{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601556", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meer dan 16.000 boerderijen zonder opvolger", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-dan-16.000-boerderijen-zonder-opvolger-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601556, "identifier": "mediaitem_601556", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-dan-16.000-boerderijen-zonder-opvolger-1.htm", "title": "Meer dan 16.000 boerderijen zonder opvolger", "lead": "Meer dan de helft van de agrarische ondernemers van 55 jaar of ouder heeft geen opvolger. Met name kleinschalige tot middelgrote bedrijven hebben nog geen opvolger. Ook per bedrijfstype en regio verschilt het hoe het ervoor staat met de opvolging. Dit blijkt uit de inventarisatie door het CBS in hun Landbouwtelling 2020.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/c/cid601556_118362454.jpg", "width": 1024, "height": 681, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

59% van de agrarisch ondernemers van 55 jaar of ouder heeft geen opvolger, blijkt uit de landbouwtelling van het CBS. Met name bij de kleine en zeer kleine bedrijven hebben respectievelijk slechts 29% en 18% een opvolger beschikbaar. Bij de middelgrote (49%) tot grote bedrijven (70%) staat een opvolger vaak al wel klaar, zo is te lezen in het artikel ‘Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen<\/a>’ van het CBS. De bedrijfsopvolging bij een agrarisch bedrijf ligt gevoeliger en is veelomvattender dan in andere sectoren gebruikelijk is, mede omdat er vaak sprake is van een familiebedrijf. <\/p>

Bedrijfstype <\/h2>

Opvallend is dat de belangstelling voor het overnemen van een bedrijf verschilt per sector. Zo is er vaker een bedrijfsopvolger bij een melkvee-, geiten- of pluimveebedrijf. De hekkensluiters zijn boomkwekerijen, glasgroente- en schapenbedrijven waar slechts een op de vijf bedrijfshoofden een opvolger heeft. <\/p>

Regionale verschillen <\/h2>

Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de bedrijfsopvolging in het noorden van Nederland vaker geregeld ten opzichte van in de zuidelijke provincies. In Limburg heeft slechts een op de drie boeren een opvolger. In Flevoland daarentegen heeft ruim de helft van de boeren de opvolging rond. Per provincie kun je zien hoe het gesteld is met de bedrijfsopvolging in het CBS artikel ‘Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen<\/a>’. <\/p>

Bedrijfsovername<\/h2>

Bij de opvolging binnen een agrarisch bedrijf komt veel kijken en is er meestal sprake van een familieband. Zelfs dan is een lange transitieperiode met de nodige valkuilen eerder regel dan uitzondering. In BNDR, het magazine van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), worden in het artikel 'Bedrijfsovername, Hoe zit dat nu eigenlijk<\/a>' de stappen duidelijk op een rij gezet. Op de dossierpagina Bedrijfsovername kun je meer informatie vinden hoe je dit doordacht aan kunt pakken. <\/p>

Niet alleen de oudere boer heeft het lastig met de opvolging, ook de jongere burgers die graag aan de slag willen als boer hebben moeite met het vinden van land. Organisaties zoals NAJK en Toekomstboeren<\/a> kunnen voor de kleine en zeer kleine bedrijven wellicht een uitkomst in bieden.<\/p>" } , { "id": 18921138, "identifier": "element_18921138", "type": "text", "title": "Artikel van CBS over bedrijfsopvolgers", "url": "https://edepot.wur.nl/538953", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18921142, "identifier": "element_18921142", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen<\/a>, Artikel CBS 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomstboeren: Zes inspirerende voorbeelden van duurzaam landgebruik<\/a>, Brochure Wageningen UR 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "“Bedrijfsovername, Hoe zit dat nu eigenlijk”,<\/a> Artikel Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Bedrijfsopvolging<\/a>, Artikel Boer&Tuinder 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18921148, "identifier": "element_18921148", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier bedrijfsovername, Dossierpagina Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18921152", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600947", "title": "Vrouwelijke bedrijfshoofden zijn succesvol", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vrouwelijke-bedrijfshoofden-zijn-succesvol-1.htm" }, "lead": "Het aandeel vrouwelijke bedrijfshoofden in de agrarische sector groeit, maar is nog altijd laag. Maar vrouwelijke ondernemers blijken wel succesvol. Ze geven anderen meer ruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/c/cid600947_114266511_27d8706b_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600888", "title": "Grond pijnpunt bij bedrijfsovername", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grond-pijnpunt-bij-bedrijfsovername-1.htm" }, "lead": "Bedrijfsovername is lastig. Eigenaren van een familiebedrijf hebben voor de volgende generatie vaak zorgen over de financiële draagkracht. Voor grondgebonden bedrijven lijkt overdracht van grond een knelpunt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/8/b/cid600888_netherlands-97003_1920.jpg", "width": 1355, "height": 979, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600436", "title": "Begeleiding nodig voor stoppende melkveehouders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Begeleiding-nodig-voor-stoppende-melkveehouders-1.htm" }, "lead": "Bedrijfsbeëindiging is een ingrijpend proces voor melkveehouders. Familierelaties spelen een rol. En boeren weten soms niet hoe je het aan moet pakken. Vooral voor oudere boeren of boeren met weinig opleiding kan begeleiding zinvol zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/e/cid600436_shutterstock_47232433_voeren_koe.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600088", "title": "Vier fasen in het proces van bedrijfsovername", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vier-fasen-in-het-proces-van-bedrijfsovername-1.htm" }, "lead": "Bij het overnemen van een agrarisch bedrijf komt vaak veel kijken. Naast financiële, fiscale en notariële zaken, is het ook vaak een sociaal en emotioneel proces omdat het om een familiebedrijf gaat. Het overnameproces kent vier fasen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/8/cid600088_shutterstock_467164397_boer_laptop_oogst.jpg", "width": 921, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-05T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_bloembollen", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }