{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600168", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meer vlindervriendelijke bermen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-vlindervriendelijke-bermen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600168, "identifier": "mediaitem_600168", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-vlindervriendelijke-bermen-1.htm", "title": "Meer vlindervriendelijke bermen", "lead": "Bermen zijn voor vlinders en andere insecten een belangrijk leefgebied. Maar bermen staan onder druk. Vlinderstichting Floron en LTO werken in een project aan beter bermbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/3/7/cid600168_berm_oudehorne_jn.jpg", "width": 800, "height": 563, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nadat afgelopen zomer van landbouworganisatie LTO onder haar leden de oproep deed bij gemeenten te klagen over natuurlijk bermbeheer, ontstond enige ergernis bij de Vlinderstichting. Bloeiende bermen zijn in agrarische landschappen van groot belang voor flora en fauna, vindt de stichting. Ze zijn vaak de laatste leefgebieden voor vlinders en andere insecten.<\/p>

De stichting zocht contact met LTO. Pas na een publicatie door de Vlinderstichting op NatureToday<\/a> ontstond er een constructief overleg tussen LTO, De Vlinderstichting en de vereniging Floron. Zo bleek dat zowel de Vlinderstichting als LTO niet gelukkig waren met het klepelbeheer van bermen, zo is te lezen in het het artikel 'Vlinderstichting op de bres voor bermen<\/a>'. Het overleg was het begin van een project waarin de organisaties samenwerken aan beter bermbeheer.<\/p>

Bermbeheer<\/h2>

In dat project worden richtlijnen voor goed beheer in de praktijk getest. Daarbij wordt ook gekeken wat de effecten van het beheer zijn op insecten en planten. Ecologisch bermbeheer met aan een aantal voorwaarden voldoen, zo is te lezen in het artikel. Zo moeten alle betrokkenen bij het beheer doordrongen zijn van het belang om meer streekeigen flora en fauna na te streven. Het maaiwerk moet gefaseerd worden uitgevoerd en het maaitijdstip moet flexibel zijn. En je moet volgen wat het effect is op op flora en fauna. Daarnaast is het belangrijk het beheer af te stemmen met andere terreineigenaren en goed te communiceren met streekbewoners.<\/p>

Vlinder mee<\/h2>

In het artikel worden enkele andere projecten genoemd. Zo is er het project 'Mijn berm bloeit!<\/a>' dat de Vlinderstichting samen met Floron (Floristisch Onderzoek Nederland) sinds beging 2017 uitvoert. In dat project wordt zichtbaar gemaakt hoe het met de staat van de bermen gesteld is. Via een app 'Vlindermee<\/a>' kun je goede en slechte bermen melden. En je kunt een telling van aanwezige vlinders invoeren.<\/p>

Als je over enige plantenkennis beschikt, kun je voor Floron<\/a> een berm in kaart brengen door de aanwezige planten te inventariseren. Zo zijn er in 2017 1000 bermen geïnventariseerd. In 2018 worden opnieuw bermen geïnventariseerd. uit het artikel in Vlinders blijkt dat er nog gegevens nodig zijn van met name bermen uit Friesland, Flevoland, Overijssel, grote delen van Gelderland, het midden en oosten van Brabant en ook Limburg. Vanaf april of mei kun je aan de slag. <\/p>

(Bron foto: Jan Nijman <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18881099, "identifier": "element_18881099", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Vlinderstichting op de bres voor bermen<\/a>, artikel Vlinders, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Slordig maaibeheer: redding voor bermvlinders<\/a>, artikel Vlinders, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mijn berm bloeit!<\/a>, artikel Vlinders, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vlindervriendelijk maaien: hoe doe je dat?<\/a> artikel Vlinders, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bermbeheer en soortenrijkdom<\/a>, artikel Bijenhouden, 2012", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18881105, "identifier": "element_18881105", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Bermenoproep LTO beschadigt flora en fauna<\/a>, bericht NatureToday, augustus 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mijn berm bloeit<\/a>, project Vlinderstichting", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mijn berm bloeit<\/a>, Floron", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vlindermee<\/a>, project Vlinderstichting en Floron", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nationale Bijenstrategie om bijen te redden<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Deltaplan voor herstel van biodiversiteit<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sinusbeheer voor vlinders<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juli 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }