wageningen Livestock Research verzorgde een workshop over de feedwedge, een monitoringsinstrument voor het grasaanbod bij beweiden. Zij combineerde de theorie van de feedwedge<\/a> met praktijkopdrachten<\/a> die direct in lessen gebruikt kunnen worden. Ook praktijkopdrachten voor het meten van het grasaanbod<\/a> met grashoogtemeters werden gedeeld.<\/p>

Farmwalk<\/h2>

Agnes van den Pol-van Dasselaar, lector Aeres Hogeschool, deelde actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland<\/a>. Tenslotte was er een inspirerende farmwalk op Aeres Farms met onderzoeker Bert Philipsen van Wageningen Livestock Research en Hugo Quattrochi, dairy consultant uit Argentinië. Hugo Quattrochi gaf een presentatie over beweiding<\/a> en een inleiding over melkveehouderij in Argentinië. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Argentinië<\/h2>

Het interessante van Argentinië is dat ze in deze regio met een vergelijkbaar klimaat als in Nederland een royale vorm van beweiding combineren met een hoge melkproductie en een hoge bijvoeding van de koeien. In Argentinië streven ze naar een combi om het gras én de koe centraal te zetten, terwijl in bijvoorbeeld Ierland vooral het gras centraal staat.<\/p>

De activiteiten zijn georganiseerd door het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten en zijn mede mogelijk gemaakt door het Onderwijs Vernieuwings Programma (OVP). <\/p>

(Bron foto: Shutterstock <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18885890, "identifier": "element_18885890", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Presentaties Onderwijsdag Meer waarde uit gras<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Workshop Feedwedge<\/a> Marcia Stienezen", "indentlevel": 1 }, { "item": "Materiaal bij workshop Feedwedge<\/a> Marcia Stienezen", "indentlevel": 1 }, { "item": "Praktijkopdracht Grashoogte en graslandopbrengsten schatten<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Presentatie Meer waarde uit gras!<\/a> - Agnes van den Pol-van Dasselaar", "indentlevel": 1 }, { "item": "Grass based dairyfarming in Argentina<\/a> Hugo Quattrochi", "indentlevel": 1 } ] } , { "id": 18885898, "identifier": "element_18885898", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier Beweiding, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuwe kennis over beweiding voor docenten<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer weidegang in groen onderwijs<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }