{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600305", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Materiaal uit de genenbank bomen en struiken ook als Rassenlijst herkomst verkrijgbaar ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Materiaal-uit-de-genenbank-bomen-en-struiken-ook-als-Rassenlijst-herkomst-verkrijgbaar-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600305, "identifier": "mediaitem_600305", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Materiaal-uit-de-genenbank-bomen-en-struiken-ook-als-Rassenlijst-herkomst-verkrijgbaar-1.htm", "title": "Materiaal uit de genenbank bomen en struiken ook als Rassenlijst herkomst verkrijgbaar", "lead": "Veel bomen en struiken in de genenbank Roggebotzand zijn tegenwoordig oud genoeg om zaden van te oogsten. Hierdoor kunnen steeds meer terrein beherende instanties dit autochtone materiaal voor de aanleg van nieuwe natuur gebruiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/9/cid600305_fladder%2520iep%2520Ulmus%2520laevis.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-01T10:39+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De genenbank voor bomen en struiken ligt in Roggebotzand in de Flevopolder. Het bestaat uit een klonencollectie van bomen en struiken van ongeveer 60 soorten. In totaal worden meer dan 5000 accessies veiliggesteld. Deze accessies zijn afkomstig uit restpopulaties in voornamelijk oude bossen, houtwallen en heggen die vóór ca. 1850 al bestonden. Helaas zijn veel van deze landschapselementen verdwenen en daarmee dus ook de belangrijkste groeiplaatsen van veel autochtone genenbronnen van bomen en struiken. Naar schatting is slechts 3 procent over van de landschapselementen met autochtone bomen en struiken van voor 1850. Naast het veiligstellen biedt de genenbank ook de mogelijkheid om op grote schaal zaden en stekken van deze bomen te oogsten. <\/p>

Website genenbank Bomen en struiken<\/strong><\/h3>

<\/strong>Op de website genenbank bomen en struiken is te zien welke soorten en individuen voorkomen in de collectie. De laatste jaren is zaadgoed van deze individuen ook als Rassenlijst herkomst verkrijgbaar. Via de website kan nu gemakkelijk gezocht worden op materiaal uit de genenbank wat in de rassenlijst voorkomt en dus beschikbaar is. Voorbeelden zijn soorten als zuurbes, meidoorn, zwarte populier, winterlinde en fladderiep.<\/strong><\/p>

(Foto: Fladderiep in de genenbank, bron foto: CGN<\/em>)<\/p>

<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18884544, "identifier": "element_18884544", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18884547, "identifier": "element_18884547", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Genenbank inheemse bomen en struiken<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Rassenlijst Bomen<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }