{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600427", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meer bloembollen in beeldenbank gewasbescherming", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-bloembollen-in-beeldenbank-gewasbescherming-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600427, "identifier": "mediaitem_600427", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-bloembollen-in-beeldenbank-gewasbescherming-1.htm", "title": "Meer bloembollen in beeldenbank gewasbescherming", "lead": "De beeldenbank gewasbescherming, die deel uitmaakt van de Wiki-omgeving van Groen Kennisnet, is uitgebreid met ruim 50 nieuwe aantastingen in bloembollen. De aanvulling is het resultaat van het project Studiebol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/c/cid600427_Nerine%2520stromijtwtmk.jpg", "width": 2966, "height": 2037, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De bloembollensector wil werken aan een betere ontsluiting van kennis voor de opleiding van nieuw personeel. Daarom is door de Stichting Bollenacademie<\/a> - een samenwerking van verschillende KAVB, Anthos en groene onderwijsinstellingen - het project Studiebol gestart. In dat project werken sectororganisaties met onderwijs en onderzoek aan kennisontwikkeling en kennisontsluiting. Achterliggend idee is dat de bollensector te klein is om er gericht lesmateriaal voor te ontwikkelen of cursussen voor op te zetten. Daarom onderneemt Stichting Bollenacademie zelf actie.<\/p>

UItbreiding<\/h2>

Uitbreiding van de Beeldenbank gewasbescherming is een van de onderdelen van het project Studiebol. In samenwerking met onderzoekers van Wageningen University & Research zijn diverse beschrijvingen van aantastingen in bloembollen<\/a> gecorrigeerd en zijn er zo'n 50 nieuwe beschrijvingen toegevoegd aan de Beeldenbank gewasbescherming waaronder 7 nieuwe gewassen: Allium<\/a>, Eucomis<\/a>, Fritillaria<\/a>, Hippeastrum<\/a>, Muscari<\/a>, Nerine<\/a> en Zantedeschia<\/a>.<\/p>

Digitale cursus<\/h2>

Naast de uitbreiding van de beeldenbank heeft het project studiebol al meer opgeleverd. Zo kwam afgelopen jaar een nieuwe digitale cursus over tulpenteel<\/a>t en tulpenbroei<\/a> beschikbaar en is er een studiedag<\/a> voor docenten georganiseerd. Het project Studiebol wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.<\/p>

(Bron foto: Wageningen University & Research<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18887657, "identifier": "element_18887657", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "Project Studiebol ondersteunt onderwijs op alle niveaus<\/a>, artikel BloembollenVisie 2016", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18887659, "identifier": "element_18887659", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Bloembollen<\/a>, Beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bollenacademie<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Digitale cursus over tulpenteelt beschikbaar<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Online lesmodule tulpenbroei<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet februari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Presentaties studiedag bollenacademie beschikbaar<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet oktober 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18887665, "identifier": "element_18887665", "type": "list", "title": "Nieuwe gewassen, beeldenbank gewasbescherming", "url": "", "items": [ { "item": "Allium<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eucomis <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Fritillaria<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hippeastrum<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Muscari<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nerine<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zantedeschia<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }