{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600651", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Markt duurzame bloembollen groeit nog niet", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Markt-duurzame-bloembollen-groeit-nog-niet-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600651, "identifier": "mediaitem_600651", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Markt-duurzame-bloembollen-groeit-nog-niet-1.htm", "title": "Markt duurzame bloembollen groeit nog niet", "lead": "Er is interesse voor en vraag naar duurzaam geteelde bloembollen, maar echt groeien doet die markt nog niet. Telers, handelaren en inkopers van bloembollen denken na over mogelijkheden voor een betere marktontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/f/a/cid600651_shutterstock_136982138_bloembollen_gras.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_bloembollen", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hoe kun je de afzet van biologische en duurzaam geteelde bollen verbeteren? Om over die vraag na te denken, organiseerden het Noord-Hollands netwerkplatform Groen Kapitaal en NLG Holland, een coöperatie duurzame bloembollenkwekers, op 3 oktober een Kenniscafé Inkoop Duurzame Bollen. Tidjens die bijeenkomst kwamen telers, handelaren en inkopers van gemeenten bijeen om met elkaar in gesprek te gaan. Vakblad Greenity bericht er over in het artikel 'Koudwatervrees gemeentes bij keuze voor biobol<\/a>'.<\/p>

Duurzame bollentelers<\/h2>

Er is een kleine groep biologische telers. Daarnaast heeft een tiental telers zich in de coöperatie NLG Holland (Natural Living and Growth)<\/a> verenigd om uit te zoeken hoe je bollen duurzamer kunt telen, door minder kunstmest of chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De telers richten zich daarbij sterk op verbetering van de bodemkwaliteit, zodat bloembollen gezonder blijven.<\/p>

Uit het artikel blijkt dat iedereen enthousiast is over de verduurzaming, dat er ook vraag is naar duurzaam geteelde bollen, maar dat de markt nog niet echt snel groeit. Consumenten kopen maar heel beperkt biologische bollen. En hoewel gemeenten als Den Haag en Amsterdam besloten hebben dat er alleen nog maar biologische bollen mogen worden aangeplant, blijkt de praktijk toch lastig. Een gemeente mag geen zaken doen met maar één leverancier. Op grond van Europese regels moeten orders worden aanbesteed.<\/p>

Keurmerken<\/h2>

Biologisch groenteteler Jan Schrijver maakt tijdens de bijeenkomst duidelijk dat de markt voor biologische producten zich toch wel positief kan ontwikkelen. Toen hij in 1971 begon met biologisch telen, moest hij zelf op zoek naar afzet in Amsterdam. Nu teelt hij 75 hectare biologische producten die gewoon in de schappen bij de supermarkt liggen.<\/p>

Uit gesprekken blijkt dat telers behoefte hebben aan duidelijkheid over diverse keurmerken, zoals Eko, Planet Proof of MPS. Wat zeggen die keurmerken over duurzame teelt? Daarom kwamen de deelnemers met een ander voorstel: ga werken met drie kleuren: brons, zilver en goud. En om het probleem van een leverancier aan te pakken zouden hoveniers, handelaren en telers met elkaar kunnen samenwerken. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894623, "identifier": "element_18894623", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Koudwatervrees gemeentes bij keuze voor biobol<\/a>, artikel Greenity 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Visie bloembollensector ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’<\/a>, KAVB, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Steeds meer retailers willen biobollen in het schap<\/a>, artikel BloembollenVisie, oktober 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894628, "identifier": "element_18894628", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " NLG Holland<\/a>, coöperatie duurzame bloembollenkwekers uit Noord-Holland, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groen Kapitaal<\/a>, netwerkplatform van de provincie Noord-Holland", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18894632", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599132", "title": "Groeiende vraag naar biologisch plantgoed", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groeiende-vraag-naar-biologisch-plantgoed-1.htm" }, "lead": "Een meerderheid van gemeenteraad Den Haag wil dat de gemeente alleen nog maar biologisch plantmateriaal inkoopt. Maar kan dat ook? Dat wordt lastig, denkt de sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/7/cid599132_137152870.jpg", "width": 1024, "height": 680, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600548", "title": "Verduurzaming bloembollenteelt is langdurig proces", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-bloembollenteelt-is-langdurig-proces-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse bloembollensector heeft de ambitie uitgesproken de teelt te verduurzamen. De sector moet minder afhankelijk van chemische middelen worden. Maar de vergroening gaat minder snel dan gewenst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/0/cid600548_Web%252072%2520DPI-shutterstock_2697459_NL_bloei_tulpenveld.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600196", "title": "Aanpak erfemissie bollenteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-erfemissie-bollenteelt-1.htm" }, "lead": "In het najaar van 2016 zetten de eerste groepen van bloembollentelers in het project 'Schoon erf, schone sloot' de stap om emissie van bestrijdingsmiddelen aan te pakken. Telers op de Zuid-Hollandse eilanden zien de voordelen: 'Je krijgt handvatten aangereikt'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/0/cid600196_flowers-2729458_640.jpg", "width": 640, "height": 360, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599040", "title": "Duurzame bloembollen met de kennis van nu", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-bloembollen-met-de-kennis-van-nu-1.htm" }, "lead": "Negen bloembollentelers in de coöperatie NLG werken aan een duurzame teelt van bloembollen, met een gezonde bodem, minder bestrijdingsmiddelen en minder kunstmest. Terug naar het oude ambacht van bloembollen kweken met de kennis van nu.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/8/cid599040_krokus_jn.JPG", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-06-10T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598929", "title": "Duurzame teelt van bloembollen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-teelt-van-bloembollen-1.htm" }, "lead": "De bloembollenteelt verduurzaamt, maar dat wil niet zeggen dat alle bollen biologisch zijn. Dat hoeft ook niet. Duurzaamheid gaat om meer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/a/cid598929_IMG_1431.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-02-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_bloembollen", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600924", "title": "Schonere lelieteelt in zicht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schonere-lelieteelt-in-zicht-1.htm" }, "lead": "In het project Vitale Lelieteelt wordt gekeken of het mogelijk is om lelies te telen zonder, of met veel minder, chemische bestrijdingsmiddelen. De eerste resultaten bieden perspectief: naar verwachting is er eind 2022 een goed werkend prototype van de vernieuwde lelieteelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/f/cid600924_lily-3657399_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-09T16:14+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }