{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600741", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meer doen met digitale meetsystemen voor weidegang", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-doen-met-digitale-meetsystemen-voor-weidegang-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600741, "identifier": "mediaitem_600741", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-doen-met-digitale-meetsystemen-voor-weidegang-1.htm", "title": "Meer doen met digitale meetsystemen voor weidegang", "lead": "Digitale meetsystemen maken het mogelijk de weidetijd van melkkoeien te registreren. Maar je kunt meer met die systemen, denken melkveehouders. Aeres student Tjakko Knol interviewde melkveehouders en analyseerde data.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/f/cid600741_shutterstock_16914616_koeien_grazen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_hbo", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Omdat de kostprijs voor melkproductie hoog is, kiezen Nederlandse melkveehouders er voor melk zo efficiënt mogelijk te produceren. Eén van die manieren om de melkproductie te verhogen is het toepassen van stalvoedering. Dat blijkt ook uit cijfers, schrijft Aeres student Tjakko Knol in zijn afstudeerscriptie<\/a>. Boeren met de hoogste melkproductie beweiden minder. Ze zitten dicht op het minimum van 120 dagen per jaar en 6 uur per dag.<\/p>

Digitaal meetysteem<\/h2>

Omdat er een maatschappelijke roep is tot meer weidegang, is door diverse partijen een convenant weidegang getekend. Melkveehouders kunnen in aanmerking komen voor een weidepremie wanneer ze koeien jaarlijks minstens 720 uur laten weiden of 120 dagen per jaar en 6 uur per dag. Die weidegang kun je aantonen door gebruik te maken van een digitaal meetsysteem voor individuele registratie van weidetijd van melkkoeien. Knol vroeg zich af of je meer kunt met dit systeem. Hoe ervaren melkveehouders dit systeem. Zijn er kansen?<\/p>

Hij hield interviews en analyseerde data. Uit de interviews bleek dat melkveehouders meer mogelijkheden zien, maar dat ze er nog weinig ervaring mee hebben. Zo zou je het digitale meetsysteem kunnen koppelen aan de krachtvoergift om de eiwitbenutting te verhogen. En de melkveehouders willen meer inzicht krijgen in de weidegang, of het weidegedrag van de koeien.<\/p>

Krachtvoergift<\/h2>

Knol ziet daarom wel mogelijkheden voor een meerwaarde. Een systeem zou extra informatie moeten leveren over de weidegang, en dan specifiek gericht op welke momenten van de dag de koeien in de weide lopen. Daarnaast kan het zinvol zijn door het systeem te koppelen aan de krachtvoergift om de eiwitbenutting te verbeteren. Er blijkt namelijk een significant verband tussen weidegang, het eiwitpercentage en het ureumgehalte van de melk.<\/p>

Hij raadt gebruikers aan te experimenteren met verschillende weidesystemen. Omdat het systeem de weidetijd per dag bijhoudt, kun je per per bedrijf goed zien welke veranderingen een positief of negatief effect hebben.<\/p>" } , { "id": 18897041, "identifier": "element_18897041", "type": "text", "title": "Download de afstudeerscriptie", "url": "http://www.samhao.nl/webopac/MetaDataEditDownload.csp?file=2:144569:1", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18897045, "identifier": "element_18897045", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Meerwaarde digitaal meetsysteem voor registratie van weidegang<\/a>, afstudeerverslag Tjakko Knol Aeres Hogeschool, augustus 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tot op de minuut nauwkeurig weidegang in beeld : gesponsord artikel : beweiden<\/a>, artikel Veeteelt 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klokken van weidetijd : digitale systemen borgen weidegang en leveren extra managementinformatie<\/a>, artikel Veeteelt 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Digitale borging van weidegang : acht bedrijven onderzoeken in pilot het digitaal registreren van weidegang<\/a>, artikel Veeteelt 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18897051, "identifier": "element_18897051", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Beweiding, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lectoraat Grasland en beweiding Aeres Hogeschool, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer studentenrapporten Aeres Hogeschool<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18897056", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599948", "title": "Ammoniakemissie verlagen met weidegang", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ammoniakemissie-verlagen-met-weidegang-1.htm" }, "lead": "Weidegang is een manier om ammoniakemissie te verlagen. Omdat urine dan niet in contact komt met de mest, wordt minder ammoniak gevormd. In theorie kun je de ammoniakemissie nog verlagen door op stal een aangepast rantsoen aan te bieden, maar dat levert weinig milieuwinst op.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/e/cid599948_cattle-918644_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601020", "title": "Dossier beweiding geactualiseerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dossier-beweiding-geactualiseerd-1.htm" }, "lead": "Beweiding is een actueel onderwerp in de Nederlandse melkveehouderij. Het dossier beweiding van Groen Kennisnet is aangevuld en geactualiseerd met onder andere de 'Basisbundel Beweiding' en een set van powerpoints met actuele kennis over beweiding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/b/cid601020_beweiding.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600984", "title": "Nieuwe koers lectoraat Grasland en Beweiding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-koers-lectoraat-Grasland-en-Beweiding-1.htm" }, "lead": "Tijdens het netwerkevenement ‘Gras vaste grond onder je voeten’ op 5 september 2019 presenteerde het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten een nieuwe koers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/6/cid600984_foto%2520bij%2520terugblik%2520gras.jpg", "width": 1536, "height": 878, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-01T14:52+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_lectoraat", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }