{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601389", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meer CO₂-opslag met klimaatslim bosbeheer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-CO2-opslag-met-klimaatslim-bosbeheer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601389, "identifier": "mediaitem_601389", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-CO2-opslag-met-klimaatslim-bosbeheer-1.htm", "title": "Meer CO₂-opslag met klimaatslim bosbeheer", "lead": "In Nederlandse bossen wordt jaarlijks zo'n 2,4 Mton CO₂ vastgelegd. Bossen zijn daarom belangrijk. Met goed bosbeheer kun je meer CO₂ vastleggen. Je moet dan zorgen voor revitalisering van oude bossen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/4/cid601389_mike-prince-Skp8PnwpxMg-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bossen slaan CO₂ op in bovengrondse en ondergrondse delen. Daarnaast wordt ook CO₂ opgeslagen in de bosbodem. In een gemiddeld Nederlands bos zit ongeveer 400 ton CO₂ per hectare opgeslagen in de biomassa en zo'n 350 ton CO₂ per hectare in de bosbodem. In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 bomen, bossen en natuur jaarlijks nog 0,4 tot 0,8 megaton CO₂ extra moeten vastleggen. Met een klimaatslim bosbeheer kan dat.<\/p>

Revitalisering<\/h2>

Op dit moment staan Nederlands bossen onder druk, zo is te lezen in een artikel in Bosberichten<\/a>. Door stikststofdepostie en klimaatverandering vermindert de vitaliteit van de bossen. Zo zie je dat door de droogte van afgelopen jaren bomen vatbaarder zijn geworden voor ziekten en plagen. Denk bijvoorbeeld aan het optreden van de letterzetter in de fijnspar.<\/p>

Wil je dat bossen meer CO₂ vastleggen, dan moet je werken aan revitalisering van de bossen. Daarvoor is door Probos en Wageningen Environmental Research een Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer<\/a> ontwikkeld. Aan die gereedschapskist zijn ook ‘Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur<\/a>’ toegevoegd.<\/p>

Om een indruk te krijgen hoeveel CO₂ vastgelegd wordt in bossen zijn rekentools ontwikkeld. Daarbij kijk je niet alleen naar de groei en vitaliteit van de bossen, maar ook naar de soortensamenstelling, de leeftijd van het bos en het bodemtype.<\/p>

<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Verjonging<\/h2>

Soms is revitalering van een bos nodig. Een oud bos van grove den legt bijvoorbeeld jaarlijks gemiddeld 2,3 ton CO₂ per hectare vast. Je zou de aanplant kunnen verjongen of meer andere soorten aanplanten die meer strooisel vormen, dan kun je de hoeveelheid vastgelegde CO₂ per hectare verhogen tot zo'n 5 ton per jaar. En bij een meer vlaksgewijze verjonging met beuk en douglas kan de vastlegging oplopen tot 11 ton CO₂/ha/jr.<\/p>

Een ander aandachtspunt is het gebruik van hout als bouw- en constructiemateriaal. Zo wordt CO₂ ook langer vastgelegd. Daarvoor is het zinvol in het boseheer rekening te houden met de houtkwaliteit. Want het hout moet wel geschikt zijn voor hoogwaardige houtproducten.<\/p>" } , { "id": 18915769, "identifier": "element_18915769", "type": "text", "title": "Klimaatslim bos: uitdagingen en kansen", "url": "https://edepot.wur.nl/521523", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Mike Prince<\/a> via Unsplash<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18915773, "identifier": "element_18915773", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Klimaatslim bos : uitdagingen en kansen in het beheer<\/a> Bosberichten 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nationale Bossenstrategie : voorstellen sector bos en natuur<\/a>, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheets Klimaatmaatregelen met bomen, bos en natuur : Praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout<\/a>, Wageningen University & Research, Stichting Probos & Arboribus Silva januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gereedschapskist klimaatslim bosbeheer: voorstudie en projectplannen modules bosbeheer, bosaanleg, landschappelijke beplantingen, stedelijk groen en agroforestry,<\/a> rapport Probos, februari 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18915779, "identifier": "element_18915779", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Koolstofvastlegging<\/a>, Atlas Natuurlijk Kapitaal", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18915783", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601322", "title": "Voor het klimaat is bosuitbreiding nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voor-het-klimaat-is-bosuitbreiding-nodig-1.htm" }, "lead": "In Nederland bestaat 11% van het landoppervlak uit bos: 370.000 hectare. In 2030 moet dat areaal met 10% worden uitgebreid naar 407.000 hectare, vindt het kabinet. Bosuitbreiding is nodig om de klimaatdoelen te kunnen realiseren, want bomen en bossen leggen CO₂ vast.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/6/cid601322_135120665.jpg", "width": 1024, "height": 663, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600303", "title": "Gereedschapskist voor klimaatslim bosbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gereedschapskist-voor-klimaatslim-bosbeheer-1.htm" }, "lead": "Het Nederlandse bosareaal legt jaarlijks 2,4 Mton CO₂ vast, maar er kan meer. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen moet er meer CO₂ vastgelegd worden in bos. Een gereedschapskist klimaatslim bosbeheer kan beheerders ondersteunen bij het kiezen van juiste maatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/d/6/cid600303_autumn-1778880_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600087", "title": "Mogelijkheden om meer CO₂ vast te leggen in bossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijkheden-om-meer-CO2-vast-te-leggen-in-bossen-1.htm" }, "lead": "Om de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 49% terug te brengen, zoals afgesproken is in het klimaatakkoord, ligt er een uitdaging voor bos- en natuurbeheerders. Bossen leggen nu jaarlijks bijna 3,7 Megaton CO₂ vast. Dat kan meer worden met klimaatslim bosbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/6/cid600087_autumn-1984351_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }