{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601049", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meer kennis over bodemverdichting", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-kennis-over-bodemverdichting-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601049, "identifier": "mediaitem_601049", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-kennis-over-bodemverdichting-1.htm", "title": "Meer kennis over bodemverdichting", "lead": "Rond 45% van de landbouwbodems heeft te maken met bodemverdichting. Om het probleem te kunnen oplossen, moet je weten wat er aan de hand is. Loonwerkers en boeren moeten in gezamenlijk overleg afspraken maken over de uitvoering van werkzaamheden onder de juiste omstandigheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/0/9/cid601049_shutterstock_164670686_NL_ploegen_tractor.jpg", "width": 800, "height": 500, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bodemverdichting is een veelkoppig monster, schrijft vakblad Grondig in een artikel<\/a> over deze problematiek. Rond 45% van de landbouwgronden heeft er mee te maken. Het gevolg is dat beworteling in de verdichte ondergrond niet goed mogelijk is. De effecten daarvan kom je tegen bij grillige weerstomstandigheden zoals de droge zomers van 2018 en 2019. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Om meer kennis te krijgen over bodemverdichting ging in 2018 in het project ‘Voorkomen van bodemverdichting Friesland’ van start op initiatief van Projecten LTO Noord, Cumela Nederland en het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein. Adviesbureau Aequator Groen & Ruimte leverde praktijkkennis en ondersteuning.<\/p>

Bodemanalyse<\/h2>

Wil je het probleem van bodemverdichting aan kunnen pakken, dan moet je weten wat de aard van de bodemverdichting is. Daarvoor is het nodig dat je een bodemanalyse uitvoert met hulp van profielkuilen en verdichtingsmetingen. Om te laten zien hoe dat werkt, zijn in het project op zes bedrijven demopercelen aangelegd. Ervaringen werden gedeeld tijdens demonstratiebijeenkomsten in het veld. En in winterbijeenkomsten is kennis gedeeld.<\/p>

Samenwerking<\/h2>

Belangrijk doel van het project was dat loonwerkers en boeren het gesprek aangaan over bodemverdichting. Het is belangrijk dat ze samen nadenken over de oorzaak van de verdichting en over mogelijke oplossingen. Zo moeten ze goede afspraken maken over de omstandigheden waaronder en de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor zo'n gesprek is een checklist ontwikkeld en een set van praktische handleidingen.<\/p>" } , { "id": 18905771, "identifier": "element_18905771", "type": "text", "title": "Artikel in vakblad Grondig", "url": "https://edepot.wur.nl/512557", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18905775, "identifier": "element_18905775", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Bodemverdichting voorkomen: Samenwerking is een goed vertrekpunt<\/a>, artikel Grondig 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemverdichting op maïsland: beter voorkomen dan herstellen<\/a>, Verantwoorde veehouderij 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18905779, "identifier": "element_18905779", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Is bodemverdichting voorkomen geld waard? <\/a>Bericht Grondig 23 januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veel belangstelling voor veldproeven bodemproject in Friesland<\/a>, bericht Hogeschool Van Hall Larenstein, september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boer en loonwerker strijden tegen bodemverdichting<\/a>, artikel Nieuwe Oogst juli 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "In actie tegen bodemverdichting<\/a>, artikel Leeuwarder Courant, 10 juli 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lectoraat Duurzaam Bodembeheer Hogeschool Van Hall Larenstein", "indentlevel": 0 }, { "item": "Integraal bodembeheer, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18905787", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600725", "title": "Betere bandentechnieken voor lagere bodembelasting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-bandentechnieken-voor-lagere-bodembelasting-1.htm" }, "lead": "Uit het oogpunt van duurzaam bodembeheer is het belangrijk dat bodembelasting door te zware machines vermindert. Het streven naar kleine lichte machines is nog toekomstmuziek. Met technische aanpassingen en beter management kun je de bodembelasting ook verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/8/cid600725_farming-2365320_1920.jpg", "width": 800, "height": 550, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_loonwerk", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600031", "title": "Lagere bandenspanning voor minder bodemverdichting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lagere-bandenspanning-voor-minder-bodemverdichting-1.htm" }, "lead": "Door het gebruik van steeds zwaardere landbouwwerktuigen neemt de verdichting van de bodem toe. Je kunt die bodemverdichting beperken door de bandenspanning te verlagen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/f/cid600031_tractorbanden-3486266_1920.jpg", "width": 935, "height": 511, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600551", "title": "Ploegen in najaar of voorjaar?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ploegen-in-najaar-of-voorjaar-1.htm" }, "lead": "Ploegen doe je om grond te keren, gewasresten onder te brengen en een zaaibed te creëren. Op kleigronden gebeurt het ploegen in het najaar zodat de vorst kan inwerken op de kluiten. Kan het ook in het voorjaar? Zijn er alternatieven voor ploegen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/7/cid600551_shutterstock_22742791_tractor_ploegen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_akkerbouw", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599716", "title": "Bodemverdichting in de ploegvoor", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemverdichting-in-de-ploegvoor-1.htm" }, "lead": "Rijden door de ploegvoor is het slechtste wat je kunt doen. Zo verdicht je de bodem. Bodemverdichting op grasland kun je opheffen met een woeler. Wil je bodemverdichting echt voorkomen, dan begin je onder de grond, bijvoorbeeld door het organisch stofgehalte te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/4/3/cid599716_farming-2365320.jpg", "width": 1680, "height": 1049, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }