{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601286", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Maak grijs groener: maatregelen voor versterken biodiversiteit", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Maak-grijs-groener-maatregelen-voor-versterken-biodiversiteit-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601286, "identifier": "mediaitem_601286", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Maak-grijs-groener-maatregelen-voor-versterken-biodiversiteit-1.htm", "title": "Maak grijs groener: maatregelen voor versterken biodiversiteit", "lead": "Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk. Maar toch weten veel Nederlanders niet precies wat het is of hoe ze kunnen helpen biodiversiteit te versterken. De campagne Maak grijs groener biedt handvatten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/6/c/cid601286_234.jpg", "width": 950, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Uit het recente onderzoeksrapport Beelden van biodiversiteit<\/a> blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders aangeeft zich zorgen te maken over het verlies van biodiversiteit. Toch geeft tweederde van de Nederlanders aan niet precies te weten wat biodiversiteit inhoudt en slechts een op de vier Nederlanders zegt te weten wat te doen om biodiversiteit te beschermen.<\/p>" } , { "id": 18912718, "identifier": "element_18912718", "type": "text", "title": "Lees het onderzoeksrapport Beelden van biodiversiteit", "url": "https://edepot.wur.nl/532525", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

Planten en dieren <\/h2>

Biodiversiteit omvat alle vormen van leven op aarde en de manier waarop de verschillende organismen met elkaar samenleven. Zo kunnen planten en dieren sterk van elkaar afhankelijk zijn voor voedsel en voortplanting. Als ergens soorten uitvallen of juist overheersen, kan de balans verstoord raken. Dit leidt tot meer soortenuitval en zo komt het leven op aarde in de problemen. Dat stelt Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel op de website van de campagne Maak grijs groener<\/a>.<\/p>

Met de campagne Maak grijs groener - die 13 oktober van start is gegaan - benadrukt de stichting het belang van biodiversiteit in Nederland. Er wordt uitgelegd wat biodiversiteit is en ze laten zien hoe Nederlanders de biodiversiteit een handje kunnen helpen.<\/p>

Handvatten voor vergroening<\/h2>

De website biedt burgers concrete handvatten om bij te kunnen dragen aan het beschermen en herstellen van biodiversiteit in de buurt. Het geeft een overzicht van maatregelen die je kunt nemen in je tuin of op je balkon, in de wijk, gemeente of buiten de gemeente.<\/p>

Zo kun je in je tuin of op je balkon nestkastjes en insectenhotels installeren of tegels vervangen voor bloemenperken. Met de hele straat kun je ook inzetten op het planten van bomen, het verwijderen van betegeling of de gemeente stimuleren om extra maatregelen te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door aan te zetten om bedrijventerreinen te vergroenen of om de aanleg van groene daken te stimuleren.<\/p>

Ook het inzaaien van bermen en akkerranden kan bijdragen aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast kun je inzetten op slim maaien voor behoud van ecosystemen, het tellen van soorten en het gezamelijk opstellen van een vergroeningsplan.<\/p>" } , { "id": 18912720, "identifier": "element_18912720", "type": "text", "title": "Naar de site maakgrijsgroener.nl", "url": "https://maakgrijsgroener.nl/", "html": "" } , { "type": "text", "html": "


<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel<\/h2>

De campagne Maak grijs groener is een initiatief van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel<\/a>. Natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken en bedrijven zetten zich via Stichting Deltaplan Biodiveristietsherstel samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland.<\/p>

De Nederlandse overheid werkt via het Programma Versterken Biodiversiteit<\/a> onder andere samen met Deltaplan Biodiversiteitsherstel om de nationale doelstellingen voor biodiversitetsherstel te halen. Deze doelstellingen zijn op internationaal niveau vastgelegd in onder andere het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro (CBD) en de Europese Biodiversiteitsstrategie.<\/p>" } , { "id": 18912723, "identifier": "element_18912723", "type": "text", "title": "Lees de Kamerbrief over Programma Versterken Biodiversiteit", "url": "https://edepot.wur.nl/532820", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912727, "identifier": "element_18912727", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": "Beelden van biodiversiteit: Onderzoek naar cognitieve, normatieve en expressieve dimensie van biodiversiteit en naar biodivers gedrag<\/a> rapport Deltaplan Biodiversiteit, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Programma versterken biodiversiteit<\/a> kamerbrief, 16 oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912732, "identifier": "element_18912732", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Maak grijs groener<\/a> website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Deltaplan Biodiversiteitsherstel<\/a> website", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912737", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_595101", "title": "Geen van de VN doelen voor biodiversiteit behaald", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Geen-van-de-VN-doelen-voor-biodiversiteit-behaald-1.htm" }, "lead": "Geen van de biodiversiteitsdoelen die tien jaar geleden door de Verenigde Naties zijn opgesteld zijn behaald. Wilde dieren gaan overal ter wereld hard achteruit. De achteruitgang is alleen te stoppen door drastische ingrepen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/8/cid595101_Cover%2520Global%2520Biodiversity%2520Outlook%25205%2520report_950.jpg", "width": 950, "height": 327, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-19T23:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T20:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_wild", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Biodiversiteit", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600627", "title": "Biodiversiteitsherstel met boeren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteitsherstel-met-boeren-1.htm" }, "lead": "Negentien partijen presenteerden december 2018 het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel. In 2030 moet Nederland weer een rijke biodiversiteit hebben. Bij het herstel spelen boeren een belangrijk rol, maar ze kunnen het niet alleen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/b/cid600627_cows-273489_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600953", "title": "Hoogleraar pleit voor biodiversiteitsherstel in living labs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoogleraar-pleit-voor-biodiversiteitsherstel-in-living-labs-1.htm" }, "lead": "Met landelijke regelgeving kun je herstel van biodiversiteit niet afdwingen, zegt hoogleraar David Kleijn. Wil je biodiversiteit op het platteland herstellen, dan moet je ervaring op doen in biodiversiteitswerkplaatsen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/7/cid600953_clover-956929_1920.jpg", "width": 1441, "height": 1041, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600419", "title": "Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Deltaplan-Biodiversiteitsherstel-gepresenteerd-1.htm" }, "lead": "Een brede maatschappelijke beweging heeft op 19 december een plan voor natuurherstel in Nederland gepresenteerd. Door natuurvriendelijk beheer te stimuleren en intensief samen te werken, willen ze de biodiversiteit in het landelijk gebied herstellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/7/cid600419_shutterstock_434950930_NL_biodiversiteit_berm.jpg", "width": 982, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_boerenlandvogels", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_wild", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veerkrachtige_natuur", "dww_wild", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_huisvesting", "dww_diervoeding", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601334", "title": "Biodiversiteitsherstel met veldbloemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteitsherstel-met-veldbloemen-1.htm" }, "lead": "In het openbaar groen zie je dat veldbloemen een steeds belangrijkere plaats innemen. Inzaai van inheemse kruidensoorten kunnen een rol spelen bij herstel van de biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/8/2/cid601334_field-3279047_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }