{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600273", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Lindes zonder bladluizen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lindes-zonder-bladluizen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600273, "identifier": "mediaitem_600273", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lindes-zonder-bladluizen-1.htm", "title": "Lindes zonder bladluizen", "lead": "De lindebladluis kan in het openbaar groen voor veel overlast zorgen door de afscheiding van honingdauw. Bij omwonenden ontstaat vaak ergernis. Uit onderzoek blijkt dat er cultivars zijn die minder gevoelig zijn voor deze luis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/c/cid600273_Eucallipterus_tiliae_%2528Linnaeus_1758%2529.jpg", "width": 1024, "height": 616, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lindes zijn waardevolle laanbomen, maar wanneer ze aangetast worden door lindebladluis (Eucallipterus tiliae<\/em>) ontstaat vaak ergernis. De luizen scheiden honingdauw af. Dat is een kleverige substantie die voorwerpen in de directe omgeving van de boom besmeurt zoals auto's, bankjes of bestrating. Omdat de honingdauw aangetast wordt door roetdauwschimmels, verandert die substantie in een zwarte massa, wat de ergernis groter maakt.<\/p>

Cultivars<\/h2>

Omdat er geen geschikte bestrijdingsmethoden zijn - chemische middelen zijn niet toegelaten voor bestrijding van lindebladluis, zochten onderzoekers van de hogeschool Gent naar cultivars die minder vatbaar zijn voor deze bladluis. Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening doet verslag van dit onderzoek in het artikel 'Lindebomen zonder bladluizen: toekomst of realiteit?<\/a>'<\/p>

Beharing<\/h2>

Studenten van de hogeschool inventariseerden bomen van verschillende cultivars. Ze keken in welke mate ze aangetast waren door de bladluis. Zo vonden ze minder vaak bladluizen op bomen van de cultivars Tilia platyphyllos<\/em> 'Rubra' en Tilia tomentosa<\/em> 'Doornik'. De beharing van de bomen zou een rol kunnen spelen bij die verminderde vatbaarheid. De bladeren van Tilia platyphyllos<\/em> 'Rubra' bevatten veel lange haren en de bladeren van Tilia tomentosa<\/em> 'Doornik' hebben een korte witviltige beharing. Bladluizen kunnen zich op zo'n behaard blad minder makkelijk voortbewegen.<\/p>

Resistentie<\/h2>

Een paar jaar geleden publiceerde Vakblad Boomzorg al een artikel<\/a> met een overzicht van van lindes die redelijk resistent zijn tegen lindebladluis. Naast tilia tomentosa zijn dat nog zes andere lindes die goed toe te passen zijn zoals Tilia flavescens<\/em> 'Glenleven', Tilia mongolica<\/em> 'Buda', Tilia heterophyla<\/em> 'Prestige', Tilia mandshurica<\/em>, Tilia cordata<\/em> 'Savaria' en Tilia<\/em> 'Neglect'. <\/p>

(Bron <\/em>foto: M.Kozłowski [CC BY-SA 3.0<\/a>], via Wikimedia Commons<\/a><\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18883744, "identifier": "element_18883744", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Lindebomen zonder bladluizen: toekomst of realiteit?<\/a>: gewasbescherming, artikel Sierteelt&Groenvoorziening, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bladluis geen serieus probleem, totdat burger klaagt: summiere bestrijding bladluis door boombeherend Nederland<\/a>, artikel Boomzorg 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tolerante Tilia's: ze bestaan!: er is behoorlijk wat discussie over welke linde druipvrij is, maar er zijn er voldoende onbetwist om rustig aan te planten<\/a>, artikel Boomzorg 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over lindebladluis<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18883750, "identifier": "element_18883750", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Bladluizen beheersen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2014", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }